Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari d'homeopatia

Xavier Cabré

Presentation
 • ca  síndrome postvaccinal, n f
 • ca  vaccinosi, n f
 • es  síndrome postvacunal
 • es  vaccinosis
 • fr  syndrome post-vaccinal
 • fr  vaccinose
 • en  post-vaccination syndrome
 • en  vaccinosis

Definition
Conjunt d'efectes indesitjables que poden aparèixer després de l'administració d'una vacuna o una combinació de vacunes i que es relacionen amb la seva activitat.

Note

 • 1. Se sol distingir entre les síndromes postvaccinals agudes i les cròniques. Alguns dels símptomes més destacats de les vaccinosis agudes són: febre, convulsions, encefalitis, meningitis, inflamació al voltant de la zona d'inoculació, tos semblant a la de la tos ferina, crit cefàlic, plor freqüent i inconsolable, somnolència excessiva o estat absent. Alguns dels símptomes de la síndrome crònica, que poden ser de difícil erradicació, són: refredats freqüents, conjuntivitis, otitis mitjana, èczemes, al·lèrgies, inflamació articular, astènia, diabetis, cefalees, alteracions del son, epilèpsia, trastorns del creixement, incoordinació motora, pèrdua del contacte visual o trastorns del comportament.

  2. Hi ha homeòpates que tracten la síndrome postvaccinal per mitjà de l'administració de vacunes dinamitzades sospitoses de produir-la.

  3. Concepte proposat i descrit per J. C. Burnett pels volts de l'any 1890, que el va donar a conèixer amb el nom de vaccinosi.
valoració de símptomes valoració de símptomes

 • ca  valoració de símptomes, n f
 • es  valoración de síntomas
 • fr  valorisation des symptômes
 • en  evaluation of symptoms

Definition
Procediment pel qual es ponderen els símptomes característics i els símptomes comuns d'un cas clínic i se'ls atorga una major o menor importància amb la finalitat que els més importants indiquin els medicaments més adequats.
 • ca  vehicle, n m
 • es  vehículo
 • fr  véhicule
 • en  drug carrier
 • en  vehicle
 • en  vehicle substance

Definition
Substància auxiliar inactiva utilitzada en l'elaboració d'un medicament com a medi portador de la substància medicamentosa.

Note

 • L'aigua purificada, l'alcohol etílic, la glicerina i la lactosa, que també poden ser utilitzats com a diluents, són els vehicles més comuns utilitzats en l'elaboració de medicaments homeopàtics.
via d'administració via d'administració

 • ca  via d'administració, n f
 • es  vía de administración
 • fr  voie d'administration
 • en  route of administration

Definition
Forma o punt d'introducció d'un medicament en l'organisme.
via d'aplicació externa via d'aplicació externa

 • ca  via d'aplicació externa, n f
 • ca  via tòpica, n f
 • es  vía de aplicación externa
 • es  vía tópica
 • fr  voie topique
 • en  external application
 • en  topical route

Definition
Via d'administració en què el medicament, en forma de dilució o de pomada, s'estén damunt de la pell o de les mucoses.

Note

 • L'aplicació sobre una zona afectada complementa un tractament per via interna especialment en el cas d'una contusió, una ferida, una cremada, un esquinç o una patologia venosa. L'aplicació del medicament sobre zones de pell sana s'indica en el tractament de malalties internes en què no es pot recórrer a altres formes de via d'administració, per exemple en el cas de pacients en estat comatós.
via de la llet materna via de la llet materna

 • ca  via de la llet materna, n f
 • es  vía de la leche materna
 • fr  allaitement remédial
 • en  mother's milk route

Definition
Via d'administració en què el medicament es dona a la mare d'un lactant a fi que l'hi transmeti per mitjà de l'alletament.
via inhalatòria via inhalatòria

 • ca  via inhalatòria, n f
 • es  vía inhalatoria
 • fr  voie inhalatoire
 • en  inhalatory route

Definition
Via d'administració en què el medicament s'absorbeix per aspiració.

Note

 • És una via d'administració poc habitual que s'aconsella per a la presa de medicaments molt volàtils i olorosos, com ara el mesc o la càmfora, en el tractament de pacients molt sensibles als efectes del medicament, i en casos excepcionals, com ara pacients en estat comatós o sota els efectes d'una anestèsia.
 • ca  via oral, n f
 • es  vía oral
 • fr  voie orale
 • en  oral route

Definition
Via d'administració en què el medicament s'ingereix.

Note

 • És la via d'administració més utilitzada en homeopatia.
 • ca  via perlingual, n f
 • es  vía perlingual
 • fr  voie perlinguale
 • en  perlingual route

Definition
Via d'administració oral en què el medicament, en forma de glòbul, grànul, pólvores, gotes, etc., es diposita a la superfície de la llengua perquè sigui absorbit per la mucosa.
 • ca  via d'aplicació externa, n f
 • ca  via tòpica, n f
 • es  vía de aplicación externa
 • es  vía tópica
 • fr  voie topique
 • en  external application
 • en  topical route

Definition
Via d'administració en què el medicament, en forma de dilució o de pomada, s'estén damunt de la pell o de les mucoses.

Note

 • L'aplicació sobre una zona afectada complementa un tractament per via interna especialment en el cas d'una contusió, una ferida, una cremada, un esquinç o una patologia venosa. L'aplicació del medicament sobre zones de pell sana s'indica en el tractament de malalties internes en què no es pot recórrer a altres formes de via d'administració, per exemple en el cas de pacients en estat comatós.