La sigla R+D+I és adequada en català?

R+D+I

La sigla R+D+I correspon en català al terme normalitzat recerca, desenvolupament i innovació, que designa el conjunt d’activitats intel·lectuals i materials adreçades a la creació de coneixement, a l’ús d’aquest coneixement per a dissenyar noves aplicacions i a la implementació de nous productes o serveis en el mercat o en els sistemes de producció.

Tots els formants de R+D+I s’escriuen amb majúscules, com és habitual en les sigles. En castellà sovint es documenta la sigla I+D+i per a diferenciar investigación (I) de innovación (i).

El terme recerca, desenvolupament i innovació és complementari de la denominació també normalitzada recerca i desenvolupament, amb la sigla R+D. En tots dos casos, el primer element del terme és el mot recerca, i no pas investigació, perquè aquesta és la forma més consolidada en les publicacions tècniques i en l’ús de les institucions oficials catalanes, i per la similitud formal amb els termes anglès (research, development and innovation) i francès (recherche, développement et innovation).

 

Podeu consultar les fitxes terminològiques d’aquests termes en el Cercaterm.