Multilingüisme i treball terminològic: Un exemple en l’àmbit de la terminologia electoral

Articles

Aquest article recull la comunicació presentada a la 11a Jornada Realiter, celebrada a Brussel·les el 26 i 27 de juny del 2015, on es posen alguns exemples de la Terminologia electoral bàsica per il·lustrar com el multilingüisme té efecte en la terminologia.

Casademont i Caixàs, Elisabeth. “Multilingüisme i treball terminològic: Un exemple en l’àmbit de la terminologia electoral [en línia]”. Diversité et Identité Culturelle en Europe. Vol. 13 (2016), núm. 1, p. 177-186.
<http://www.diversite.eu/pdf/DICE%2013_1_FullText.pdf>