Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Diccionari de sociologia i ciències socials

Presentació
mestre | mestra mestre | mestra

Educació > Institucions educatives i tipus d'educació

 • ca  mestre | mestra, n m, f
 • ca  professor | professora, n m, f
 • es  maestro | maestra, n m, f
 • es  profesor | profesora, n m, f
 • fr  maître | maîtresse, n m, f
 • en  instructor, n
 • en  professor, n
 • en  teacher, n

Educació > Institucions educatives i tipus d'educació

Definició
Persona especialitzada en l'ensenyament d'una disciplina, un art o una tècnica.

Nota

 • En l'àmbit de l'educació formal, un mestre o una mestra és un docent d'educació infantil o d'educació primària. El docent d'educació secundària o d'educació universitària s'anomena professor o professora.
metàfora metàfora

Metodologia > Bases epistemològiques

 • ca  metàfora, n f
 • es  metáfora, n f
 • en  metaphor, n

Metodologia > Bases epistemològiques

Definició
Recurs retòric que consisteix a emprar intencionalment un mot que expressa literalment una cosa per a indicar-ne una altra que té una certa semblança amb aquella.

Nota

 • Mentre que en una metàfora una paraula en substitueix una altra, en el cas de l'analogia totes dues paraules o expressions són presentades pel seu efecte comparatiu.
mètode mètode

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  mètode, n m
 • es  método, n m
 • fr  méthode, n f
 • en  method, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definició
Manera sistemàtica de dur a terme una recerca per a conèixer la realitat, comprendre el sentit o el valor d'uns fets determinats, interpretar correctament les dades de l'experiència o resoldre un problema.
mètode científic mètode científic

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  mètode científic, n m
 • es  método científico, n m
 • en  scientific method, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definició
Procediment de recerca regular, explícit i repetible que es basa en processos lògics del pensament i que s'organitza per relacionar dades empíriques, amb l'objectiu de proposar i contrastar explicacions d'esdeveniments perceptibles.
mètode comparatiu mètode comparatiu

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  mètode comparatiu, n m
 • es  método comparativo, n m
 • fr  méthode comparative, n m
 • en  comparative method, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definició
Mètode de recerca que, des de diferents orientacions teòriques i metodològiques, es basa en la comparació sistemàtica de diversos casos i contextos per a establir explicacions sobre les diferències o semblances observades d'un mateix fenomen social.

Nota

 • El mètode comparatiu va ser utilitzat inicialment pels antropòlegs evolucionistes del segle XIX.
mètode Delphi mètode Delphi

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  mètode Delphi, n m
 • ca  tècnica Delphi, n f
 • es  método Delfos, n m
 • es  método Delphi, n m
 • es  técnica Delfos, n f
 • es  técnica Delphi, n f
 • fr  méthode Delphi, n m
 • fr  technique Delphi, n f
 • en  Delphi method, n
 • en  Delphi technique, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definició
Mètode de recerca consistent a consultar iterativament diversos experts per separat sobre un tema que és objecte d'estudi i anar-ne confrontant les opinions per identificar aspectes de consens i de desacord.

Nota

 • 1. El mètode Delphi s'utilitza especialment per a fer prospeccions relacionades amb desenvolupaments futurs que depenen de factors tecnològics.
 • 2. El mètode Delphi va ser desenvolupat als anys quaranta del segle XX per investigadors de l'empresa nord-americana Rand Corporation.
mètode educatiu mètode educatiu

Educació > Institucions educatives i tipus d'educació

 • ca  mètode educatiu, n m
 • es  método educativo, n m
 • fr  méthode éducative, n m
 • en  educational method, n
 • en  teaching method, n

Educació > Institucions educatives i tipus d'educació

Definició
Procés sistemàtic i estructurat que se segueix per a arribar a un objectiu educatiu formulat.
mètode fenomenològic mètode fenomenològic

Perspectiva sociològica > Disciplines afins > Filosofia, Metodologia > Orientació teòrica

 • ca  mètode fenomenològic, n m
 • es  método fenomenológico, n m
 • fr  méthode phénoménologique, n m
 • en  phenomenological method, n

Perspectiva sociològica > Disciplines afins > Filosofia, Metodologia > Orientació teòrica

Definició
Mètode de recerca que considera l'experiència subjectiva immediata dels fets com a base del coneixement i cerca de descriure, comprendre i interpretar els significats de l'experiència de la vida quotidiana.
mètode genealògic mètode genealògic

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  mètode genealògic, n m
 • es  método genealógico, n m
 • en  genealogical method, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definició
Procediment de recerca que consisteix a elaborar i comparar genealogies a fi d'obtenir dades sistemàtiques sobre parentiu, herència, propietat o transmissió d'oficis o de malalties, i, eventualment, inferir-ne sistemes normatius o pautes de comportament.
metodologia metodologia

Perspectiva sociològica > Conceptes bàsics, Metodologia

 • ca  metodologia, n f
 • es  metodología, n f
 • fr  méthodologie, n f
 • en  methodology, n

Perspectiva sociològica > Conceptes bàsics, Metodologia

Definició
Anàlisi sistemàtica i organització dels principis i processos racionals i experimentals que orienten la recerca o que constitueixen l'estructura d'una ciència.