Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

malaltia professional - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
malaltia professional malaltia professional

  • ca  malaltia professional, n f ( NTJ 16A:2008(CA); NTJ 16A:2013(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2008. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-08-4
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Addenda 2013. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-08-4

Definition
Malaltia laboral contreta arran d'una feina realitzada per compte d'altri o per compte propi en el marc d'unes activitats determinades, establertes reglamentàriament, sempre que sigui conseqüència de l'acció de substàncies o elements establerts en aquest mateix marc legal.