Nòrmes

Eth TERMCAT ei eth centre autorizat entà amiar a tèrme era traduccion oficiau ath catalan des nòrmes UNE, cossent damb eth convèni de collaboracion signat er an 2005 damb era Associacion Espanhòla de Normalizacion-UNE.

El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038, de serveis de traducció, i ha obtingut la certificació d’AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Podeu consultar la relació de normes UNE traduïdes al català, agrupades segons els comitès tècnics de normalització d'UNE (CTN) que les han elaborat.

 

CTN 16 - Eines

UNE 16572:2005 Eines per al treball de la fusta. Ribots de fusta. Nomenclatura i especificacions tècniques

UNE 16573:2005 Eines per al treball de la fusta. Ribots metàl·lics. Nomenclatura i especificacions tècniques

 

CTN 40 - Indústria Tèxtil

UNE-EN ISO 4921:2002 Gèneres de punt. Conceptes bàsics. Vocabulari (ISO 4921:2000)

UNE-EN ISO 8388:2004 Gèneres de punt. Tipus. Vocabulari (ISO 8388:1998)

 

CTN 50 - Documentació

UNE-ISO 15489-1:2006 Informació i documentació. Gestió de documents. Part 1, Consideracions generals (ISO 15489-1:2001)

UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Informació i documentació. Gestió de documents. Part 2, Directrius (ISO 15489-2:2001)

UNE-ISO 23081-1:2008 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1, Principis (ISO 23081-1:2006)

UNE-ISO 23081-2:2011Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 2, Elements conceptuals i d’implementació (ISO 23081-2:2009)

UNE-ISO/TR 23081-3 IN:2012 Informació i documentació: Metadades per a la gestió documental. Part 3, Mètode d'autoavaluació (ISO/TR 23081-3:2011)

UNE-ISO/TR 26122:2008 Informació i documentació. Anàlisi dels processos de treball per a la gestió documental (ISO/TR 26122:2008)

UNE-ISO 30300: 2011 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Fonaments i vocabulari (ISO 30300:2011)

UNE-ISO 30301: 2011 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Requisits (ISO 30301:2011)

UNE-ISO 30302:2015 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Guia d’implantació (ISO 30302:2015)

 

CTN 54 - Indústria Gràfica

UNE 54100-10:2008 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10, Termes fonamentals de disseny gràfic

 

CTN 59 - Indústria del Cuir, del Calçat i Derivats

UNE-EN ISO 19952:2005 Calçat. Vocabulari (ISO 19952:2005)

 

CTN 66 - Gestió de la Qualitat i Avaluació de la Conformitat

UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari (ISO 9000:2015)

UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits (ISO 9001:2015)

 

CTN 71 - Tecnologies de la Informació

UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnologies de la informació. Gestió de serveis. Part 1, Especificacions (ISO/IEC 20000-1:2005)

UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 Tecnologies de la informació. Gestió de serveis. Part 2, Codi de bones pràctiques (ISO/IEC 20000-2:2005)

UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologies de la informació: Tècniques de seguretat: Sistemes de gestió de seguretat de la informació: Requisits (EN ISO/IEC 27001:2017)

 

CTN 116 - Sistemes Industrials Automatitzats

UNE-EN ISO 14539:2003 Robots de manipulació. Manipulació d'objectes amb prensors amb pinça. Vocabulari i presentació de característiques (ISO 14539:2000)

 

CTN 117 – Contenidors i Caixes Mòbils per a Transport de Mercaderies

UNE-ISO 830:2008 Contenidors per al transport de mercaderies: Vocabulari (ISO 830:1999)

 

CTN 150 - Gestió Ambiental

UNE-EN ISO 14006:2011 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l’ecodisseny (ISO 14006:2011)

UNE-EN ISO 14050:2010 Gestió ambiental. Vocabulari (ISO 14050:2009)

UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús (ISO 14001:2015)

 

CTN 157 - Projectes

UNE 157601:2007 Criteris generals per a l'elaboració de projectes d'activitats

UNE 157653:2008 Criteris generals per a l'elaboració de projectes de protecció contra incendis en edificis i en establiments

 

CTN 166 - Activitats de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I)

UNE 166000:2006 Gestió de l'R+D+I: Termes i definicions de les activitats d'R+D+I

UNE 166001:2006 Gestió de l'R+D+I: Requisits d'un projecte d'R+D+I

UNE 166002:2014 Gestió de l'R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l'R+D+I

 

CTN 174 - Serveis de Traducció

UNE-EN 15038:2006 Serveis de traducció. Requisits per a la prestació del servei

 

CTN 182 - Hotels i Apartaments Turístics

UNE-EN ISO 18513:2004 Serveis turístics. Hotels i altres tipus d'allotjament turístic. Terminologia (ISO 18513:2003)

 

CTN 191 - Terminologia

UNE-ISO 1087-1:2009 Treball terminològic. Vocabulari. Part 1, Teoria i aplicació (ISO 1087-1:2000)

 

CTN 197 - Informes Pericials

UNE 197001:2011 Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials

 

CTN 202 - Instal·lacions Elèctriques

UNE 202008:2008 IN Guia per a la revisió periòdica de les instal·lacions elèctriques en habitatges