Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de criteris terminològics

Diccionari de criteris terminològics - Presentación

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2014-2023

 

El Diccionari de criteris terminològics és un diccionari en creixement que recull criteris diversos publicats pel TERMCAT i que els recull, a més, sintetitzats i adaptats a un mateix format. L’objectiu del diccionari és que tots els criteris terminològics del TERMCAT (els elaborats fins ara i els que elabori en un futur) estiguin a la plena disposició dels usuaris, en un mateix espai i amb una estructura i una classificació que en facilitin al màxim la consulta.

Què s’hi pot trobar? Doncs, bàsicament, els casos següents:

(1) Recomanacions sobre quina és la forma catalana preferent en un àmbit d’especialitat, quan coexisteixen formes diverses (per exemple, APODERAMENT O EMPODERAMENT?), o bé distincions entre formes o conceptes molt pròxims que corresponen a termes diferents (per exemple, CITRONEL·LA, CITRONELLA O HERBA LLIMONA?).
(Es recullen en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris d’especialitat.)

(2) Tractament en català de qüestions lingüístiques lligades a la terminologia, com ara calcs i manlleus, el guionet, numerals, formes prefixades o sufixades de tipus culte o d’altres llengües, etc. Per exemple, PREFIX ANGLÈS M-: TRADUCCIÓ.
(Es recullen en l’àrea temàtica Criteris lingüístics i, si afecten un àmbit determinat, també en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris d’especialitat.)

(3) Recomanacions sobre qüestions metodològiques en l’elaboració de diccionaris terminològics. Per exemple, DENOMINACIONS PROCEDENTS DE MARQUES COMERCIALS.
(Es recullen en l’àrea temàtica corresponent dels Criteris metodològics i, si afecten un àmbit determinat, també en aquella àrea temàtica dels Criteris d'especialitat.)

D’on vénen aquests criteris? Es tracta de l’adaptació de criteris publicats en espais diferents pel TERMCAT, una part important dels quals procedeixen de decisions preses pel Consell Supervisor, que és l’òrgan encarregat de la normalització terminològica de la llengua catalana. Sobretot, hi ha:

- documents publicats en apartats del web del TERMCAT («La finestra neològica», «La consulta del mes» i «Criteris i metodologia»)
- apunts del blog del TERMCAT
- criteris redactats específicament per a aquest diccionari.

Com es fa la consulta? Les fitxes es poden consultar des de la pestanya Consulta de termes (que dóna accés a la consulta alfabètica en català, castellà, francès i anglès i també a la consulta temàtica per tipus de criteris) o bé des del quadre Text de la consulta (que permet fer cerques simples i avançades).

Totes les fitxes del Diccionari de criteris terminològics es poden consultar igualment des del Cercaterm.

 

Equip de treball
Introducció
Arbre de camp

 

Autoria i edició:

Logo Termcat

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de criteris terminològics [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014-2023. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/187>

 

Última actualización: 28-04-2023