Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

defecte principal - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
defecte principal defecte principal

  • ca  defecte principal, n m ( NTJ 06R:1996(CA) )
    COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Materials de construcció i complementaris: Roll tornejat impregnat - RTI: NTJ 06R. Barcelona: Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, 1996. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-600-8495-7

Definición
Defecte que, sense ser crític, pot ocasionar una errada o avaria o bé reduir substancialment la idoneïtat o utilitat de la unitat de producte per a la finalitat proposada.