Nova infografia interactiva: Pedra o calamarsa?

Imatge de la infografia

El TERMCAT, juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, ha elaborat una nova infografia interactiva sobre els termes referents als hidrometeors sòlids associats a precipitació convectiva: pedra, calamarsa, granís, graníssol, calabruix, etc.

Concretament, aquesta infografia mostra, d'una banda, la distinció conceptual que s'estableix en l'àmbit especialitzat entre la pedra i la calamarsa, i, de l'altra, la variació dialectal existent per a fer referència a un mateix tipus d'hidrometeor sòlid: per exemple, calamarsa, calabruix, granís i graníssol. A més a més, aquest material gràfic també dona a conèixer el significat concret d'altres termes relacionats (com calamarsó o calabruixó i pedra grossa) i adverteix de la distinció que cal establir entre la calamarsa i un altre tipus d'hidrometeor sòlid de naturalesa totalment diferent, la neu granulada.

Tots els termes inclosos en aquesta infografia van ser aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT l'any 2018 arran d'una sessió de normalització en què diversos especialistes en meteorologia, procedents de diferents entorns professionals i de diferents zones del domini lingüístic, van consensuar les definicions i les denominacions catalanes més adequades per a diferents termes que generaven algun tipus de dificultat.

Aquesta infografia s'afegeix al centenar de productes multimèdia que el TERMCAT ofereix amb la voluntat d'afavorir la difusió de la terminologia dels diferents àmbits d'especialitat, entre les quals cal destacar, en l'àmbit de la meteorologia i àrees afins, Tornados i altres remolins i Termes de l'emergència climàtica: de la crisi climàtica a la transició climàtica.