Back to top
 • ca  interrupció, n f
 • es  interrupción, n f
 • fr  interruption, n f
 • en  interruption, n

Eleccions

Definició
Intermissió temporal de la votació que es produeix en una mesa electoral quan qualsevol motiu que es pot solucionar ràpidament n'impedeix el desenvolupament normal.

Nota

 • 1. En cas d'interrupció, s'ha d'allargar la votació tant de temps com s'hagi interromput. La interrupció, però, no pot ser mai superior a una hora; en cas contrari, cal procedir a la suspensió.
 • 2. Es produeix la interrupció de la votació, per exemple, quan una mesa electoral no té paperetes de vot d'alguna candidatura.
interventor | interventora interventor | interventora

Eleccions

 • ca  interventor | interventora, n m, f
 • es  interventor, n m
 • fr  représentant au scrutin, n m
 • fr  représentant d'un parti, n m
 • fr  représentant de candidat, n m
 • en  candidate's representative, n
 • en  party representative, n
 • en  poll watcher, n
 • en  scrutineer, n

Eleccions

Definició
Persona nomenada per una candidatura per a supervisar la regularitat de la votació i del recompte de vots en una mesa electoral.

Nota

 • Segons la legislació vigent a Catalunya i a l'Estat espanyol, cada partit polític, coalició, etc. pot nomenar dos interventors per mesa electoral, de la qual formen part amb veu, però sense vot. Els interventors exerceixen el seu dret de vot a la mesa electoral per a la qual estan acreditats com a representants encara que no estiguin inclosos en el cens electoral d'aquella mesa.