Back to top
ha ha

Nigerocongolesa > Benue-congo > Bantoide Cross > Bantoide > Bantoide meridional, Àfrica > Tanzània

 • ca  ha
 • ca  giha sin. compl.
 • ca  igiha sin. compl.
 • ca  ikiha sin. compl.
 • ca  kiha sin. compl.
 • de  Ha
 • de  Giha sin. compl.
 • de  Ikiha sin. compl.
 • de  Kiha sin. compl.
 • en  Ha
 • en  Gha sin. compl.
 • en  Igiha sin. compl.
 • en  Ikiha sin. compl.
 • en  Kiha sin. compl.
 • es  ha
 • es  gha sin. compl.
 • es  igiha sin. compl.
 • es  ikiha sin. compl.
 • es  kiha sin. compl.
 • eu  ha
 • eu  gha sin. compl.
 • eu  igiha sin. compl.
 • eu  ikiha sin. compl.
 • eu  kiha sin. compl.
 • fr  ha
 • fr  giha sin. compl.
 • fr  igiha sin. compl.
 • fr  ikiha sin. compl.
 • fr  kiha sin. compl.
 • gl  ha
 • gl  gha sin. compl.
 • gl  igiha sin. compl.
 • gl  ikiha sin. compl.
 • gl  kiha sin. compl.
 • it  ha
 • it  gha sin. compl.
 • it  igiha sin. compl.
 • it  ikiha sin. compl.
 • it  kiha sin. compl.
 • nl  Ha
 • nl  Giha sin. compl.
 • nl  Igiha sin. compl.
 • nl  Ikiha sin. compl.
 • nl  Kiha sin. compl.
 • pt  ha
 • pt  gha sin. compl.
 • pt  igiha sin. compl.
 • pt  ikiha sin. compl.
 • pt  kiha sin. compl.

Nigerocongolesa > Benue-congo > Bantoide Cross > Bantoide > Bantoide meridional, Àfrica > Tanzània

Definition
El grup etnolingüístic ha se situa al nord-oest de Tanzània i és un dels grups etnolingüístics més nombrosos de Tanzània. Els parlants de la llengua ha constitueixen la majoria de la població dels tres districtes a l'est i al nord del llac Tanganyika: Kigoma, Kasulu i Kibondo.

El ha és lingüísticament proper a la llengua rundi de Burundi i la llengua nyarwanda (o ruanda) de Rwanda.

Aquesta llengua s'inclou dins les llengües bantús, que formen el grup lingüístic més extens de llengües africanes. Aquest grup de llengües són parlades des del Camerun fins a Kenya i fins a Sud-àfrica. Es va originar a la zona fronterera entre Nigèria i el Camerun, des d'on es van produir diverses onades expansives. La darrera i més important d'aquestes onades es va produir seguint el curs dels rius i va implicar l'ocupació de gairebé tot el continent al sud de l'equador en molt poc temps. Actualment uns 250 milions de persones parlen una o més d'una llengua bantú com a primera llengua; 15 de les 37 llengües africanes que tenen un milió o més d'un milió de parlants formen part d'aquest grup lingüístic.

Un aspecte característic de les llengües bantús és que tenen un sistema de prefixos que marca totes les concordances de l'oració. Aquests prefixos corresponen a classes nominals que agrupen a grans trets els noms en categories com ara persona, animal o objecte (segons diferents característiques). A més, gairebé totes les llengües bantús són tonals.

El ha rep altres denominacions, entre les quals kiha. El prefix ki- és molt habitual en els noms de les llengües bantús (kisuahili, kiha, kirundi, kikuiu, kimbundu), que a vegades adopta una forma alternativa (chi-chewa, chisona, ciluba, setswana, tsironga, etc). Aquest prefix afegit a l'arrel del nom indica que es tracta del nom d'una llengua, en oposició al nom d'un grup ètnic (wasuahili, watutsi) o a un topònim (Botswana, Congo, Uganda).
haarat haarat

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

 • ca  tuparí
 • ca  haarat sin. compl.
 • ca  tupari sin. compl.
 • cod  haarat
 • ar  توبارية
 • cy  Tuparí
 • cy  Haarat sin. compl.
 • cy  Tupari sin. compl.
 • de  Tupari
 • de  Haarat sin. compl.
 • de  Tuparí sin. compl.
 • en  Tuparí
 • en  Haarat sin. compl.
 • en  Tupari sin. compl.
 • es  tuparí
 • es  tupari sin. compl.
 • eu  tupariera
 • eu  haarat sin. compl.
 • eu  tupari sin. compl.
 • fr  tupari
 • fr  haarat sin. compl.
 • fr  tuparí sin. compl.
 • gn  tupari
 • gn  haarat sin. compl.
 • gn  tupari sin. compl.
 • it  tupari
 • it  haarat sin. compl.
 • it  tuparí sin. compl.
 • ja  トゥパリ語
 • ja  ハアラット語 sin. compl.
 • nl  Tuparí
 • nl  Haarat sin. compl.
 • nl  Tupari sin. compl.
 • pt  tupari
 • pt  haarat sin. compl.
 • ru  Тупари
 • ru  Аарат sin. compl.
 • ru  Хаарат sin. compl.
 • zh  图帕里语
 • scr  Alfabet llatí
 • num  Sistema aràbic

Tupí > Tuparí, Amèrica > Brasil

Definition
La família tuparí pertany al gran tronc tupí, com la tupí-guaraní o la mundurucú. A més del tuparí, pertanyen a aquesta família llengües com el mequens, el macurap i l'akuntsu.

A la zona hi viuen tribus tuparís, macuraps, aruàs i jabutís, les quals empren el macurap com a llengua franca.

Els tuparís van tenir el primer contacte amb els blancs vers el 1920. Van treballar en explotacions de cautxú a canvi d'eines manufacturades. El contacte va provocar un gran nombre de morts per epidèmies.
hadza hadza

Khoisan, Àfrica > Tanzània

 • ca  hadza
 • ca  bali sin. compl.
 • ca  hadzapi sin. compl.
 • ca  hatsa sin. compl.
 • ca  kangeju sin. compl.
 • ca  kindiga sin. compl.
 • ca  tindiga sin. compl.
 • ca  wakingdiga sin. compl.
 • ca  watindega sin. compl.
 • ar  هادجا
 • cy  Hadza
 • cy  Bali sin. compl.
 • cy  Hadzapi sin. compl.
 • cy  Hatsa sin. compl.
 • cy  Kangeju sin. compl.
 • cy  Kindiga sin. compl.
 • cy  Tindiga sin. compl.
 • cy  Wakingdiga sin. compl.
 • cy  Watindega sin. compl.
 • de  Hadza
 • de  Bali sin. compl.
 • de  Hadzabe sin. compl.
 • de  Hadzapi sin. compl.
 • de  Hatsa sin. compl.
 • de  Kangeju sin. compl.
 • de  Kindiga sin. compl.
 • de  Tindiga sin. compl.
 • de  Wakingdiga sin. compl.
 • de  Watindega sin. compl.
 • en  Hadza
 • en  Bali sin. compl.
 • en  Hadzabi sin. compl.
 • en  Hadzapi sin. compl.
 • en  Hatsa sin. compl.
 • en  Kangeju sin. compl.
 • en  Kindiga sin. compl.
 • en  Tindiga sin. compl.
 • en  Wakindiga sin. compl.
 • en  Watindiga sin. compl.
 • es  hatsa
 • es  bali sin. compl.
 • es  hadza sin. compl.
 • es  hadzapi sin. compl.
 • es  kangeju sin. compl.
 • es  kindiga sin. compl.
 • es  tindiga sin. compl.
 • es  wakingdiga sin. compl.
 • es  watindega sin. compl.
 • eu  hadzera
 • eu  bali sin. compl.
 • eu  hadza sin. compl.
 • eu  hadzapi sin. compl.
 • eu  hatsa sin. compl.
 • eu  kangeju sin. compl.
 • eu  kindiga sin. compl.
 • eu  tindiga sin. compl.
 • eu  wakingdiga sin. compl.
 • eu  watindega sin. compl.
 • fr  hadza
 • fr  bali sin. compl.
 • fr  hadzapi sin. compl.
 • fr  hatsa sin. compl.
 • fr  kangeju sin. compl.
 • fr  kindiga sin. compl.
 • fr  tindiga sin. compl.
 • fr  wakindiga sin. compl.
 • fr  watindega sin. compl.
 • gl  hadza
 • gl  bali sin. compl.
 • gl  hadzapi sin. compl.
 • gl  hatsa sin. compl.
 • gl  kangeju sin. compl.
 • gl  kindiga sin. compl.
 • gl  tindiga sin. compl.
 • gl  wakingdiga sin. compl.
 • gl  watindega sin. compl.
 • gn  hadsa
 • gn  bali sin. compl.
 • gn  hadzapi sin. compl.
 • gn  hatsa sin. compl.
 • gn  kangeju sin. compl.
 • gn  kindiga sin. compl.
 • gn  tindiga sin. compl.
 • gn  wakingdiga sin. compl.
 • gn  watindega sin. compl.
 • it  hadza
 • it  bali sin. compl.
 • it  hadzapi sin. compl.
 • it  hatsa sin. compl.
 • it  kangeju sin. compl.
 • it  kindiga sin. compl.
 • it  tindiga sin. compl.
 • it  wakingdiga sin. compl.
 • it  watindega sin. compl.
 • pt  hadza
 • pt  bali sin. compl.
 • pt  hadzapi sin. compl.
 • pt  hatsa sin. compl.
 • pt  kangeju sin. compl.
 • pt  kindiga sin. compl.
 • pt  tindiga sin. compl.
 • pt  wakingdiga sin. compl.
 • pt  watindega sin. compl.
 • tmh  Tahadzat
 • tmh  bali sin. compl.
 • tmh  hadzapi sin. compl.
 • tmh  Hatsa sin. compl.
 • tmh  kangeju sin. compl.
 • tmh  kindiga sin. compl.
 • tmh  tindiga sin. compl.
 • tmh  wakingdiga sin. compl.
 • tmh  watindega sin. compl.
 • zh  Hadza
 • zh  Bali sin. compl.
 • zh  hadzapi sin. compl.
 • zh  hatsa sin. compl.
 • zh  kangeju sin. compl.
 • zh  kindiga sin. compl.
 • zh  tindiga sin. compl.
 • zh  wakingdiga sin. compl.
 • zh  watindega sin. compl.
 • num  Sistema aràbic

Khoisan, Àfrica > Tanzània

Definition
Els hadza són un grup etnolingüístic establert tradicionalment a la regió est i sud del llac Eyasi, situat al nord de Tanzània. Hi ha cert desacord al voltant de la classificació de la llengua hadza i alguns autors inclouen aquesta llengua dins la família khoisan.

Els grups etnolingüístics que tenen més contacte amb els hadzes són els iraqws, els izanzus i els datogues. Les llengües parlades per aquests grups formen part de les quatre grans famílies lingüístiques de l'Àfrica: l'afroasiàtica (que inclou l'iraqw), la nigerocongolesa (isanzu), la nilosahariana (datoga) i el khoisan (hadza).

El hadza és una de les tres llengües parlades a l'Àfrica oriental (juntament amb el sandawe i el dahalo) que tenen clics en el seu inventari fonètic. Els clics són uns sons especials produïts per una doble oclusió (una de principal, que es pot produir en diferents punts d'articulació, i una de secundària, que és velar), i són el tret més característic de les llengües khoisans.

Hi ha autors que distingeixen dues varietats dialectals del hadza: el kondoa i el merilu.
hadzapi hadzapi

Khoisan, Àfrica > Tanzània

 • ca  hadza
 • ca  bali sin. compl.
 • ca  hadzapi sin. compl.
 • ca  hatsa sin. compl.
 • ca  kangeju sin. compl.
 • ca  kindiga sin. compl.
 • ca  tindiga sin. compl.
 • ca  wakingdiga sin. compl.
 • ca  watindega sin. compl.
 • ar  هادجا
 • cy  Hadza
 • cy  Bali sin. compl.
 • cy  Hadzapi sin. compl.
 • cy  Hatsa sin. compl.
 • cy  Kangeju sin. compl.
 • cy  Kindiga sin. compl.
 • cy  Tindiga sin. compl.
 • cy  Wakingdiga sin. compl.
 • cy  Watindega sin. compl.
 • de  Hadza
 • de  Bali sin. compl.
 • de  Hadzabe sin. compl.
 • de  Hadzapi sin. compl.
 • de  Hatsa sin. compl.
 • de  Kangeju sin. compl.
 • de  Kindiga sin. compl.
 • de  Tindiga sin. compl.
 • de  Wakingdiga sin. compl.
 • de  Watindega sin. compl.
 • en  Hadza
 • en  Bali sin. compl.
 • en  Hadzabi sin. compl.
 • en  Hadzapi sin. compl.
 • en  Hatsa sin. compl.
 • en  Kangeju sin. compl.
 • en  Kindiga sin. compl.
 • en  Tindiga sin. compl.
 • en  Wakindiga sin. compl.
 • en  Watindiga sin. compl.
 • es  hatsa
 • es  bali sin. compl.
 • es  hadza sin. compl.
 • es  hadzapi sin. compl.
 • es  kangeju sin. compl.
 • es  kindiga sin. compl.
 • es  tindiga sin. compl.
 • es  wakingdiga sin. compl.
 • es  watindega sin. compl.
 • eu  hadzera
 • eu  bali sin. compl.
 • eu  hadza sin. compl.
 • eu  hadzapi sin. compl.
 • eu  hatsa sin. compl.
 • eu  kangeju sin. compl.
 • eu  kindiga sin. compl.
 • eu  tindiga sin. compl.
 • eu  wakingdiga sin. compl.
 • eu  watindega sin. compl.
 • fr  hadza
 • fr  bali sin. compl.
 • fr  hadzapi sin. compl.
 • fr  hatsa sin. compl.
 • fr  kangeju sin. compl.
 • fr  kindiga sin. compl.
 • fr  tindiga sin. compl.
 • fr  wakindiga sin. compl.
 • fr  watindega sin. compl.
 • gl  hadza
 • gl  bali sin. compl.
 • gl  hadzapi sin. compl.
 • gl  hatsa sin. compl.
 • gl  kangeju sin. compl.
 • gl  kindiga sin. compl.
 • gl  tindiga sin. compl.
 • gl  wakingdiga sin. compl.
 • gl  watindega sin. compl.
 • gn  hadsa
 • gn  bali sin. compl.
 • gn  hadzapi sin. compl.
 • gn  hatsa sin. compl.
 • gn  kangeju sin. compl.
 • gn  kindiga sin. compl.
 • gn  tindiga sin. compl.
 • gn  wakingdiga sin. compl.
 • gn  watindega sin. compl.
 • it  hadza
 • it  bali sin. compl.
 • it  hadzapi sin. compl.
 • it  hatsa sin. compl.
 • it  kangeju sin. compl.
 • it  kindiga sin. compl.
 • it  tindiga sin. compl.
 • it  wakingdiga sin. compl.
 • it  watindega sin. compl.
 • pt  hadza
 • pt  bali sin. compl.
 • pt  hadzapi sin. compl.
 • pt  hatsa sin. compl.
 • pt  kangeju sin. compl.
 • pt  kindiga sin. compl.
 • pt  tindiga sin. compl.
 • pt  wakingdiga sin. compl.
 • pt  watindega sin. compl.
 • tmh  Tahadzat
 • tmh  bali sin. compl.
 • tmh  hadzapi sin. compl.
 • tmh  Hatsa sin. compl.
 • tmh  kangeju sin. compl.
 • tmh  kindiga sin. compl.
 • tmh  tindiga sin. compl.
 • tmh  wakingdiga sin. compl.
 • tmh  watindega sin. compl.
 • zh  Hadza
 • zh  Bali sin. compl.
 • zh  hadzapi sin. compl.
 • zh  hatsa sin. compl.
 • zh  kangeju sin. compl.
 • zh  kindiga sin. compl.
 • zh  tindiga sin. compl.
 • zh  wakingdiga sin. compl.
 • zh  watindega sin. compl.
 • num  Sistema aràbic

Khoisan, Àfrica > Tanzània

Definition
Els hadza són un grup etnolingüístic establert tradicionalment a la regió est i sud del llac Eyasi, situat al nord de Tanzània. Hi ha cert desacord al voltant de la classificació de la llengua hadza i alguns autors inclouen aquesta llengua dins la família khoisan.

Els grups etnolingüístics que tenen més contacte amb els hadzes són els iraqws, els izanzus i els datogues. Les llengües parlades per aquests grups formen part de les quatre grans famílies lingüístiques de l'Àfrica: l'afroasiàtica (que inclou l'iraqw), la nigerocongolesa (isanzu), la nilosahariana (datoga) i el khoisan (hadza).

El hadza és una de les tres llengües parlades a l'Àfrica oriental (juntament amb el sandawe i el dahalo) que tenen clics en el seu inventari fonètic. Els clics són uns sons especials produïts per una doble oclusió (una de principal, que es pot produir en diferents punts d'articulació, i una de secundària, que és velar), i són el tret més característic de les llengües khoisans.

Hi ha autors que distingeixen dues varietats dialectals del hadza: el kondoa i el merilu.
hagueti hagueti

Pano > Principal > Caixibo, Amèrica > Perú

 • ca  cashibo-cacataibo
 • ca  cachibo sin. compl.
 • ca  cacibo sin. compl.
 • ca  cahivo sin. compl.
 • ca  caxibo sin. compl.
 • ca  hagueti sin. compl.
 • ca  managua sin. compl.
 • cod  uni
 • ar  الكاشيبو والكاكاتايبو
 • cy  Cashibo-cacataibo
 • cy  Cachibo sin. compl.
 • cy  Cacibo sin. compl.
 • cy  Cahivo sin. compl.
 • cy  Caxibo sin. compl.
 • cy  Hagueti sin. compl.
 • cy  Managua sin. compl.
 • de  Cashibo-Cacataibo
 • de  Cachibo sin. compl.
 • de  Cacibo sin. compl.
 • de  Cahivo sin. compl.
 • de  Caxibo sin. compl.
 • de  Hagueti sin. compl.
 • de  Managua sin. compl.
 • en  Cashibo-Cacataibo
 • en  Cachibo sin. compl.
 • en  Cacibo sin. compl.
 • en  Cahivo sin. compl.
 • en  Caxibo sin. compl.
 • en  Hagueti sin. compl.
 • en  Managua sin. compl.
 • es  cashibo-cacataibo
 • es  cachibo sin. compl.
 • es  cacibo sin. compl.
 • es  cahivo sin. compl.
 • es  caxibo sin. compl.
 • es  hagueti sin. compl.
 • es  managua sin. compl.
 • eu  cacataibo cashiboera
 • eu  cachibo sin. compl.
 • eu  cacibo sin. compl.
 • eu  cahivo sin. compl.
 • eu  caxibo sin. compl.
 • eu  hagueti sin. compl.
 • eu  managua sin. compl.
 • fr  cashibo-cacataibo
 • fr  cachibo sin. compl.
 • fr  cacibo sin. compl.
 • fr  cahivo sin. compl.
 • fr  caxibo sin. compl.
 • fr  hagueti sin. compl.
 • fr  managua sin. compl.
 • gn  kashivo-kakatáivo
 • gn  cachibo sin. compl.
 • gn  cacibo sin. compl.
 • gn  cahivo sin. compl.
 • gn  caxibo sin. compl.
 • gn  hagueti sin. compl.
 • gn  managua sin. compl.
 • it  cashibo-cacataibo
 • it  cachibo sin. compl.
 • it  cacibo sin. compl.
 • it  cahivo sin. compl.
 • it  hagueti sin. compl.
 • it  kashibo sin. compl.
 • it  managua sin. compl.
 • ja  カシボ・カカタイボ語
 • ja  カイボ語 sin. compl.
 • ja  カシボ語 sin. compl.
 • ja  カチボ語 sin. compl.
 • ja  ハゲティ語 sin. compl.
 • ja  マナグア語 sin. compl.
 • nl  Cashibo-Cacataibo
 • nl  Cachibo sin. compl.
 • nl  Cacibo sin. compl.
 • nl  Cahivo sin. compl.
 • nl  Caxibo sin. compl.
 • nl  Hagueti sin. compl.
 • nl  Managua sin. compl.
 • pt  cashibo-cacataibo
 • pt  cachibo sin. compl.
 • pt  cacibo sin. compl.
 • pt  cahivo sin. compl.
 • pt  caxibo sin. compl.
 • pt  hagueti sin. compl.
 • pt  managua sin. compl.
 • ru  Кашибо-какатаибо
 • ru  Агети sin. compl.
 • ru  Каиво sin. compl.
 • ru  Качибо sin. compl.
 • ru  Касибо sin. compl.
 • ru  Манагуа sin. compl.
 • zh  卡希博-卡卡泰波语
 • zh  卡其博 sin. compl.
 • zh  卡希博 sin. compl.
 • zh  卡希沃 sin. compl.
 • zh  卡西波 sin. compl.
 • zh  哈戈提 sin. compl.
 • zh  马那瓜 sin. compl.
 • scr  Alfabet llatí
 • num  Sistema aràbic

Pano > Principal > Caixibo, Amèrica > Perú

Definition
El cashibo i el cacataibo són les dues varietats dialectals principals de la llengua. La família pano inclou unes 28 llengües parlades a les regions frontereres de Brasil, Perú i Bolívia. Els estudis sobre aquesta família es van iniciar cap al 1980. Alguns lingüistes proposen agrupacions pano-tacana i je-pano-carib (vegeu Fabre 2005), que no queden prou ben definides. La branca principal de la família està integrada pel marubo, el katukina-pano, el nukiní i el kapanawa, entre d'altres.

Van tenir els primers contactes pacífics amb els blancs vers el 1930. La demografia del grup va caure un 50%. Anteriorment havien viscut força aïllats, foragitats pels shipibos i altres grups panos que volien extreure el màxim profit de les feines a les explotacions de cautxú.

La llengua manté força vitalitat en la comunitat. Tots els infants l'aprenen a casa i a l'escola primària; la secundària es fa exclusivament en castellà. En les generacions més grans, encara hi ha dones que no saben castellà.
haiao haiao

Nigerocongolesa > Benue-congo > Bantoide Cross > Bantoide > Bantoide meridional, Àfrica > Malawi, Àfrica > Moçambic, Àfrica > Tanzània

 • ca  yao
 • ca  achawa sin. compl.
 • ca  adsawa sin. compl.
 • ca  adsoa sin. compl.
 • ca  ajawa sin. compl.
 • ca  ayao sin. compl.
 • ca  ayawa sin. compl.
 • ca  ayo sin. compl.
 • ca  chiyao sin. compl.
 • ca  djao sin. compl.
 • ca  haiao sin. compl.
 • ca  hiao sin. compl.
 • ca  hyao sin. compl.
 • ca  jao sin. compl.
 • ca  veiao sin. compl.
 • ca  wajao sin. compl.
 • ar  ياو
 • cy  Yao
 • cy  Achawa sin. compl.
 • cy  Adsawa sin. compl.
 • cy  Adsoa sin. compl.
 • cy  Ajawa sin. compl.
 • cy  Ayao sin. compl.
 • cy  Ayawa sin. compl.
 • cy  Ayo sin. compl.
 • cy  Chiyao sin. compl.
 • cy  Djao sin. compl.
 • cy  Haiao sin. compl.
 • cy  Hiao sin. compl.
 • cy  Hyao sin. compl.
 • cy  Jao sin. compl.
 • cy  Veiao sin. compl.
 • cy  Wajao sin. compl.
 • de  Yao
 • de  Achawa sin. compl.
 • de  Adsawa sin. compl.
 • de  Adsoa sin. compl.
 • de  Ajawa sin. compl.
 • de  Ayao sin. compl.
 • de  Ayawa sin. compl.
 • de  Ayo sin. compl.
 • de  Chiyao sin. compl.
 • de  Djao sin. compl.
 • de  Haiao sin. compl.
 • de  Hiao sin. compl.
 • de  Hyao sin. compl.
 • de  Jao sin. compl.
 • de  Veiao sin. compl.
 • de  Wajao sin. compl.
 • en  Yao
 • en  Achawa sin. compl.
 • en  Adsawa sin. compl.
 • en  Adsoa sin. compl.
 • en  Ajawa sin. compl.
 • en  Ayao sin. compl.
 • en  Ayawa sin. compl.
 • en  Ayo sin. compl.
 • en  Chiyao sin. compl.
 • en  Ciyao sin. compl.
 • en  Djao sin. compl.
 • en  Haiao sin. compl.
 • en  Hajao sin. compl.
 • en  Hiao sin. compl.
 • en  Hyao sin. compl.
 • en  Jao sin. compl.
 • en  Veiao sin. compl.
 • en  Wajao sin. compl.
 • es  yao
 • es  achawa sin. compl.
 • es  adsawa sin. compl.
 • es  adsoa sin. compl.
 • es  ajawa sin. compl.
 • es  ayao sin. compl.
 • es  ayawa sin. compl.
 • es  ayo sin. compl.
 • es  chiyao sin. compl.
 • es  djao sin. compl.
 • es  haiao sin. compl.
 • es  hiao sin. compl.
 • es  hyao sin. compl.
 • es  jao sin. compl.
 • es  veiao sin. compl.
 • es  wajao sin. compl.
 • eu  yaoera
 • eu  achawa sin. compl.
 • eu  adsawa sin. compl.
 • eu  adsoa sin. compl.
 • eu  ajawa sin. compl.
 • eu  ayao sin. compl.
 • eu  ayawa sin. compl.
 • eu  ayo sin. compl.
 • eu  chiyao sin. compl.
 • eu  djao sin. compl.
 • eu  haiao sin. compl.
 • eu  hiao sin. compl.
 • eu  hyao sin. compl.
 • eu  jao sin. compl.
 • eu  veiao sin. compl.
 • eu  wajao sin. compl.
 • eu  yao sin. compl.
 • fr  yao
 • fr  achawa sin. compl.
 • fr  adsawa sin. compl.
 • fr  adsoa sin. compl.
 • fr  ajawa sin. compl.
 • fr  ayao sin. compl.
 • fr  ayawa sin. compl.
 • fr  ayo sin. compl.
 • fr  chiyao sin. compl.
 • fr  djao sin. compl.
 • fr  haiao sin. compl.
 • fr  hiao sin. compl.
 • fr  hyao sin. compl.
 • fr  jao sin. compl.
 • fr  veiao sin. compl.
 • fr  wajao sin. compl.
 • gl  yao
 • gl  achawa sin. compl.
 • gl  adsawa sin. compl.
 • gl  adsoa sin. compl.
 • gl  ajawa sin. compl.
 • gl  ayao sin. compl.
 • gl  ayawa sin. compl.
 • gl  ayo sin. compl.
 • gl  chiyao sin. compl.
 • gl  djao sin. compl.
 • gl  haiao sin. compl.
 • gl  hiao sin. compl.
 • gl  hyao sin. compl.
 • gl  jao sin. compl.
 • gl  veiao sin. compl.
 • gl  wajao sin. compl.
 • gn  yao
 • gn  achawa sin. compl.
 • gn  adsawa sin. compl.
 • gn  adsoa sin. compl.
 • gn  ajawa sin. compl.
 • gn  ayao sin. compl.
 • gn  ayawa sin. compl.
 • gn  ayo sin. compl.
 • gn  chiyao sin. compl.
 • gn  djao sin. compl.
 • gn  haiao sin. compl.
 • gn  hiao sin. compl.
 • gn  hyao sin. compl.
 • gn  jao sin. compl.
 • gn  veiao sin. compl.
 • gn  wajao sin. compl.
 • it  yao
 • it  achawa sin. compl.
 • it  adsawa sin. compl.
 • it  adsoa sin. compl.
 • it  ajawa sin. compl.
 • it  ayao sin. compl.
 • it  ayawa sin. compl.
 • it  ayo sin. compl.
 • it  chiyao sin. compl.
 • it  djao sin. compl.
 • it  haiao sin. compl.
 • it  hiao sin. compl.
 • it  hyao sin. compl.
 • it  jao sin. compl.
 • it  veiao sin. compl.
 • it  wajao sin. compl.
 • pt  yao
 • pt  achawa sin. compl.
 • pt  adsawa sin. compl.
 • pt  adsoa sin. compl.
 • pt  ajawa sin. compl.
 • pt  ayao sin. compl.
 • pt  ayawa sin. compl.
 • pt  ayo sin. compl.
 • pt  chiyao sin. compl.
 • pt  djao sin. compl.
 • pt  haiao sin. compl.
 • pt  hiao sin. compl.
 • pt  hyao sin. compl.
 • pt  jao sin. compl.
 • pt  veiao sin. compl.
 • pt  wajao sin. compl.
 • tmh  Tayaot
 • tmh  Achawa sin. compl.
 • tmh  adsawa sin. compl.
 • tmh  adsoa sin. compl.
 • tmh  ajawa sin. compl.
 • tmh  ayao sin. compl.
 • tmh  ayawa sin. compl.
 • tmh  ayo sin. compl.
 • tmh  chiyao sin. compl.
 • tmh  djao sin. compl.
 • tmh  haiao sin. compl.
 • tmh  hiao sin. compl.
 • tmh  hyao sin. compl.
 • tmh  jao sin. compl.
 • tmh  veiao sin. compl.
 • tmh  wajao sin. compl.
 • zh  爻语
 • num  Sistema aràbic

Nigerocongolesa > Benue-congo > Bantoide Cross > Bantoide > Bantoide meridional, Àfrica > Malawi, Àfrica > Moçambic, Àfrica > Tanzània

Definition
El yao és una llengua bantú parlada a l'Àfrica oriental, i més concretament a Malawi, Tanzània i Moçambic. Els parlants de yao representen aproximadament el 10% de la població total de Malawi, l'1% de la població de Tanzània i l'1% de la població de Moçambic.

Els parlants de yao són generalment bilingües: el yao s'utilitza en l'entorn familiar, en les comunicacions informals i en la interacció amb persones del mateix grup lingüístic, mentre que en les relacions comercials i en la interacció amb persones d'altres comunitats lingüístiques s'utilitza el suahili o una altra llengua parlada a la regió .

Les llengües bantús formen el grup lingüístic més extens de llengües africanes. Aquest grup de llengües són parlades des del Camerun fins a Kenya i fins a Sud-àfrica. Es va originar a la zona fronterera entre Nigèria i el Camerun, i a partir d'aquesta zona, es van produir diverses onades expansives. La darrera onada, i la més important, es va produir seguint el curs dels rius i va implicar l'ocupació de gairebé tot el continent al sud de l'equador en molt poc temps.

Actualment uns 250 milions de persones parlen una o més d'una llengua bantú com a primera llengua i 15 de les 37 llengües africanes que tenen un milió o més d'un milió de parlants formen part d'aquest grup lingüístic.

Yao és el nom d'un turó on els yaos situen el seu lloc d'origen.
haida haida

Aïllada, Amèrica > Canadà, Amèrica > Estats Units d'Amèrica

 • ca  haida
 • ca  kaigani sin. compl.
 • ca  xaadas sin. compl.
 • cod  xaat kil
 • cy  Haida
 • cy  Kaigani sin. compl.
 • cy  Xaadas sin. compl.
 • de  Haida
 • de  Kaigani sin. compl.
 • de  Xaadas sin. compl.
 • en  Haida
 • en  Kaigani sin. compl.
 • en  Xaadas sin. compl.
 • en  Xayda Kil sin. compl.
 • es  haida
 • es  kaigani sin. compl.
 • es  xaadas sin. compl.
 • eu  haidera
 • eu  kaigani sin. compl.
 • eu  xaadas sin. compl.
 • fr  haida
 • fr  kaigani sin. compl.
 • fr  xaadas sin. compl.
 • gl  haida
 • gl  kaigani sin. compl.
 • gl  xaadas sin. compl.
 • gn  haida
 • gn  kaigani sin. compl.
 • gn  xaadas sin. compl.
 • it  haida
 • it  kaigani sin. compl.
 • it  xaadas sin. compl.
 • pt  haida
 • pt  kaigani sin. compl.
 • pt  xaadas sin. compl.
 • scr  Alfabet llatí
 • num  Sistema aràbic

Aïllada, Amèrica > Canadà, Amèrica > Estats Units d'Amèrica

Definition
S'ha intentat relacionar la llengua haida amb la família atapascana-eyak-tlingit. Com que no se n'ha pogut establir el parentiu, es continua considerant aïllada.

La regió originària de la llengua correspon a l'arxipèlag Reina Carlota, des d'on es va escampar cap al sud-est d'Alaska en moviments migratoris del segle XVIII, abans del contacte amb els europeus.

Els parlants es reparteixen en diversos dialectes: el de les illes Reina Carlota centrals, el de les illes septentrionals i el del sud-est d'Alaska (a les illes Prince of Wales i Dall). La varietat dialectal més meridional es va parlar a l'illa d'Anthony fins al començament del segle XX.

Actualment tots els parlants són més grans de 70 anys, de manera que la llengua està en un avançat procés d'extinció. Es duen a terme intents de revitalització que consisteixen especialment a ensenyar la llengua als joves i a enregistrar la parla dels adults grans competents.

El nom de la llengua prové de la paraula xayda, que en haida significa 'persona'.
haisla haisla

Wakashana > Septentrional o kwakiutl, Amèrica > Canadà

 • ca  haisla
 • de  Haisla
 • en  Haisla
 • es  haisla
 • eu  haisla
 • fr  haisla
 • gl  haisla
 • it  haisla
 • nl  Haisla
 • pt  haisla

Wakashana > Septentrional o kwakiutl, Amèrica > Canadà

Definition
El territori originari de la família wakashana coincideix grosso modo amb l'actual: regió nord-occidental de l'illa de Vancouver i costa central de la Colúmbia Britànica, al voltant de l'illa. Ja al segle XIX els lingüistes van observar la distinció de dues branques dins de la família, la del nord i la del sud.

La influència de l'entorn marítim és molt palesa en les llengües d'aquesta família, especialment pel que fa a la riquesa de vocabulari del mar.

Els primers contactes dels haisles amb els colonitzadors europeus van ser força tardans, a la fi del segle XVIII, amb els navegants que comerciaven amb pells d'animals. Al segle XIX es van instal·lar a la zona les primeres missions protestants.

El haisla és la llengua wakashana parlada més al nord. Consta de dues varietats dialectals, la de Kitamaat i la de Kitlope (o xenaksialak'ala).

Els parlants de haisla són majoritàriament adults. La transmissió intergeneracional és molt baixa. Els intents de revitalització han topat amb la reticència de la comunitat, que no vol prescindir dels avantatges socials de dominar l'anglès.

La designació haisla, aplicada al grup ètnic, significa 'els que viuen riu avall'.
hakka hakka

Sinotibetana > Sinítica, Àsia > Taiwan, Àsia > Xina

 • ca  hakka
 • ca  geolecte hakka sin. compl.
 • ca  geolecte kejia sin. compl.
 • ca  kejia sin. compl.
 • cod  hak-kâ-fa
 • cod  Kèjiāhuà
 • ar  هاكا
 • cy  Hakka
 • cy  Hokka sin. compl.
 • cy  Kejia sin. compl.
 • de  Hakka
 • de  Hokka sin. compl.
 • de  Kejia sin. compl.
 • en  Hakka
 • en  Hokka sin. compl.
 • en  Kejia sin. compl.
 • es  hakka
 • es  hokka sin. compl.
 • es  kejia sin. compl.
 • eu  hakkera
 • eu  hokka sin. compl.
 • eu  kejia sin. compl.
 • fr  hakka
 • fr  hokka sin. compl.
 • fr  kejia sin. compl.
 • fr  kejiaren sin. compl.
 • gl  hakka
 • gl  hokka sin. compl.
 • gl  kejia sin. compl.
 • gn  hakka
 • gn  hokka sin. compl.
 • gn  kejia sin. compl.
 • it  hakka
 • it  hokka sin. compl.
 • it  kejia sin. compl.
 • ja  客家語
 • nl  Hakka
 • nl  Hokka sin. compl.
 • nl  Kejia sin. compl.
 • pt  hakka
 • pt  hokka sin. compl.
 • pt  kejia sin. compl.
 • ru  Хакка
 • ru  Кэцзя sin. compl.
 • ru  Хокка sin. compl.
 • zh  客家话
 • zh  客家语
 • scr  Caràcters xinesos o hanzi
 • num  Sistema aràbic
 • num  Sistema xinès

Sinotibetana > Sinítica, Àsia > Taiwan, Àsia > Xina

Definition
El terme xinès inclou diverses llengües sinítiques, de la família sinotibetana, parlades en conjunt per més de 1.125 milions de persones a la Xina, Taiwan, Malàisia, Singapur i altres països del sud-est asiàtic. Les classificacions més recents de les llengües sinítiques (o geolectes xinesos) reconeixen oficialment deu geolectes: el geolecte del nord, el wu, el gan, el xiang, el hakka o kejia, el yue, el min, el jin, el hui i el ping.

Els hakkes anomenen la seva llengua hak-kâ-fa. En xinès estàndard s'anomena Kejiahua o Kejiayu.

El hakka predomina a les províncies xineses del sud-est, concretament Guangdong, Jiangxi i Fujian. També hi ha comunitats lingüístiques de hakka a Taiwan, Hong Kong, Malàisia, Singapur, Indonèsia i Tailàndia.

Originaris de la Xina central, al llarg dels segles els hakkes han migrat cap a les regions meridionals que ocupen avui dia. Les onades migratòries més significatives es van produir entre els segles III i XVII.

Les diferències dialectals del hakka segons les regions són grans, sobretot en l'àmbit fonològic. El dialecte de Meixian (nord-est de Guangdong) ha esdevingut la varietat estàndard.
halakwalip halakwalip

Aïllada, Amèrica > Xile

 • ca  kawésqar
 • ca  alacaluf sin. compl.
 • ca  alakaluf sin. compl.
 • ca  halakwalip sin. compl.
 • ca  kawaskar sin. compl.
 • ca  kawesqar sin. compl.
 • ca  qawashqar sin. compl.
 • ca  qawasqar sin. compl.
 • cod  kawiskar
 • ar  كاوسكارية
 • cy  Kawésqar
 • cy  Alacaluf sin. compl.
 • cy  Alakaluf sin. compl.
 • cy  Halakwalip sin. compl.
 • cy  Kawaskar sin. compl.
 • cy  Kawesqar sin. compl.
 • cy  Qawashqar sin. compl.
 • cy  Qawasqar sin. compl.
 • de  Kaweskar
 • de  Alacaluf sin. compl.
 • de  Halakwulup sin. compl.
 • de  Kawaskar sin. compl.
 • de  Kawesqar sin. compl.
 • en  Kawésqar
 • en  Alacaluf sin. compl.
 • en  Alakaluf sin. compl.
 • en  Halakwalip sin. compl.
 • en  Kawaskar sin. compl.
 • en  Kawesqar sin. compl.
 • en  Qawashqar sin. compl.
 • en  Qawasqar sin. compl.
 • es  kawésqar
 • es  alacaluf sin. compl.
 • es  alakaluf sin. compl.
 • es  halakwalip sin. compl.
 • es  kawaskar sin. compl.
 • es  kawesqar sin. compl.
 • es  qawashqar sin. compl.
 • es  qawasqar sin. compl.
 • eu  kaweskarera
 • eu  alacaluf sin. compl.
 • eu  alakaluf sin. compl.
 • eu  halakwalip sin. compl.
 • eu  kawaskar sin. compl.
 • eu  kawesqar sin. compl.
 • eu  qawashqar sin. compl.
 • eu  qawasqar sin. compl.
 • fr  kawésqar
 • fr  alacaluf sin. compl.
 • fr  alakaluf sin. compl.
 • fr  halakwalip sin. compl.
 • fr  kawaskar sin. compl.
 • fr  kawesqar sin. compl.
 • fr  qawashqar sin. compl.
 • fr  qawasqar sin. compl.
 • gl  kawésqar
 • gl  alacaluf sin. compl.
 • gl  alakaluf sin. compl.
 • gl  halakwalip sin. compl.
 • gl  kawaskar sin. compl.
 • gl  kawesqar sin. compl.
 • gl  qawashqar sin. compl.
 • gl  qawasqar sin. compl.
 • gn  kawéskar
 • gn  alacaluf sin. compl.
 • gn  alakaluf sin. compl.
 • gn  halakwalip sin. compl.
 • gn  kawashkar sin. compl.
 • gn  kawaskar sin. compl.
 • gn  kawesqar sin. compl.
 • gn  qawasqar sin. compl.
 • it  kawésqar
 • it  alacaluf sin. compl.
 • it  alakaluf sin. compl.
 • it  halakwalip sin. compl.
 • it  kawaskar sin. compl.
 • it  kawesqar sin. compl.
 • it  qawashqar sin. compl.
 • it  qawasqar sin. compl.
 • ja  カウェシカル語
 • ja  アラカルフ語 sin. compl.
 • ja  カワスカル語 sin. compl.
 • ja  カウェシカル語 sin. compl.
 • ja  カウェスカル語 sin. compl.
 • ja  カワシュカル語 sin. compl.
 • ja  ハラクワリプ語 sin. compl.
 • nl  Kawésqar
 • nl  Alacaluf sin. compl.
 • nl  Alakaluf sin. compl.
 • nl  Halakwalip sin. compl.
 • nl  Kawaskar sin. compl.
 • nl  Kawesqar sin. compl.
 • nl  Qawashqar sin. compl.
 • nl  Qawasqar sin. compl.
 • pt  kawésqar
 • pt  alacaluf sin. compl.
 • pt  alakaluf sin. compl.
 • pt  halakwalip sin. compl.
 • pt  kawaskar sin. compl.
 • pt  kawesqar sin. compl.
 • pt  qawashqar sin. compl.
 • pt  qawasqar sin. compl.
 • ru  Кавескар
 • ru  Алакалуф sin. compl.
 • ru  Каваскар sin. compl.
 • ru  Кавашкар sin. compl.
 • ru  Кауэскар sin. compl.
 • ru  Алаквалип sin. compl.
 • ru  Алаквулуп sin. compl.
 • sw  Kawésqar
 • sw  Alacaluf sin. compl.
 • sw  Alakaluf sin. compl.
 • sw  Halakwalip sin. compl.
 • sw  Kawaskar sin. compl.
 • sw  Kawesqar sin. compl.
 • sw  Qawashqar sin. compl.
 • sw  Qawasqar sin. compl.
 • tmh  Takawiskart
 • zh  科维斯卡
 • zh  卡瓦斯卡 sin. compl.
 • zh  卡维斯卡 sin. compl.
 • zh  考瓦世卡 sin. compl.
 • zh  考瓦斯卡 sin. compl.
 • zh  阿拉伽卢夫 sin. compl.
 • zh  阿拉卡卢夫 sin. compl.
 • zh  哈拉克瓦利浦 sin. compl.

Aïllada, Amèrica > Xile

Definition
El kawésqar és una de les sis llengües indígenes que sobreviuen a Xile, al costat del rapanui, el quítxua, l'aimara, el mapudungu i el yagan.

Malgrat que s'ha considerat tradicionalment com una llengua aïllada, alguns lingüistes proposen una vinculació amb les llengües chon i/o amb el maputxe.

El kawésqar ha estat dividit en tres grups, geogràficament més que des d'un punt de vista lingüístic: septentrional, central i meridional.

El terme kawésqar prové de la unió de dues paraules: kawes ('carn') i kar ('os'), 'de carn i os'.

La llengua kawésqar s'ha vist afectada pel canvi de forma de vida i costums de la comunitat, de nòmades a poble sedentari, atès que ja no es fan servir expressions relacionades amb la caça i la pesca, activitats tradicionals de la seva cultura original.