Back to top
banc d'aliments banc d'aliments

Serveis i prestacions

 • ca  banc d'aliments, n m
 • es  banco de alimentos
 • fr  banque alimentaire
 • en  food bank

Serveis i prestacions

Definition
Organització sense ànim de lucre basada en el voluntariat amb l'objectiu de recuperar excedents d'aliments i redistribuir-los entre les entitas que atenen persones que no poden cobrir amb els seus propis recursos les necessitats bàsiques d'alimentació.
barem barem

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

 • ca  barem, n m
 • es  baremo

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

Definition
Taula de dades numèriques, resultat sovint d'altres taules, per a la valoració de processos difícilment quantificables o d'una quantificació no additiva.

Note

 • Un barem serveix per a examinar i valorar les sol·licituds adreçades a l'Administració per a obtenir serveis o beneficis socials.
barem de mobilitat reduïda barem de mobilitat reduïda

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

 • ca  barem de mobilitat reduïda, n m
 • es  baremo de movilidad reducida

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

Definition
Barem que avalua el grau de capacitat motriu d'una persona amb discapacitat per a la seva mobilitat i desplaçament.

Note

 • 1. El servei de valoració i orientació aplica el barem de mobilitat reduïda. 2. El resultat del barem de mobilitat reduïda pot donar accés a prestacions com ara targetes d'aparcament, ajudes econòmiques per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge, llicència d'ocupació de reserva d'estacionament de vehicle, etc.
barem de necessitat d'ajuda de tercera persona barem de necessitat d'ajuda de tercera persona

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

 • ca  barem de necessitat d'ajuda de tercera persona, n m
 • ca  barem de necessitat de tercera persona, n m sin. compl.
 • ca  barem de tercera persona, n m sin. compl.
 • es  baremo de necesidad de ayuda de tercera persona
 • es  baremo de tercera persona

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

Definition
Barem d'avaluació del nivell de dependència d'una persona basant-se en la necessitat d'ajuda d'una altra persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

Note

 • El barem de necessitat de tercera persona consta de 40 ítems distribuïts en 5 grups d'activitats: autocura, mobiitat, comunicació, interrelacions personals i socials, i tasques de la llar.
barem de necessitat de tercera persona barem de necessitat de tercera persona

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

 • ca  barem de necessitat d'ajuda de tercera persona, n m
 • ca  barem de necessitat de tercera persona, n m sin. compl.
 • ca  barem de tercera persona, n m sin. compl.
 • es  baremo de necesidad de ayuda de tercera persona
 • es  baremo de tercera persona

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

Definition
Barem d'avaluació del nivell de dependència d'una persona basant-se en la necessitat d'ajuda d'una altra persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

Note

 • El barem de necessitat de tercera persona consta de 40 ítems distribuïts en 5 grups d'activitats: autocura, mobiitat, comunicació, interrelacions personals i socials, i tasques de la llar.
barem de tercera persona barem de tercera persona

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

 • ca  barem de necessitat d'ajuda de tercera persona, n m
 • ca  barem de necessitat de tercera persona, n m sin. compl.
 • ca  barem de tercera persona, n m sin. compl.
 • es  baremo de necesidad de ayuda de tercera persona
 • es  baremo de tercera persona

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

Definition
Barem d'avaluació del nivell de dependència d'una persona basant-se en la necessitat d'ajuda d'una altra persona per a dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

Note

 • El barem de necessitat de tercera persona consta de 40 ítems distribuïts en 5 grups d'activitats: autocura, mobiitat, comunicació, interrelacions personals i socials, i tasques de la llar.
barem de valoració de la dependència barem de valoració de la dependència

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

 • ca  barem de valoració de la dependència, n m
 • ca  BVD, n m sigla
 • es  baremo de valoración de la dependencia
 • es  BVD sigla

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

Definition
Barem d'avaluació dels graus i nivells de dependència de les persones a partir d'un conjunt de variables biopsicosocials.

Note

 • A l'Estat espanyol, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal y atenció a les persones en situació de dependència estableix tres graus bàsics i dos nivells en cadascun.
barraquisme barraquisme

Marc de referència > Motius d'intervenció

 • ca  barraquisme, n m
 • es  barraquismo
 • es  chabolismo

Marc de referència > Motius d'intervenció

Definition
Fenomen de degradació urbana consistent en la presència de barraques com a habitacles a la perifèria o als petits espais no edificats d'una ciutat.
barrera barrera

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  barrera, n f
 • es  barrera

Marc de referència > Conceptes clau

Definition
Factor ambiental que, quan és present en l'entorn, limita el funcionament d'una persona i genera discapacitat.

Note

 • Són exemples de barrera un element físic inaccessible, la falta de tecnologia assistencial apropiada, actituds negatives vers la discapacitat, i també serveis, sistemes o polítiques que, o bé no existeixen, o bé dificulten específicament la implicació de les persones amb discapacitat en totes les àrees de la vida.
barrera arquitectònica barrera arquitectònica

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  barrera arquitectònica, n f
 • es  barrera arquitectónica

Marc de referència > Conceptes clau

Definition
Element constructiu d'un edifici, via pública, o mitjà de transport, que, per la seva concepció o construcció, dificulta el pas o presenta obstacles per al desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.