Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de recerca clínica de medicaments

Presentation
EE EE

Metodologia i bioestadística

 • ca  error estàndard, n m
 • ca  error típic, n m sin. compl.
 • ca  EE, n m sigla
 • es  error estándar
 • es  error típico
 • es  EE sigla
 • en  standard error
 • en  SE sigla

Metodologia i bioestadística

Definition
Desviació estàndard d'un estadístic, com ara una mitjana, una proporció, etc.
efecte col·lateral efecte col·lateral

Farmacologia

 • ca  efecte col·lateral, n m
 • es  efecto colateral
 • en  collateral effect

Farmacologia

Definition
Reacció adversa que apareix inevitablement com a conseqüència directa de l'acció d'un fàrmac.

Note

 • 1. Un exemple d'efecte col·lateral és l'estrenyiment que apareix després de l'administració de morfina.

  2. Els termes efecte col·lateral i efecte secundari són casos particulars de reaccions adverses, terme que té un valor genèric. En anglès, no hi ha una diferència clara entre els conceptes de efecte col·lateral i efecte secundari i sovint s'utilitzen les denominacions side effect, adverse effect i undesirable effect com a sinònims de reacció adversa.
efecte de cohort efecte de cohort

Metodologia i bioestadística

 • ca  efecte de cohort, n m
 • es  efecto de cohorte
 • en  cohort effect

Metodologia i bioestadística

Definition
Variació entre grups d'individus que comparteixen certes característiques temporals, com ara l'any de naixement o l'any d'exposició a un factor de risc.
efecte Hawthorne efecte Hawthorne

Metodologia i bioestadística

 • ca  efecte Hawthorne, n m
 • es  efecto Hawthorne
 • en  Hawthorne effect

Metodologia i bioestadística

Definition
Efecte, generalment positiu, que s'esdevé quan un individu sap que està sent estudiat.

Note

 • La denominació efecte Hawthorne prové de l'efecte observat en els treballadors de la planta Hawthorne de la Western Electric Company, als Estats Units. En aquesta empresa es va observar que els canvis en la il·luminació, tant si se n'augmentava com si se'n disminuïa la intensitat, milloraven la productivitat dels treballadors, perquè sabien que en qualsevol dels dos casos eren observats.
efecte nocebo efecte nocebo

Farmacologia

 • ca  resposta nocebo, n f
 • ca  efecte nocebo, n m sin. compl.
 • es  efecto nocebo
 • es  respuesta nocebo
 • en  nocebo effect
 • en  nocebo response

Farmacologia

Definition
Conjunt de canvis negatius o contraproduents que experimenta una persona en el seu estat de salut després de la presa d'un placebo.
efecte placebo efecte placebo

Farmacologia

 • ca  resposta placebo, n f
 • ca  efecte placebo, n m sin. compl.
 • es  efecto placebo
 • es  respuesta placebo
 • en  placebo effect
 • en  placebo response

Farmacologia

Definition
Conjunt de canvis positius que experimenta una persona en el seu estat de salut després de rebre un tractament, els quals no són conseqüència del mecanisme d'acció del tractament, sinó de canvis de tipus inespecífic associats a l'expectativa de millora relacionada amb l'administració del tractament.
efecte romanent efecte romanent

Farmacologia

 • ca  efecte romanent, n m
 • es  efecto remanente
 • es  efecto residual
 • en  carry-over
 • en  carry-over effect

Farmacologia

Definition
Efecte farmacològic que persisteix després d'interrompre l'administració d'un fàrmac.

Note

 • L'existència d'efectes romanents obliga a fer períodes de depuració entre els diferents tractaments en els dissenys creuats i en els períodes d'inclusió.
efecte secundari efecte secundari

Farmacologia

 • ca  efecte secundari, n m
 • es  efecto secundario
 • en  secondary drug effect

Farmacologia

Definition
Reacció adversa que apareix eventualment com a conseqüència indirecta de l'acció d'un fàrmac.

Note

 • 1. Un exemple d'efecte secundari és la reacció de Jarisch-Herxheimer, que pot aparèixer després de l'administració de penicil·lina en el tractament de la sífilis a conseqüència de la destrucció massiva dels treponemes.

  2. Els termes efecte secundari i efecte col·lateral són casos particulars de reaccions adverses, terme que té un valor genèric. En anglès, no hi ha una diferència clara entre els conceptes de efecte secundari i efecte col·lateral i sovint s'utilitzen les denominacions side effect, adverse effect i undesirable effect com a sinònims de reacció adversa.
efectiu efectiu

Metodologia i bioestadística

 • ca  freqüència absoluta, n f
 • ca  efectiu, n m sin. compl.
 • es  efectivo
 • es  frecuencia absoluta
 • en  absolute frequency
 • en  count

Metodologia i bioestadística

Definition
Nombre d'individus que presenten un determinat valor d'una variable o una determinada combinació de valors de variables.
efectivitat efectivitat

Farmacologia

 • ca  efectivitat, n f
 • es  efectividad
 • en  effectiveness

Farmacologia

Definition
Grau en què una intervenció mèdica produeix el resultat desitjat en un grup de població determinat quan s'aplica en les condicions reals de la pràctica clínica habitual.