Les vacunes, al dia

imatge d'una vacuna

Les persones que, per algun motiu, no han seguit el calendari de vacunacions establert ja poden posar-se al dia de les dosis vacunals recomanades amb la vacunació de rescat.

Aquest és el terme que el Consell Supervisor ha aprovat recentment per a fer referència a la vacunació que s’efectua fora de l’edat establerta en el calendari de vacunacions, dirigida a persones que no estan al dia de les vacunes o de les dosis vacunals recomanades (per descuit o perquè procedeixen de països estrangers amb un calendari de vacunacions diferent, per exemple), o bé a col·lectius de risc en situacions excepcionals (com ara en cas de brot epidèmic). En vacunes que requereixen més d’una dosi, la vacunació de rescat sol comportar l’aplicació d’una pauta de vacunació accelerada, en què el nombre de dosis o l'interval entre dosis és menor que el que es determina en la pauta de vacunació estàndard d'aquella vacuna.

La denominació catalana vacunació de rescat és una alternativa a la forma híbrida d’origen anglès vacunació catch-up, força estesa entre els especialistes. Pren com a referència el fet que aquest tipus de vacunació permet, en certa manera, fer sortir d’una situació de perill (és a dir, rescatar, en sentit figurat), persones no vacunades o no vacunades correctament, i, per tant, s’identifica sense dificultats amb el concepte.

Recordem que, d'acord amb el diccionari normatiu, vaccí i vacuna són formes sinònimes. Per tant, en el cas que comentem es considera igualment adequada la forma vaccinació de rescat, que pren com a nucli de la denominació el substantiu tradicional vaccí.

També s’han tingut en compte altres denominacions, que s’han descartat, però, o bé per motius semàntics, perquè no remetrien a la totalitat del concepte (vacunació accelerada, vacunació d’actualització, vacunació de recuperació, vacunació de repesca), o bé per motius d’ús, perquè són denominacions desconegudes i no s’identificarien fàcilment amb el concepte (vacunació d’escombrada o vacunació d’anivellament).

Per acabar de posar les vacunes al dia, ben aviat el TERMCAT publicarà en línia el Vocabulari de les vacunes, que inclourà aquest terme i molts altres termes relacionats amb l’administració de vacunes (carnet de vacunacions, dosi de record, primovacunació, etc.), així com les denominacions de les vacunes en ús a Catalunya. Mentrestant, podeu consultar la fitxa completa del terme vacunació de rescat, amb els criteris aplicats pel Consell Supervisor en l’aprovació del cas, a la Neoloteca i al Cercaterm.