Nous termes en estudi al Consell Supervisor (20/03/2019)

Termes en estudi

Aquest dimecres, 20 de març, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta reunió s’estudiaran termes puntuals de diversos àmbits, concretament de biblioteconomia, de matemàtiques i d’audiovisuals i cinema. Els termes que es valoraran són els següents:

 

Biblioteconomia

altmetrics

Mètode de mesurament i seguiment de l'impacte d'un text acadèmic o de recerca basat en el nombre d’interaccions que genera en línia.

Notes:

1. Actualment, es compten com a interaccions en línia les visualitzacions en HTML; les descàrregues en PDF; els comentaris en revistes, blogs científics, wikis o a Twitter, Facebook i en altres mitjans socials; els desaments amb Mendeley, CiteULike i altres marcadors socials; les citacions en la bibliografia acadèmica rastrejada per Web of Science, Scopus, CrossRef i altres serveis d’informació científica, o les mencions i recomanacions. Cada tipus d'interacció és un índex o indicador altmètric. És previsible que, amb el temps, s’actualitzin o se n’incorporin de nous, com ara la presència a YouTube, ResearchGate o Academia.

2. L’altmetrics és un sistema de càlcul complementari de la metodologia usada habitualment per a establir l'impacte d'un article, la qual es basa en índexs de citacions.

Denominacions possibles: altmetrics, altmetria, altermetria, alternativometria, mètrica alternativa, bibliometria alternativa

 

altmetric

Relatiu a l’altmetrics.

Denominacions possibles: altmètric -a, altermètric -a, alternativomètric -a, mètric -a alternatiu -iva, bibliomètric -a alternatiu -via

 

Matemàtiques

unscented Kalman filter

Variant del filtre de Kálmán adequada per a problemes altament no lineals, introduïda com a alternativa sense derivades al filtre de Kálmán estès i basada en la propagació de la informació del model a través de la no linealitat mitjançant la tècnica de linealització estadística.

Denominacions possibles: filtre de Kálmán desodorat, filtre de Kálmán inodor, filtre de Kálmán no perfumat, filtre de Kálmán sense perfum

També, vacil·lació entre Kalman / Kálmán

 

extended Kalman filter

Variant del filtre de Kálmán aplicable a problemes no lineals que es basa en una aproximació de Taylor de primer ordre per a linealitzar les equacions del sistema.

Denominacions possibles: filtre de Kálmán estès, filtre de Kalman estès

 

Kalman-Bucy filter

Variant en temps continu del filtre de Kálmán, que habitualment es considera en temps discret.

Denominacions possibles: filtre de Kálmán-Bucy, filtre de Kalman-Bucy

 

Audiovisuals i cinema

ambient occlusion

Tècnica de renderització en 3D que permet estimar la il·luminació global d’una imatge sintètica i generar l’ombra corresponent mitjançant el càlcul local del grau d’exposició a la llum ambiental de cada punt de la imatge, condicionat pels objectes circumdants.

Denominacions possibles: oclusió ambiental, oclusió ambient, obstrucció ambiental, obstrucció ambient, ocultació ambiental, ocultació ambient

 

occluder

Element gràfic que, en la tècnica d’ambient occlusion, condiciona el grau d’exposició a la llum ambiental d’un punt determinat de l’escena.

Denominacions possibles: oclusor, obstructor, ocultador

 

bullet time

Efecte especial que consisteix a disposar càmeres fotogràfiques, o de vídeo, tot al voltant d’un objecte o actor que es mou ràpidament i a disparar-les totes alhora o gairebé alhora, a fi de muntar després les imatges obtingudes l’una darrere l’altra i reproduir-les tot seguit a velocitat variable per simular que l’objecte o actor es mou molt a poc a poc o resta aturat.

Denominacions possibles: bullet-time, efecte bala, temps bala, temps de bala, efecte Matrix

 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre aquesta terminologia, o si sou experts en aquests àmbits, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.