Nous termes en estudi al Consell Supervisor (28/06/2017)

consell supervisor

Avui, 28 de juny, es torna a reunir el Consell Supervisor per a estudiar nova terminologia pendent de fixació en català. A la reunió d'avui es valorarà la tercera part dels acords sobre termes de mediació a què van arribar els experts d’aquest àmbit a la sessió de normalització del dia 20 d’abril passat. Els termes que s’estudiaran en aquesta sessió estan relacionats, concretament, amb altres sistemes de resolució de conflictes, i són els següents:

Altres sistemes de resolució de conflictes

multitrack diplomacy: diplomàcia de múltiples vies; diplomàcia multivia

Model teòric de negociació i mediació per a processos de pau i de regularització de conflictes que preveu la intervenció activa en el procés de representants de les diferents institucions i comunitats que hi poden estar implicades, a banda dels negociadors oficials o governamentals, prenent com a base la idea que les relacions es conformen per mitjà d’una xarxa complexa de persones, institucions i comunitats diferents.

dispute resolution board: comissió de resolució de conflictes

Grup de persones independents i neutrals nomenades a l’inici d’un projecte per les parts que hi intervenen perquè plantegin solucions en el cas que es produeixi un conflicte. 

world cafe: xarxa de converses

Metodologia de treball col·laboratiu consistent en l’organització de trobades de persones expertes o interessades en un tema determinat per a fomentar el diàleg entorn d’aquell tema, compartir coneixement i crear noves formes d’acció i de presa de decisions.

resolució de conflictes extrajudicial, RCE: resolució alternativa de conflictes, ADR

Resolució de conflictes sense intervenció judicial.

resolució de conflictes en línia, RCL: resolució de conflictes en línia, ODR

Resolució alternativa de conflictes que es duu a terme mitjançant l'ús d'internet i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

joint fact-finding: peritatge extrajudicial conjunt

Procediment de resolució alternativa de conflictes en què experts en matèria científica, tècnica o jurídica, segons el cas, aportats per cadascuna de les parts examinen els fets que han originat el conflicte i emeten conjuntament un informe en el qual presenten totes les qüestions en què les parts estan d’acord i proposen solucions a les qüestions sobre les quals estan en desacord.

judicial appraisal: aproximació judicial, valoració extrajudicial

Procediment de resolució alternativa de conflictes en què les parts designen un jutge jubilat perquè emeti una resolució sobre el cas amb la finalitat que les parts coneguin quina seria probablement la sentència en el supòsit que la qüestió arribés als tribunals.

multi-step wise men: comitè d'experts, comitè sènior 

Procediment de resolució alternativa de conflictes en què dues empreses acudeixen a un comitè format per treballadors experimentats de cada empresa aliens al conflicte, amb l'objectiu de trobar-hi una solució.

early neutral evaluation: avaluació experta inicial, avaluació experta preliminar, avaluació experta prèvia

Procediment de resolució alternativa de conflictes en què les parts enfrontades exposen el seu cas a un tercer imparcial expert en la matèria objecte de controvèrsia, el qual fa una avaluació objectiva del conflicte, fent una anàlisi preliminar dels fets, les proves i la legislació que emparen la pretensió, i emet una valoració no vinculant, oral o escrita, en la qual suggereix idees per a resoldre el cas, que les parts poden fer servir en un judici en cas de no arribar a un acord. 

A banda d’això, en aquesta reunió també caldrà ratificar els acords a què va arribar el Consell Supervisor a la reunió anterior, també sobre termes de mediació i d'altres sistemes de resolució de conflictes alternatius. Les decisions provisionals acordades són les següents:

face saving: preservació de la imatge

project mediation: mediació de projectes

arb-med: arbitratge mediació, arb-med

med-arb: mediació arbitratge, med-arb

conflict mentoring: mentoria de conflictes

ombudsman: síndic de greuges, defensor

expert-fact finding: peritatge extrajudicial

mini-trial: minijudici

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre aquesta terminologia, o si sou experts en aquest àmbit, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.