Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

valor límit ambiental - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentación
valor límit ambiental valor límit ambiental

 • ca  valor límit ambiental, n m ( NTJ 16A:2008(CA); NTJ 16A:2013(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2008. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-08-4
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Addenda 2013. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-08-4
 • ca  VLA, n m sin. compl. ( NTJ 16A:2008(CA); NTJ 16A:2013(CA) )
  FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2008. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-08-4
  FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Seguretat i salut als espais verds: Prevenció de riscos laborals en jardineria i paisatgisme: Aspectes generals: NTJ 16A. Addenda 2013. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2013. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
  ISBN 978-84-96564-08-4

Definición
Valor límit que s'utilitza com a referència per a l'avaluació i el control dels riscos inherents a l'exposició, principalment per inhalació, als agents químics amb què es pot entrar en contacte en un lloc de treball.

Nota

 • Dins del valor límit ambiental es distingeix l'exposició diària (VLA-ED), que és la concentració mitjana ponderada en el temps per a una jornada de treball de vuit hores i una setmana laboral de quaranta hores, a què es poden exposar quasi tots els treballadors cada dia de manera continuada sense patir efectes adversos, i l'exposició de curta durada (VLA-EC), que és l'exposició mitjana ponderada per a un temps de quinze minuts, valor que no s'ha d'excedir en cap moment de la jornada laboral.