Back to top
 • ca  quart ventricle, n m
 • es  cuarto ventrículo
 • en  fourth ventricle
 • TA  ventriculus quartus

 • ca  dent molar, n f
 • ca  queixal, n m sin. compl.
 • es  diente molar
 • es  muela
 • en  molar
 • en  molar tooth
 • TA  dens molaris

 • ca  queixal del seny, n m
 • es  muela del juicio
 • en  wisdom tooth
 • TA  dens molaris tertius
 • TA  dens serotinus sin. compl.

 • ca  quiasma, n m
 • es  quiasma
 • en  chiasm

 • ca  quiasma òptic, n m
 • es  quiasma óptico
 • en  optic chiasm
 • TA  chiasma opticum

 • ca  quiasma tendinós, n m
 • ca  quiasma tendinós de Camper, n m sin. compl.
 • es  quiasma de Camper
 • es  quiasma tendinoso
 • en  tendinous chiasm
 • TA  chiasma tendinum

quiasma tendinós de Camper quiasma tendinós de Camper

 • ca  quiasma tendinós, n m
 • ca  quiasma tendinós de Camper, n m sin. compl.
 • es  quiasma de Camper
 • es  quiasma tendinoso
 • en  tendinous chiasm
 • TA  chiasma tendinum