Back to top

Terminologia de ciències de la salut

Presentation
acció dinàmica acció dinàmica

Homeopatia

 • ca  acció dinàmica, n f
 • es  acción dinámica
 • fr  action dynamique
 • en  dynamic action

Homeopatia

Definition
Acció d'una substància medicamentosa aplicada en dosis infinitesimals i convenientment dinamitzada que altera la força vital de l'experimentador o pacient sensible a aquesta substància.

Note

 • 1. A diferència dels medicaments en dosis ponderables, que presenten una afinitat electiva directament sobre un òrgan, els medicaments en dosis infinitesimals actuen sobre la força vital en primer lloc i després poden actuar sobre alguns òrgans i teixits determinats d'acord amb la susceptibilitat de cadascú.

  2. Segons S. Hahnemann, la malaltia és una pertorbació de la força vital, produïda per un agent dinàmic com ara un virus, un bacteri o un excés emocional, i per guarir-se'n cal aplicar un medicament capaç d'actuar primàriament i de manera similar sobre la força vital alterada del malalt per neutralitzar-ne el desordre.
acció infermera acció infermera

Infermeria

 • ca  acció infermera, n f
 • es  acción enfermera
 • fr  action infirmière
 • en  nursing action

Infermeria

Definition
Acció específica que realitza un professional infermer per a dur a terme una intervenció infermera i que ajuda una persona atesa a assolir el resultat desitjat.
acció inicial acció inicial

Homeopatia

 • ca  acció inicial, n f
 • ca  acció primària, n f
 • es  acción primaria
 • fr  action initiale
 • fr  action primaire
 • en  initial action
 • en  primary action

Homeopatia

Definition
Acció produïda primerament per una substància medicamentosa quan s'administra a un experimentador o a un pacient.

Note

 • Mentre l'activitat de l'acció inicial es manifesta, l'organisme sembla comportar-se de manera passiva o receptiva en relació amb la substància medicamentosa. Aquesta acció sempre va seguida de l'acció secundària. Per exemple, el cafè produeix primerament insomni i excitació, efectes corresponents a l'acció inicial, i posteriorment somnolència i depressió, efectes de l'acció secundària.
acció primària acció primària

Homeopatia

 • ca  acció inicial, n f
 • ca  acció primària, n f
 • es  acción primaria
 • fr  action initiale
 • fr  action primaire
 • en  initial action
 • en  primary action

Homeopatia

Definition
Acció produïda primerament per una substància medicamentosa quan s'administra a un experimentador o a un pacient.

Note

 • Mentre l'activitat de l'acció inicial es manifesta, l'organisme sembla comportar-se de manera passiva o receptiva en relació amb la substància medicamentosa. Aquesta acció sempre va seguida de l'acció secundària. Per exemple, el cafè produeix primerament insomni i excitació, efectes corresponents a l'acció inicial, i posteriorment somnolència i depressió, efectes de l'acció secundària.
acció secundària acció secundària

Homeopatia

 • ca  acció secundària, n f
 • ca  acció curativa, n f sin. compl.
 • es  acción secundaria
 • fr  action curative
 • fr  action secondaire
 • en  counteraction
 • en  healing action
 • en  healing reaction
 • en  secondary action

Homeopatia

Definition
Acció produïda per l'organisme com a resposta a l'acció inicial, a la qual s'oposa amb una força proporcional.

Note

 • 1. Per exemple, el cafè, després de desenvolupar els efectes de l'acció inicial (insomni i excitació), provoca que l'organisme reaccioni oposadament (somnolència i depressió).

  2. L'acció secundària és una propietat humana del poder de preservació de la vida.
acetàbul acetàbul

Fisioteràpia

 • ca  acetàbul, n m
 • ca  còtila, n f
 • es  acetábulo, n m
 • es  cavidad cotiloidea, n f
 • es  cótilo, n m
 • en  acetabular bone
 • en  acetabulum
 • en  cotyloid cavity

Fisioteràpia

Definition
Cavitat profunda, de forma arrodonida, situada a la cara externa de l'ili.
acetàbul acetàbul

Anatomia humana

 • ca  acetàbul, n m
 • ca  cavitat cotiloide, n f sin. compl.
 • es  acetábulo
 • es  cavidad cotiloidea
 • en  acetabulum
 • en  cotyloid cavity
 • TA  acetabulum

Anatomia humana

acetilcolina acetilcolina

Psiquiatria

 • ca  acetilcolina, n f
 • ca  ACh, n f sigla
 • es  acetilcolina
 • es  ACh sigla
 • fr  acétylcholine
 • fr  ACh sigla
 • en  acetylcholine
 • en  ACh sigla
 • de  Acetylcholin
 • de  ACh sigla

Psiquiatria

Definition
Neurotransmissor amb acció inhibidora o excitadora segons el tipus de receptor colinèrgic utilitzat, que afavoreix la transmissió de l'impuls nerviós en les sinapsis del sistema nerviós central i del sistema nerviós perifèric.

Note

 • L'acetilcolina és important, entre d'altres funcions, per a la memòria i el funcionament neuromuscular. En els malalts d'Alzheimer la concentració d'acetilcolina en el cervell és significativament reduïda.
acetilcolina acetilcolina

Neurociència

 • ca  acetilcolina, n f
 • ca  ACh, n f sigla
 • es  acetilcolina
 • es  ACh sigla
 • en  acetylcholine
 • en  ACh sigla

Neurociència

Definition
Neurotransmissor amb acció inhibidora o excitadora en funció del tipus de receptor colinèrgic utilitzat, que afavoreix la transmissió sinàptica en el sistema nerviós central, principalment en els nuclis basals i l'escorça cerebral, i en el sistema nerviós perifèric, sobretot a les plaques motores entre axons motors i fibres musculars estriades.

Note

 • L'acetilcolina és important, entre altres funcions, per a la memòria i el funcionament neuromuscular. En els malalts d'Alzheimer la concentració d'acetilcolina en el sistema nerviós central encefàlic es troba significativament reduïda.
acetilcolinesterasa acetilcolinesterasa

Neurociència

 • ca  acetilcolinesterasa, n f
 • ca  AChE, n f sigla
 • es  acetilcolinesterasa
 • es  AChE sigla
 • en  acetylcholinesterase
 • en  AChE sigla

Neurociència

Definition
Enzim que hidrolitza l'acetilcolina i allibera àcid acètic i colina a la fenedura sinàptica.

Note

 • Els inhibidors de l'acetilcolinesterasa s'utilitzen com a fàrmacs per al diagnòstic i el tractament simptomàtic transitori de malalties autoimmunitàries o de malalties neurològiques.