Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari d'homeopatia

Xavier Cabré

Presentation
desconcentració desconcentració

 • ca  desconcentració, n f
 • es  desconcentración
 • fr  déconcentration
 • en  dilution

Definition
Procés mitjançant el qual es redueix la proporció d'una substància medicamentosa inicial addicionant-hi una substància inerta.

Note

 • Les desconcentracions fetes amb l'addició d'un líquid, com ara aigua o alcohol etílic, donen com a resultat una dilució. Les desconcentracions fetes amb l'addició d'un sòlid, com ara lactosa, mitjançant un procediment de fregament i raspat, donen com a resultat una trituració.
 • ca  desig, n m
 • es  deseo
 • fr  désir
 • en  desire

Definition
Atracció que sent un pacient envers alguna cosa o alguna circumstància, com ara el menjar o un determinat factor ambiental.

Note

 • 1. En una jerarquització de símptomes, a un desig alimentari se li sol donar la mateixa importància que a un símptoma general.

  2. Els desigs es recullen en el repertori i en la matèria mèdica homeopàtica.

  3. Desig s'oposa a aversió.
 • ca  diagnosi, n f
 • ca  diagnòstic, n m
 • es  diagnosis
 • es  diagnóstico
 • fr  diagnostic
 • en  diagnosis

Definition
Determinació de la naturalesa de la malaltia d'un pacient per mitjà de l'estudi dels seus símptomes i signes i de la realització d'exploracions complementàries.

Note

 • 1. En la medicina convencional la diagnosi consisteix en l'art de distingir una malaltia d'una altra i d'identificar-la nosològicament, mentre que en l'homeopatia consisteix en l'art d'individualitzar un pacient.

  2. La diagnosi homeopàtica porta implícita també la diagnosi terapèutica del medicament. Una vegada s'ha fet l'estudi d'un cas clínic, aquest s'associa amb el medicament més similar i indicat per a guarir-lo. Per exemple, a un pacient la totalitat dels símptomes del qual corresponen al medicament Phosphorus, es diu que és un cas de Phosphorus per indicar que el seu diagnòstic individualitzat i la particularitat d'emmalaltir correspon i es pot identificar amb una part del quadre clínic o de la patogènesi produïda per Phosphorus.
diagnosi nosològica diagnosi nosològica

 • ca  diagnosi nosològica, n f
 • es  diagnosis nosológica
 • fr  diagnostic nosologique
 • en  nosological diagnosis

Definition
Identificació d'una malaltia a partir de l'acompliment d'uns criteris establerts prèviament.

Note

 • 1. Al llarg de la història diferents personalitats mèdiques i organismes sanitaris han donat nom a les malalties, les han classificades i han establert els criteris per identificar-les.

  2. A diferència de la medicina convencional, la diagnosi nosològica no resulta determinant en l'homeopatia per a establir un tractament.
 • ca  diagnosi, n f
 • ca  diagnòstic, n m
 • es  diagnosis
 • es  diagnóstico
 • fr  diagnostic
 • en  diagnosis

Definition
Determinació de la naturalesa de la malaltia d'un pacient per mitjà de l'estudi dels seus símptomes i signes i de la realització d'exploracions complementàries.

Note

 • 1. En la medicina convencional la diagnosi consisteix en l'art de distingir una malaltia d'una altra i d'identificar-la nosològicament, mentre que en l'homeopatia consisteix en l'art d'individualitzar un pacient.

  2. La diagnosi homeopàtica porta implícita també la diagnosi terapèutica del medicament. Una vegada s'ha fet l'estudi d'un cas clínic, aquest s'associa amb el medicament més similar i indicat per a guarir-lo. Per exemple, a un pacient la totalitat dels símptomes del qual corresponen al medicament Phosphorus, es diu que és un cas de Phosphorus per indicar que el seu diagnòstic individualitzat i la particularitat d'emmalaltir correspon i es pot identificar amb una part del quadre clínic o de la patogènesi produïda per Phosphorus.
 • ca  diàtesi, n f
 • es  diátesis
 • fr  diathèse
 • en  diathesis

Definition
Condició de l'organisme, congènita o adquirida i a vegades relacionada amb la constitució, que predisposa a contreure una malaltia crònica o diverses.

Note

 • 1. Existeix una certa similitud entre els conceptes de diàtesi i miasma. Tant en el miasma com en la diàtesi es coincideix a afirmar que la presentació i l'evolució d'una malaltia ocorren en un terreny que ja es troba preparat, però en el miasma es dona rellevància a l'origen infecciós de les malalties cròniques.

  2. G. Koehler distingeix quatre classes de diàtesis que es poden relacionar amb els diferents tipus de miasmes (diàtesi discràtica, diàtesi escrofulosa, diàtesi limfàtica i diàtesi úrica), per a cadascuna de les quals hi ha un determinat nombre de medicaments homeopàtics adequats.
diàtesi discràtica diàtesi discràtica

 • ca  diàtesi discràtica, n f
 • es  diátesis discrásica
 • es  diátesis discrática
 • fr  diathèse dyscrasique
 • en  destructive diathesis
 • en  dyscratic diathesis

Definition
Diàtesi resultant de l'evolució desfavorable d'una diàtesi limfàtica, escrofulosa o úrica, que predisposa al desenvolupament de tumors malignes, leucèmia i malalties degeneratives del sistema nerviós, i que es troba present en els estats terminals d'una malaltia.

Note

 • 1. Diàtesi relacionada amb el miasma sifilític.

  2. És una de les quatre diàtesis descrites per G. Koehler.
diàtesi escrofulosa diàtesi escrofulosa

 • ca  diàtesi escrofulosa, n f
 • es  diátesis escrofulosa
 • fr  diathèse scrofuleuse
 • en  scropholous diathesis

Definition
Diàtesi resultant de l'afectació produïda per una infecció tuberculosa, sobre una diàtesi o un terreny limfàtics, i que predisposa a la manifestació recurrent i greu de reaccions limfàtiques, prognatisme, halitosi, augment de la salivació, pal·lidesa de la cara amb coloració verdosa i tendència a l'anèmia.

Note

 • 1. Diàtesi relacionada amb el miasma tuberculós.

  2. La prova de la tuberculina sol donar positiu en els pacients que presenten aquesta diàtesi.

  3. És una de les quatre diàtesis descrites per G. Koehler.
diàtesi limfàtica diàtesi limfàtica

 • ca  diàtesi limfàtica, n f
 • es  diátesis linfática
 • fr  diathèse lymphatique
 • en  lymphatic diathesis

Definition
Diàtesi que afecta inicialment la pell i les mucoses i posteriorment òrgans més interns i que predisposa a patir afeccions com dermatitis, crosta làctia, seborrea o intertrigen en les primeres setmanes de vida, i després coriza, bronquitis, refredats de repetició i hipertròfia limfàtica.

Note

 • 1. Diàtesi relacionada amb el miasma psòric.

  2. S'associa al desenvolupament retardat de la parla i del caminar i a la tendència a patir raquitisme, espasmofília i reaccions al·lèrgiques.

  3. És una de les quatre diàtesis descrites per G. Koehler.
diàtesi medicamentària diàtesi medicamentària

 • ca  diàtesi medicamentària, n f
 • ca  diàtesi medicamentosa, n f
 • es  diátesis medicamentosa
 • en  drug-induced diathesis

Definition
Diàtesi adquirida com a conseqüència de l'administració persistent i excessiva d'un medicament, que fa que se'n pateixi algun efecte permanentment encara que se'n suspengui l'administració.

Note

 • Aquest fenomen va ocórrer especialment en les experimentacions dutes a terme en els inicis de l'homeopatia, quan es desconeixien els riscos reals de les substàncies experimentals, però també pot produir-se per l'ús terapèutic d'un medicament quan la repetició és excessiva o la constitució del malalt hi és massa sensible.