Back to top
al·lèrgia a l'àcid cromoglícic i als antial·lèrgics relacionats al·lèrgia a l'àcid cromoglícic i als antial·lèrgics relacionats

 • ca  al·lèrgia a l'àcid cromoglícic i als antial·lèrgics relacionats, n f
 • ca  al·lèrgia a la cromolina i als antial·lèrgics relacionats, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia al cromoglicat i als antial·lèrgics relacionats, n f sin. compl.
 • en  cromoglycate and related antiallergenic allergy, n
 • cod  294141003

al·lèrgia a l'àcid deshidrocòlic al·lèrgia a l'àcid deshidrocòlic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid deshidrocòlic, n f
 • en  allergy to dehydrocholic acid, n
 • en  dehydrocholic acid allergy, n
 • cod  293700007

al·lèrgia a l'àcid etacrínic al·lèrgia a l'àcid etacrínic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid etacrínic, n f
 • en  etacrynic acid allergy, n
 • en  ethacrynic acid allergy, n
 • cod  295002006

al·lèrgia a l'àcid etanoic al·lèrgia a l'àcid etanoic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid acètic, n f
 • ca  al·lèrgia a l'àcid etanoic, n f sin. compl.
 • en  acetic acid allergy, n
 • cod  294404005

al·lèrgia a l'àcid feniletilbarbitúric al·lèrgia a l'àcid feniletilbarbitúric

 • ca  al·lèrgia al fenobarbital, n f
 • ca  al·lèrgia a l'àcid feniletilbarbitúric, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a la fenobarbitona, n f sin. compl.
 • en  phenobarbital allergy, n
 • en  phenobarbitone allergy, n
 • cod  293865005

al·lèrgia a l'àcid fenilglicòlic al·lèrgia a l'àcid fenilglicòlic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid mandèlic, n f
 • ca  al·lèrgia a l'àcid amigdàlic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a l'àcid amigdalínic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a l'àcid fenilglicòlic, n f sin. compl.
 • en  mandelic acid allergy, n
 • cod  294563004

al·lèrgia a l'àcid fenílic al·lèrgia a l'àcid fenílic

 • ca  al·lèrgia al fenol, n f
 • ca  al·lèrgia a l'àcid carbòlic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a l'àcid fenílic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a l'hidroxibenzè, n f sin. compl.
 • en  phenol allergy, n
 • cod  294418003

al·lèrgia a l'àcid fòlic al·lèrgia a l'àcid fòlic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid fòlic, n f
 • ca  al·lèrgia a l'àcid pteroïlglutàmic, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a la folacina, n f sin. compl.
 • ca  al·lèrgia a la vitamina B9, n f sin. compl.
 • en  folic acid allergy, n
 • cod  294930001

al·lèrgia a l'àcid folínic al·lèrgia a l'àcid folínic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid folínic, n f
 • ca  al·lèrgia a la leucovorina, n f sin. compl.
 • en  folinic acid allergy, n
 • cod  294931002

al·lèrgia a l'àcid fusídic al·lèrgia a l'àcid fusídic

 • ca  al·lèrgia a l'àcid fusídic, n f
 • en  fusidic acid allergy, n
 • cod  294482006