Back to top
  • ca  om, interj
  • es  aum, interj
  • es  om, interj
  • en  om, interj
  • sa  aum, interj
  • sa  oṃ, interj

Conceptes generals

Definition
Expressió de caràcter sagrat, pronunciada generalment de manera repetitiva i profunda, que s'utilitza com a mantra o com a invocació d'algunes deïtats.

Note

  • La forma om és l'adaptació del monosíl·lab sànscrit aum, les tres lletres del qual tenen un caràcter simbòlic: la a simbolitza, des del punt de vista macrocòsmic, la creació o l'emissió material de l'univers, i, des del punt de vista microcòsmic, l'estat de vigília en què l'ésser humà percep els objectes materials mitjançant els sentits; la u simbolitza, des del punt de vista macrocòsmic, la ideació o la creació subtil de l'univers i, des del punt de vista microcòsmic, l'estat de somni del dorment; la m simbolitza, des del punt de vista macrocòsmic, l'estat causal de l'univers, abans de qualsevol creació, quan tot es troba en un estat potencial, i, des del punt de vista microcòsmic, l'estat del son profund.