Nous termes per al Glossari de jardineria i paisatgisme

imatge de la capçalera del diccionari en línia

El TERMCAT ha dut a terme l’actualització anual del Glossari de jardineria i paisatgisme, que inclou els termes dels glossaris de les normes publicades per la Fundació de la Jardineria i el Paisatge durant l’any 2022.

Concretament, s’hi han incorporat els termes de la Norma tècnica de jardineria NTJ 07F:2022 Arbusts (dins del grup de subministrament del material vegetal) i de la Norma tècnica de jardineria NTJ 15V:2023 Gestió de restes vegetals i altres residus del verd urbà (dins del grup de la gestió dels espais verds), amb un total de 71 noves entrades al glossari, que amb aquesta actualització arriba a gairebé 2.400 termes.

Entre les noves entrades s’hi poden trobar termes com ara acrotonia, haplocaule, mesotonia, calcinal, caldera de biomassa, residu no perillós o roldor. Tots els termes nous es poden consultar per separat en l’apartat “Noves incorporacions” del diccionari en línia.

El Glossari de jardineria i paisatgisme és fruit de la col·laboració entre la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i el Centre de Terminologia TERMCAT per difondre en línia i de manera unitària la terminologia continguda en cadascun dels glossaris annexos de les Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme. Aquestes normes són unes publicacions tècniques adreçades als professionals de la jardineria i el paisatgisme que pretenen establir criteris objectius per als productes i serveis amb què tracten i promoure la utilització d’una terminologia comuna i estandarditzada en l’àmbit. El TERMCAT ofereix assessorament terminològic en la revisió d’aquests glossaris des de l’any 1999, i el diccionari en línia recopila en una única interfície de consulta tot aquest conjunt de terminologia que altrament només es podria consultar dintre de cada norma en concret.

El glossari forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del TERMCAT, que ofereix actualment més de 170 títols dedicats a diversos camps d’especialitat.