Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

anàlisi granulomètrica - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
anàlisi granulomètrica anàlisi granulomètrica

  • ca  anàlisi granulomètrica, n f ( NTJ 02A:2005(CA); NTJ 05T:2010(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Moviment de terres i condicionament del sòl: Aplegada de terra vegetal d'obra: NTJ 02A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2005. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-96564-01-0
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Terres i productes nutrients: Terres de jardineria i enceballs: NTJ 05T. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2010. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-14-5

Definition
Anàlisi que determina la granulometria d'un sòl.