Back to top

lliurat a lloc i descarregat - Neoloteca

Presentation
lliurat a lloc i descarregat lliurat a lloc i descarregat

 • ca  lliurat a lloc i descarregat, n m
 • ca  DPU, n m sigla
 • es  entregada en lugar descargada, n f
 • es  entregado en lugar y descargado, n m
 • es  DPU, n m sigla
 • fr  rendu au lieu de destination déchargé, n m
 • fr  DPU, n m sigla
 • en  delivered at place unloaded, n
 • en  DPU, n sigla
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**
 • cod  **Motiu de normalització: Valorar l'ús d'un manlleu de l'anglès**

Economia > Comerç > Comerç internacional, **Denominació catalana 1: Locució nominal**, **Denominació catalana 2: Manlleu de l'anglès**

Definition
Incoterm que obliga el venedor a lliurar la mercaderia al comprador descarregada en el lloc de destinació convingut.

Note

 • 1. L'incoterm lliurat a lloc i descarregat (DPU) eximeix el venedor dels tràmits duaners i del pagament de les taxes, els impostos i la resta de despeses derivades del despatx d'importació.
 • 2. La sigla DPU correspon a la denominació anglesa delivered at place unloaded.
 • 3. En els Incoterms® 2010, l'incoterm lliurat a lloc amb descàrrega (DPU) substitueix l'incoterm lliurat a terminal (DAT).
 • 4. La forma incoterm, present a la definició, és una denominació procedent de Incoterms® (mot creuat format a partir de international commerce terms), marca comercial registrada per la Cambra de Comerç Internacional (ICC) per a designar el conjunt regles que regulen les obligacions de les parts en les operacions comercials internacionals.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme lliurat a lloc i descarregat (sigla DPU)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions lliurat a lloc i descarregat i DPU.

  Criteris aplicats

  Pel que fa a lliurat a lloc i descarregat:

  ·És un semicalc de la forma anglesa delivered at place unloaded, que és la designació de referència internacional, juntament amb la sigla corresponent.

  ·És una denominació lingüísticament adequada, descriptiva del concepte i transparent. Està formada sobre la base de la forma lliurat a lloc, que designa un altre incoterm.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües es documenta la forma anàloga.

  Pel que fa a DPU:

  ·És la sigla corresponent a la denominació anglesa delivered at place unloaded.

  ·És una sigla internacional, utilitzada també en la resta de llengües de referència.

  ·La resta de regles d'aquest tipus també es designen internacionalment amb la sigla anglesa.

  Formes desestimades

  -Lliurat a lloc descarregat: És el calc estricte de la forma anglesa. Es considera una forma poc natural i poc entenedora en català.

  -Lliurat a lloc amb descàrrega: Els especialistes s'han mostrat més partidaris de la forma aprovada (lliurat a lloc i descarregat) perquè és una solució més paral·lela a la denominació anglesa.

  -Lliurat en lloc i descarregat: En altres incoterms anàlegs s'ha optat per la preposició a (lliurat a lloc, lliurat a moll, lliurat a vaixell, etc.).

  Categoria lèxica de les denominacions d'incoterms

  Les denominacions d'incoterms (especialment les sigles, que són les denominacions internacionals) funcionen generalment com a etiquetes i se solen utilitzar aïlladament o bé com a formes metalingüístiques o apositives (regla Incoterms DPU, regla DPU, condició DPU, terme DPU, etc.). D'acord amb aquests usos, i atès també que la categoria lèxica prototípica del terme en general és el nom, s'opta per atorgar aquesta categoria a totes aquestes regles, tant a les sigles com a les formes catalanes equivalents. Gramaticalment es consideren masculins, per tal com el masculí és el gènere no marcat en català.

  [Acta 669, 21 d'octubre de 2020]