Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT). Versió de treball

Presentación
K K

Disciplines de suport > Física

 • ca  K, n f

Disciplines de suport > Física

Definición
Denominació de l'òrbita més interior d'electrons que envolta el nucli d'un àtom.
kabure kabure

.FITXA MODIFICADA, Dermatologia, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  kabure, n m

.FITXA MODIFICADA, Dermatologia, Microbiologia i patologia infecciosa

Definición
Dermatosi pròpia del Japó, causada probablement per les cercàries de Schistosoma japonica.

Nota

 • La denominació kabure prové del japonès.
kafindo kafindo

Ciències de la salut > Semiologia, Malalties i síndromes, Gastroenterologia

 • ca  onialai, n m
 • ca  akembe, n m sin. compl.
 • ca  chilopa, n m sin. compl.
 • ca  kafindo, n m sin. compl.

Ciències de la salut > Semiologia, Malalties i síndromes, Gastroenterologia

Definición
Estomatitis observada a l'Àfrica occidental, caracteritzada per la formació, a la mucosa bucal, de petites butllofes de contingut hemàtic. És atribuïda a una trombopènia o tromboastènia.

Nota

 • La denominació onialai prové del bantú. Les denominacions akembe, chilopa i kafindo provenen d'altres llengües africanes.
kainat kainat

.FITXA REVISADA, Bioquímica i biologia molecular, Neurologia

 • ca  kainat, n m
 • es  kainato, n m
 • fr  kaïnate, n m
 • en  kainate, n

.FITXA REVISADA, Bioquímica i biologia molecular, Neurologia

Definición
Agonista glutamatèrgic que pot actuar com a toxina excitadora i produir efectes semblants als de malalties neurològiques com la corea de Huntington.
kakke kakke

Malalties i síndromes, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  beri-beri, n m
 • ca  hipovitaminosi B1, n f sin. compl.
 • ca  ignipedites, n m sin. compl.
 • ca  kakke, n m sin. compl.
 • ca  malaltia de Ceilan, n f sin. compl.
 • ca  paraplegia mefítica, n f sin. compl.
 • ca  perneiras, n f pl sin. compl.
 • ca  serotisi perniciosa endèmica, n f sin. compl.

Malalties i síndromes, Microbiologia i patologia infecciosa

Definición
Malaltia endèmica de l'Índia, la Xina, Indonèsia, el Japó i les Filipines, causada per un dèficit de tiamina (vitamina B1); és pròpia de les poblacions que s'alimenten gairebé exclusivament d'arròs blanc, o sigui, d'arròs privat de la pellofa i la testa (a la testa hi ha el complex vitamínic B). Clínicament es caracteritza per trastorns motors, sensitius, circulatoris i secretors. L'observació de formes pures i greus és excepcional.

Nota

 • La denominació beri-beri prové del singalès beri 'debilitat extrema'.
 • La denominació paraplegia mefítica s'usava antigament.
 • La denominació ignipedites està formada a partir del llatí ignis 'foc' i pes pedis 'peu'.
 • La denominació kakke prové del japonès.
 • La denominació perneiras prové del portuguès del Brasil.
 • La denominació serotisi perniciosa endèmica es considera obsoleta.
kala-azar kala-azar

Malalties i síndromes, Microbiologia i patologia infecciosa

 • ca  kala-azar, n m
 • ca  anèmia de Leishman, n f sin. compl.
 • ca  esplenomegàlia febril, n f sin. compl.
 • ca  esplenomegàlia tropical, n f sin. compl.
 • ca  febre caquèctica, n f sin. compl.
 • ca  febre d'Assam, n f sin. compl.
 • ca  febre Dumdum, n f sin. compl.
 • ca  leishmaniosi infantil, n f sin. compl.
 • ca  leishmaniosi visceral, n f sin. compl.
 • ca  llosa, n f sin. compl.
 • ca  mal de la llosa, n m sin. compl.
 • ca  mal de melsa, n m sin. compl.

Malalties i síndromes, Microbiologia i patologia infecciosa

Definición
Parasitosi del sistema mononuclear fagocític, causada per la leishmània de Donovan i caracteritzada per febre, esplenomegàlia, leucopènia amb monocitosi, hipergammaglobulinèmia i emaciació amb debilitat progressiva. És propi dels països mediterranis, els Balcans, el nord d'Àfrica i, sobretot, l'Índia i el Pakistan. Sembla que és transmesa a l'home pel contacte amb gossos o a través de mosques del gènere flebòtom. Afecta especialment els infants.

Nota

 • La denominació kala-azar està formada a partir del hindi, kala 'negra' i azar 'febre, metzina'.
kalèmia kalèmia

Hematologia i hemoteràpia, Tècniques diagnòstiques i de tractament, Disciplines de suport > Química

 • ca  potassèmia, n f
 • ca  kalèmia, n f sin. compl.
 • es  potasemia
 • fr  kaliémie
 • en  potassemia

Hematologia i hemoteràpia, Tècniques diagnòstiques i de tractament, Disciplines de suport > Química

Definición
Concentració de potassi a la sang. Les xifres normals per a les persones són de 3,5 a 5 mil·liequivalents per litre.
kaliopènia kaliopènia

Ciències de la salut > Semiologia, Hematologia i hemoteràpia, Tècniques diagnòstiques i de tractament

 • ca  hipopotassèmia, n f
 • ca  hipocalèmia, n f sin. compl.
 • ca  hipokalèmia, n f sin. compl.
 • ca  kaliopènia, n f sin. compl.

Ciències de la salut > Semiologia, Hematologia i hemoteràpia, Tècniques diagnòstiques i de tractament

Definición
Contingut anormalment baix de potassi en la sang, produït per causes diverses classificables en ingesta disminuïda de potassi, pèrdues renals de potassi, pèrdues digestives de potassi i pas de potassi de l'espai extracel·lular a l'espai intracel·lular. La hipopotassèmia per pèrdues renals es presenta en l'hiperaldosteronisme primari i, també sovint, en el secundari, en la síndrome de Cushing, síndromes paraneoplàstiques amb secreció ectòpica d'hormona adrenocorticotropa, ingestió continuada de regalèsia o ús de determinats tabacs de mastegar (àcid glicirrízic), tractament tòpic amb determinats corticoides d'acció mineralocorticoide (9-afluoroprednisolona), síndrome de Bartter, diürètics, diüresi osmòtica, acidosi renal proximal i distal, tractament amb alguns antibiòtics (carbenicil·lina, amfotericina B, gentamicina i derivats), síndrome de Liddle, leucèmia aguda monocítica, etc. La hipopotassèmia per pèrdues digestives es presenta en les malalties gastrointestinals que cursen amb vòmits i diarrees, la pancreatitis necrohemorràgica, els vòmits autoprovocats psicogènics, l'adenoma vellós, l'abús de laxants, la ureterosigmoidostomia, etc. Les hipopotassèmies degudes al pas intracel·lular de potassi s'observen en l'alcalosi metabòlica, la paràlisi periòdica hipopotassèmica, l'infart de miocardi, els tractaments amb agonistes B2-adrenèrgics (salbutamol, fenoterol), en l'asma bronquial, la insulinoteràpia, l'administració de dosis excessives de vitami na B12, la pràctica esportiva intensa i prolongada (corredors de marató). Les manifestacions clíniques consisteixen en debilitat muscular, paràlisi areflèxica amb insuficiència ventilatòria, ili paralític, alteracions electrocardiogràfiques (aplatament de l'onda T, aparició d'ondes U), extrasístoles auriculars i ventriculars, taquicàrdia, fibril·lació ventricular, disminució del filtrat glomerular, diabetis insípida nefrogènica, alcalosi metabòlica hipoclorèmica, alteracions estructurals renals (vacuolització dels túbuls renals proximals, fibrosi intersticial, quists renals) i alteracions endocrinològiques (inhibició de les secrecions d'aldosterona i d'insulina, estimulació de la secreció de renina i de la producció de prostaglandines renals).
kalisme kalisme

Disciplines de suport > Química, Toxicologia

 • ca  potassisme, n m
 • ca  kalisme, n m sin. compl.

Disciplines de suport > Química, Toxicologia

Definición
Conjunt d'accidents tòxics causats pel potassi.
kaliuresi kaliuresi

Urologia, Disciplines de suport > Química

 • ca  potassúria, n f
 • ca  kaliuresi, n f sin. compl.

Urologia, Disciplines de suport > Química

Definición
Presència de potassi a l'orina.