El TERMCAT i l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, renoven el conveni que permet disposar de normes UNE i ISO en català

Renovació conveni traducció normes UNE

L’Associació Espanyola de Normalització, UNE, i el TERMCAT han renovat recentment el conveni de col·laboració que tenen establert per fer possible la publicació de normes tècniques UNE en català.

Les normes UNE són documents elaborats per comitès tècnics en què participen experts de totes les parts implicades, fruit del consens, que fixen els estàndards i les recomanacions aplicables a diversos àmbits industrials i econòmics, i també socials. Sovint, es tracta de versions de normes de caràcter internacional, emeses des de l’Organització Internacional d’Estandardització ISO, i tenen un caràcter referencial que les converteix en elements indispensables per al desenvolupament de l’activitat d’empreses i institucions. Las normes recullen el consens del mercat sobre qüestions clau per a la competitivitat de les organitzacions, i així donen una resposta eficaç als seus reptes.

Des de l’any 2005, el TERMCAT i l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, tenen establert un conveni per a la traducció i difusió de les normes en català. Fruit d’aquesta col·laboració, actualment ja estan disponibles en català prop de mig centenar de normes, d’àmbits tan diversos com la gestió de la qualitat, la documentació, la gestió ambiental, les indústries gràfiques, etc. Destaquen especialment casos com la norma UNE-EN ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits o la norma UNE-EN ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús, amb un ús molt estès en l’àmbit empresarial.

Gràcies a la renovació d’aquest acord es traduiran estàndards tan importants com la norma UNE-ISO 19601 Sistemas de gestión de compliance penal o la norma UNE-ISO 19600 Sistemas de gestión de compliance. Directrices, entre d’altres.

En aquests darrers anys la traducció de les normes ha tingut també el suport de la Diputació de Barcelona, en el marc de diversos acords signats amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Política Lingüística, per fomentar l’ús del català en el món empresarial.

El director general de l’Associació Espanyola de Normalització, Javier García, i el director del TERMCAT, Jordi Bover, han signat aquesta renovació del conveni, que ha de permetre mantenir la relació establerta i continuar elaborant les versions catalanes de les normes.

El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts precisament per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització, UNE, o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

També podeu consultar en aquesta pàgina la relació de normes UNE traduïdes al català, agrupades segons els comitès tècnics de normalització d'UNE (CTN) que les han elaborat.