Són el mateix la malenconia postpart la depressió postpart i la psicosi puerperal?

depressió postpart

La malenconia postpart, la depressió postpart i la psicosi puerperal són afeccions que presenten algunes dones durant el puerperi, és a dir, després de donar a llum. Es diferencien per la simptomatologia, la durada i la gravetat, així com pel tractament que requereixen. La malenconia postpart és la més lleu i és passatgera, la depressió postpart és més greu i duradora, i la psicosi puerperal és la més crítica.

La malenconia postpart és un estat de tristesa transitori, que sol aparèixer cap al tercer dia després del part i desapareix de manera natural al cap d'uns set dies. Els símptomes que presenta són diversos, com ara plors, irritabilitat, cefalees o falta de memòria. La depressió postpart, en canvi, és un trastorn persistent de l'estat d'ànim, que apareix unes setmanes després del part i pot durar mesos. Moltes vegades desapareix progressivament d'una manera espontània o amb el suport dels familiars, si bé en alguns casos és necessària l'assistència psiquiàtrica. Finalment, també hi ha la psicosi puerperal, una malaltia mental més greu, que requereix tractament psiquiàtric i que es caracteritza per al·lucinacions i per l'alteració del sentit de la realitat i de la personalitat.

Podeu consultar les fitxes d'aquests termes, amb els equivalents en diverses llengües, al Cercaterm.

(Font: TERMCAT)