Com s’anomena el gos que ajuda les persones amb discapacitat auditiva?

© iStockphoto / c_taylor

La forma catalana adequada és gos de senyalització de sons. Es tracta d’un gos d’assistència ensinistrat específicament per a avisar les persones amb discapacitat auditiva de diferents sons i indicar-los-en la font de procedència. Per exemple, un gos de senyalització de sons pot avisar que sona el telèfon, o el timbre de la porta, etc.

Els gossos de senyalització de sons es consideren un tipus de gos d’assistència, que és el terme amb què es designen els gossos ensinistrats en un centre especialitzat i oficialment reconegut per a donar servei i assistència a persones amb discapacitats físiques o sensorials, o amb determinades malalties. Són gossos d'assistència, a part del gos de senyalització de sons, el gos pigall o gos guia, que ajuda persones amb discapacitat visual; el gos de servei, que ajuda persones que tenen una discapacitat física a causa d’una malaltia com l’esclerosi, una tetraplegia, etc.; el gos d'avís, que ajuda persones que pateixen determinades malalties en què es poden experimentar crisis greus, com per exemple l’epilèpsia o la diabetis; i el gos per a persones amb autisme, que ajuda persones amb alguna discapacitat relacionada amb el trastorn autista.