Back to top
 • ca  ibacitabina, n f
 • es  ibacitabina
 • fr  ibacitabine
 • en  ibacitabine
 • CAS  611-53-0

antivíric

 • ca  ibalizumab, n m
 • es  ibalizumab, n m
 • fr  ibalizumab, n m
 • en  ibalizumab, n
 • CAS  680188-33-4, n

antivíric

ibandronat sòdic ibandronat sòdic

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  ibandronat sòdic, n m
 • es  ibandronato sódico
 • fr  ibandronate sodique
 • en  ibandronate sodium
 • CAS  114084-78-5

inhibidor de la resorció òssia

 • ca  ibopamina, n f
 • es  ibopamina
 • fr  ibopamine
 • en  ibopamine
 • CAS  66195-31-1

cardiotònic

ibritumomab tiuxetan ibritumomab tiuxetan

antineoplàstic

 • ca  ibritumomab tiuxetan, n m
 • es  ibritumomab tiuxetán
 • fr  ibritumomab tiuxétan
 • en  ibritumomab tiuxetan
 • CAS  206181-63-7

antineoplàstic

 • ca  ibrutinib, n m
 • es  ibrutinib
 • fr  ibrutinib
 • en  ibrutinib
 • CAS  936563-96-1

antineoplàstic

 • ca  ibudilast, n m
 • es  ibudilast
 • fr  ibudilast
 • en  ibudilast
 • CAS  50847-11-5

antiasmàtic

ibuprofèn ibuprofèn

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

 • ca  ibuprofèn, n m
 • es  ibuprofeno
 • fr  ibuprofène
 • en  ibuprofen
 • CAS  15687-27-1

analgèsic, antiinflamatori, antipirètic

ibuproxam ibuproxam

analgèsic, antiinflamatori

 • ca  ibuproxam, n m
 • es  ibuproxam
 • fr  ibuproxam
 • en  ibuproxam
 • CAS  53648-05-8

analgèsic, antiinflamatori

 • ca  ibutilida, n f
 • es  ibutilida
 • fr  ibutilide
 • en  ibutilide
 • CAS  122647-31-8

antiarrítmic