Ligams d'interès

Organismes

Terminologia

 • AETER. Associació Espanyola de Terminologia

 • AET. Associació Europea de Terminologia

 • ALETERM. Xarxa Temàtica de Docència en Terminologia Argentina / Brasil / Colòmbia / Espanya

 • ASSITERM. Associació Italiana per la Terminologia

 • Bureau de la traduction. Servei de Traducció del Govern del Canadà

 • CDT. Centre de Traducció dels Organismes de la Unió Europea

 • CRTT. Centre de Recerca en Terminologia i Traducció (Universitat Lumière-Lyon 2)

 • DANTERM. Centre Danès de Terminologia

 • CTB. Centre de Terminologia de Brussel·les

 • DGLF. Delegació General de la Llengua Francesa i de les Llengües de França

 • DGT. Direcció General de Traducció. Comissió Europea

 • DIT. Institut Alemany de Terminologia

 • ELETO. Societat Hel·lena de Terminologia

 • Eter. Associació Terminològica Estoniana

 • ELRA. Associació Europea de Recursos Lingüístics

 • EURALEX. Associació Europea de Lexicografia

 • FEILIN. Federació Europea de les Institucions Lingüístiques Nacionals

 • Foras na Gaeilge. Organisme de promoció de la llengua irlandesa a Irlanda

 • IITF. Institut Internacional de Recerca Terminològica. Universitat de Vaasa. Finlàndia

 • ILTEC. Institut de Lingüística Teòrica i Computacional

 • Infoterm. Centre Internacional d'Informació Terminològica

 • NedTerm. Terminologia neerlandesa

 • NL-Term. Associació de Terminologia Neerlandesa

 • NORDTERM. Associació d'organitzacions i societats dels països nòrdics dedicades a la formació, la recerca i el treball terminològics

 • NPLD. Xarxa per a la Promoció de la Diversitat Lingüística

 • OQLF. Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa

 • Organisation internationale de la francophonie. Organització internacional de la francofonia

 • RaDT. Consell per a la Terminologia en Llengua Alemanya

 • REALITER. Xarxa Panllatina de Terminologia

 • RITERM. Xarxa Iberoamericana de Terminologia

 • SCATERM. Societat Catalana de Terminologia

 • SFT. Societat Francesa de Terminologia

 • SEPLN. Societat Espanyola per al Processament del Llenguatge Natural

 • SGaT. Societat Gallega de Terminologia

 • SPELL. Servei de Planificació i Elaboració de la Llengua Ladina

 • Språkrådet. Terminologitenesta. Consell de la Llengua Noruega. Servei de Terminologia

 • TermAst. Centre de terminologia asturiana

 • TermBret. Kreizenn Dermenadurezh. Centre de Terminologia Bretó

 • TermCoord. Unitat de Coordinació Terminològica del Parlament Europeu

 • TermEsp. Grup de Recerca Terminologia Científica en Espanyol

 • Terminalf. Recursos terminològics en llengua francesa

 

Normalització

 • AENOR. Associació Espanyola de Normalització i Certificació

 • ANSI. Institut Americà d'Estàndards Nacionals

 • AFNOR. Associació Francesa de Normalització

 • BSI. Institució Britànica de Normalització

 • CEI. Comissió Electrotècnica Internacional

 • CEN. Comitè Europeu de Normalització

 • ISO. Organització Internacional per a la Normalització

 • DIN. Institut Alemany de Normalització

 • SFS. Associació Finlandesa de Normalització

 • SIS. Institut Suec de Normalització

 • UNI. Ens Nacional Italià de Normalització

 • TERMISTI. Centre de Recerca en Terminologia de l'Institut Superior de Traductors i Intèrprets. Comunitat francesa de Brussel·les

 • TermNet. Xarxa Internacional de Terminologia

 • TNC. Centre Suec de Terminologia

 • Tremédica. Associació Internacional de Traductors i Redactors de Medicina i Ciències Afins

 • TSK. Centre Finès de Terminologia

 • Union Latina. Direcció de Terminologia i Indústries de la Llengua. Unió Europea

 • UZEI. Centre de Terminologia i Lexicografia. País Basc

 

En l'àmbit de la llengua catalana

 

Altres organismes

Recorsi

Eines lingüístiques

 

Bases de dades terminològiques

 • Banca dati dell'Onli. Observatori neològic de la llengua italiana

 • BelTerme. Ministeri de la Comunitat Francesa de Bèlgica

 • BOBNEO. Observatori de Neologia. IULA. Universitat Pompeu Fabra

 • Buscatermos. Universitat de Santiago de Compostela. Servei de Normalització Lingüística

 • CILF. Consell Internacional de la Llengua Francesa

 • EUROVOC. Tesaurus plurilingüe de les Comunitats Europees

 • Euskalterm. Banc terminològic públic basc. UZEI

 • Faoterm. Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació

 • FranceTerme. Termes publicats per la Comissió General de Terminologia i de Neologia

 • IATE. Base de dades terminològica de la Unió Europea

 • ILOTERM. Organització Internacional del Treball

 • Le Grand dictionnaire terminologique. Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa

 • NATOTerm. OTAN. Oficina de Terminologia

 • Onterm. Servei de Traducció del Govern d'Ontàrio

 • Portal terminològic valencià. Acadèmia Valenciana de la Llengua

 • SilvaTerm. Unió Internacional d'Organitzacions de Recerca Forestal

 • Struna. Institut croat de llengua i lingüística

 • TEPA-termipankki. Centre Finès de Terminologia

 • TERMDAT. Secció de Terminologia de la Cancelleria Federal. Suïssa

 • Terminesp. Banc de dades terminològic de llengua espanyola, promogut per AETER

 • Terminologiedatenbank. Institut de Traducció i Interpretació de la Universitat d'Innsbruck. Àustria

 • Termite. Unió Internacional de Telecomunicacions

 • TERMIUM. Servei de Traducció del Govern del Canadà

 • TermOfis. Banc de dades del centre de terminologia de la llengua bretona

 • UBTerm. Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona

 • UNESCOTERM. Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura

 • UNTERM. Secció de Terminologia i Referència. Divisió de Documentació. Nacions Unides

 • UPCTerm. Universitat Politècnica de Catalunya

 • UPF_Term. Universitat Pompeu Fabra

 • VALTER. Oficina del Primer Ministre del Govern de Finlàndia

 • VINTARS. Oficina de les Nacions Unides a Viena

 • WIPO Pearl. World Intellectual Property Organization

 • WTO. Organització Mundial del Comerç

 

Revistes