Back to top

Criteris terminològics

Presentació
VIARI -ÀRIA O VIAL? VIARI -ÀRIA O VIAL?

 • ca  VIARI -ÀRIA O VIAL?
 • ex  disciplina viària, n f
 • ex  educació viària, n f
 • ex  seguretat viària, n f
 • es  disciplina vial (disciplina viària) (EXEMPLE), n f
 • es  educación vial (educació viària) (EXEMPLE), n f
 • es  seguridad vial (seguretat viària) (EXEMPLE), n f
 • es  vial (vial), n f
 • fr  allée (vial), n f
 • fr  discipline routière (disciplina viària) (EXEMPLE), n f
 • fr  éducation en sécurité routière (educació viària) (EXEMPLE), n f
 • fr  sécurité routière (seguretat viària) (EXEMPLE), n f
 • en  avenue (vial), n
 • en  road discipline (disciplina viària) (EXEMPLE), n
 • en  road safety (seguretat viària) (EXEMPLE), n
 • en  traffic safety education (educació viària) (EXEMPLE), n

Criteris d'especialitat > Transports

Definició
Tant viari -ària (adjectiu) com vial (nom) es consideren formes adequades, encara que tenen significats i categories lèxiques diferents; en canvi, no es considera adequada la forma *vial com a adjectiu.

- Una activitat o un element viari (forma recollida com a adjectiu en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) és una activitat o un element que té relació amb el trànsit o amb una via de comunicació.
. Així, per a casos com disciplina viària, educació viària i seguretat viària, els equivalents castellans són disciplina vial, educación vial i seguridad vial, respectivament; els francesos, discipline routière, éducation en sécurité routière i sécurité routière, i els anglesos, road discipline, traffic safety education i road safety.
. En canvi, *vial té l'inconvenient que no és un adjectiu acceptat en català, per tal com ja hi ha la forma viari -ària creada sobre el nom via.

- Un vial (forma recollida com a nom en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) és un caminal ample, generalment amb arbres a banda i banda.
. L'equivalent castellà és vial; el francès, allée, i l'anglès, avenue.

Nota