Gestores de terminología

TERMCAT dispone de herramientas tecnológicas propias que facilitan el trabajo terminológico: GdT, GdTweb y GesTerm. 

 

GdT

El Gestor de Terminología de TERMCAT (GdT) es el programa que ofrece al usuario la capacidad de crear, modificar, borrar y consultar fichas conceptuales dentro de un diccionario ubicado en una base de datos de diccionarios en un servidor de SQL Server. Para simplificar estas tareas el Gestor de Terminología incorpora diferentes facilidades para buscar y acceder a conjuntos de fichas. La herramienta permite dar respuesta a las necesidades que se indican a continuación:

 • Organizar la información en fichas conceptuales.
 • Trabajar con un único diccionario, con un subconjunto de un diccionario, con diversos diccionarios o bien con un subconjunto de fichas de diversos diccionarios.
 • Consultar el árbol de campo y el índice de un diccionario.
 • Organizar las fichas en orden temático o alfabético.
 • Acceder a las fichas en modo “Edición” (escritura) o bien en modo "Consulta” (lectura).
 • Hacer búsquedas rápidas o seleccionar subconjuntos de fichas, y acceder a los resultados de la última búsqueda.
 • Hacer altas o bajas de fichas en un diccionario.
 • Hacer altas o bajas de denominaciones, definiciones, contextos, notas, observacions y de sus atributos.
 • Consultar i/o modificar las propiedades de un diccionario.
 • Definir plantillas para simplificar los procesos de introducción de datos.
 • Definir teclas de atajo con textos asociados.
 • Permitir la navegación y la alternancia entre loss diversos elementos visibles.
 • Ejecutar el Gestor d’Eines ("Gestor de Herramientas") o bien de una nova instancia del Gestor de Terminología desde el mismo Gestor de Terminología.
 • Trabajar con diversas bases de datos de diccionarios de manera no simultánea.
 • Trabajar de manera concurrente diversos gestores de terminología sobre la misma base de datos de diccionarios.

GdTweb

Per al treball des de localitzacions físiques diverses, disposem del GdTweb, l'eina pensada per a les persones que col·laboren amb el TERMCAT (tant terminòlegs com especialistes) i que permet treballar via web amb un programa de gestió terminològica connectat amb les bases de dades terminològiques del Centre.

Les prestacions del GdTweb són similars a les del GdT, el gestor de terminologia intern: permet treballar en els diversos fitxers de dades terminològiques del TERMCAT, fent-hi esmenes, fent cerques segons una àmplia gamma de criteris i generant llistats i informes estadístics.

GesTerm

El GesTerm és un gestor de terminologia descarregable que facilita les principals tasques associades al treball terminològic: creació de fitxes terminològiques i de diccionaris que les continguin, manteniment de la informació associada a les fitxes i als diccionaris, cerques avançades i generació de llistats imprimibles.

Després de descarregar l'aplicació fent clic aquí, podràs obrir-la des de l'accés directe que es crearà a l'escriptori del teu ordinador, i començar a treballar-hi seguint l'Ajuda disponible en el menú principal de l'aplicació.

El GesTerm és una aplicació que pot ser millorada de manera col·laborativa modificant-ne el codi font que pots obtenir fent clic aquí. T'agrairem que facis arribar al TERMCAT (informacio@termcat.cat) les teves modificacions, per a fer-les disponibles a tota la comunitat d'usuaris.

Si abans de crear el teu propi diccionari vols provar el funcionament del GesTerm amb fitxes completes, pots descarregar les dades del tríptic Seguretat a la xarxa i importar-les al GesTerm des de l'opció Eines/Importació del menú principal de l'aplicació.

Aquesta aplicació està subjecta a la llicència GNU/GPL. Versió anglesa oficial i versió catalana 

 • Autor: TERMCAT
 • Versió: 1.0
 • Programació: Màquina virtual Java (JDK 5.0 i següents)
 • Plataforma: Windows/Linux (totes les versions que funcionen amb JDK 5.0)
 • Llicència: Programari lliure
 • Mida: 12 MB
 • Memòria RAM mínima: 256 M