Back to top
actuació administrativa automatitzada actuació administrativa automatitzada

Administració electrònica

 • ca  actuació administrativa automatitzada, n f
 • es  actuación administrativa automatizada, n f

Administració electrònica

Definition
Activitat administrativa produïda per un sistema d'informació adequadament programat, de manera que no cal la intervenció d'una persona física per a cada cas singular.

Note

 • L'actuació administrativa automatitzada inclou la producció d'actes administratius de tràmit, actes administratius resolutoris i actes de comunicació.
actuació de transformació urbanística actuació de transformació urbanística

Urbanisme

 • ca  actuació de transformació urbanística, n f
 • es  actuación de transformación urbanística, n f

Urbanisme

Definition
Actuació urbanística que comporta urbanitzar el sòl, reformar-lo o renovar-lo, i dur a terme les dotacions destinades a l'ordenació i la transformació del sòl urbanitzable i del sòl urbà no consolidat inclòs en sectors de millora urbana o en polígons d'actuació urbanística que tinguin per objecte alguna finalitat prevista legalment.
actuació urbanística actuació urbanística

Urbanisme

 • ca  actuació urbanística, n f
 • es  actuación urbanística, n f

Urbanisme

Definition
Conjunt de gestions i execucions que impliquen un procés concret de transformació del sòl o de les infraestructures, o una modificació dels seus usos específics.
actuació urbanística per expropiació forçosa actuació urbanística per expropiació forçosa

Garantia patrimonial

 • ca  actuació urbanística per expropiació forçosa, n f
 • es  actuación urbanística por expropiación forzosa, n f

Garantia patrimonial

Definition
Actuació urbanística que es duu a terme mitjançant una expropiació forçosa, la qual s'aplica per polígons d'actuació urbanística complets amb tots els béns i els drets que hi estan inclosos.
acumulació d'actes administratius acumulació d'actes administratius

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acumulació d'actes administratius, n f
 • es  acumulación de actos administrativos, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definition
Reunió de diversos actes administratius de la mateixa naturalesa en un de sol.
acumulació de procediments administratius acumulació de procediments administratius

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acumulació de procediments administratius, n f
 • es  acumulación de procedimientos administrativos, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definition
Reunió de diversos procediments administratius íntimament relacionats en un de sol, amb l'objectiu que segueixin una tramitació única.
adjudicació directa d'una subvenció adjudicació directa d'una subvenció

Activitat administrativa

 • ca  adjudicació directa d'una subvenció, n f
 • es  adjudicación directa de una subvención, n f

Activitat administrativa

Definition
Acció d'assignar l'Administració pública una subvenció directament al seu beneficiari.

Note

 • L'adjudicació directa d'una subvenció només es pot fer en determinats casos previstos legalment.
Administració activa Administració activa

Organització administrativa

 • ca  Administració activa, n f
 • es  Administración activa, n f

Organització administrativa

Definition
Conjunt d'òrgans d'una administració pública que tenen competència per a prendre decisions.
Administració autonòmica Administració autonòmica

Organització administrativa

 • ca  Administració autonòmica, n f
 • es  Administración autonómica, n f

Organització administrativa

Definition
Administració pública única però integrada per diversos òrgans, que regeix les qüestions d'àmbit autonòmic i té competència sobre tot el territori d'una comunitat autònoma.
Administració central Administració central

Organització administrativa

 • ca  Administració general de l'Estat, n f
 • ca  Administració central, n f sin. compl.
 • es  Administración central, n f
 • es  Administración general del Estado, n f

Organització administrativa

Definition
Administració pública única però integrada per diversos òrgans, que regeix les qüestions d'àmbit estatal i té competència sobre tot el territori de l'Estat espanyol.