Back to top

Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
tècnic en arboricultura | tècnica en arboricultura tècnic en arboricultura | tècnica en arboricultura

  • ca  tècnic en arboricultura | tècnica en arboricultura, n m, f ( NTJ 14C-1:2019(CA); NTJ 15R-1:2015(CA) )
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Manteniment i conservació dels espais verds: Manteniment de l'arbrat: Treballs d'inventari i inspecció visual. Part 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2019. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-86-2
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Gestió dels espais verds: Gestió del risc de l'arbrat urbà. NTJ 15R Part 1. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2015. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  • es  técnico en arboricultura | técnica en arboricultura, n m, f

Definition
Persona que, per la seva formació, capacitació o experiència, té competència per a realitzar tasques en el camp de la gestió, l'avaluació i el diagnòstic de l'arbrat.