"Portada o coberta?" Els termes que s’amaguen en tots els llibres