Back to top

Criteris terminològics

Presentation
OPERADOR TURÍSTIC, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA DETALLISTA O TOUR OPERADOR? OPERADOR TURÍSTIC, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA DETALLISTA O TOUR OPERADOR?

 • ca  OPERADOR TURÍSTIC, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA, AGÈNCIA DE VIATGES MAJORISTA DETALLISTA O TOUR OPERADOR?
 • es  agencia de viajes mayorista (agència de viatges majorista), n f
 • es  mayorista (agència de viatges majorista), n f
 • es  operador turístico (agència de viatges majorista), n f
 • es  operador turístico (operador turístic), n m
 • fr  organisateur de voyages (agència de viatges majorista), n m
 • fr  tour-opérateur (operador turístic), n m
 • fr  voyagiste (agència de viatges majorista), n m
 • fr  voyagiste (operador turístic), n m
 • en  tour operator (agència de viatges majorista), n
 • en  tour operator (operador turístic), n
 • en  wholesaler (agència de viatges majorista), n

Criteris d'especialitat > Lleure. Turisme

Definition
Tant operador turístic (nom masculí), com agència de viatges majorista (nom femení), com agència de viatges majorista detallista (nom femení) es consideren formes adequades, amb matisos de significat diferents, mentre que no es considera adequada la forma *tour operador.

- Un operador turístic és una empresa turística que projecta, elabora i organitza serveis turístics i viatges combinats a gran escala per vendre'ls sobretot a agències de viatges i també a particulars.
. L'equivalent castellà és operador turístico; els francesos, tour-opérateur i voyagiste, i l'anglès, tour operator.

En canvi, una agència de viatges majorista i una agència de viatges majorista detallista designen tipus específics d'operadors turístics:

- Una agència de viatges majorista, o el sinònim complementari majorista de viatges, és un operador turístic que ven els serveis turístics i els viatges combinats només a agències de viatges detallistes.
. Els equivalents castellans són agencia de viajes mayorista, mayorista i operador turístico; els francesos, organisateur de voyages i voyagiste, i els anglesos, tour operator i wholesaler.

- Una agència de viatges majorista detallista, o el sinònim complementari majorista detallista, és un operador turístic que ven els serveis turístics i els viatges combinats tant a agències de viatges com a particulars.

Finalment, es descarta la forma *tour operador pels motius següents:
(1) Es tracta d'una forma híbrida, que no respecta la sintaxi del català (hauria de ser *operador de tours), ni tampoc l'original anglès (tour operator).
(2) Les formes proposades (operador turístic, agència de viatges majorista i agència de viatges majorista detallista) cobreixen adequadament els diversos sentits de tour operator i ja tenen un ús ampli en català.

Note