Back to top
vall vall

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  vall, n f
 • es  suelo
 • es  valle
 • fr  creux
 • en  bottom

Anàlisi d'actius i emissors

Definition
Cotització més baixa d'un valor o un conjunt de valors en un període de temps determinat, que correspon a una tendència baixista.
vall arrodonida vall arrodonida

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  vall arrodonida, n f
 • es  sopera
 • es  suelo redondeado
 • es  valle redondeado
 • fr  creux arrondi
 • en  rounded bottom
 • en  rounding bottom

Anàlisi d'actius i emissors

Definition
Figura de canvi de tendència formada per un conjunt de baixes i d'alces disposades en forma de corba còncava, que s'interpreta com l'anunci del final d'una tendència baixista i l'inici d'una tendència alcista.

Note

 • La vall arrodonida es forma en períodes de poca activitat borsària.
 • ca  valor, n m
 • ca  valor mobiliari, n m
 • es  valor
 • es  valor mobiliario
 • fr  valeur
 • fr  valeur mobilière
 • en  security

Actius financers

Definition
Actiu financer negociat en una borsa com a representació de part del deute o del capital d'una entitat.

Note

 • Els valors es classifiquen segons diversos punts de vista: pel tipus de rendibilitat que proporcionen, per la naturalesa de l'agent emissor, per la manera de designar el titular i pel suport material.
valor actual valor actual

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  valor actual, n m
 • es  valor actual
 • fr  valeur actualisée
 • fr  valeur actuelle
 • fr  VA sigla
 • en  present value
 • en  PV sigla

Anàlisi d'actius i emissors

Definition
Valor que tindria actualment una quantitat econòmica futura, calculat a partir de la taxa d'interès anual prevista.
valor actual net valor actual net

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  valor actual net, n m
 • ca  VAN, n m sigla
 • es  valor actual neto
 • es  VAN sigla
 • fr  valeur actualisée nette
 • fr  valeur actuelle nette
 • fr  VAN sigla
 • en  net present value
 • en  NPV sigla

Anàlisi d'actius i emissors

Definition
Mètode dinàmic consistent a calcular els guanys d'una inversió, restant el valor actual de tots els pagaments del valor actual de tots els cobraments.

Note

 • Segons el valor actual net, una inversió és bona quan dona un resultat positiu i la millor inversió és aquella que dona un resultat més alt.
valor comptable d'una acció valor comptable d'una acció

Anàlisi d'actius i emissors

 • ca  valor comptable d'una acció, n m
 • es  valor contable de una acción
 • fr  valeur comptable d'une action
 • en  book value per share
 • en  net asset value per share

Anàlisi d'actius i emissors

Definition
Ràtio borsària que es calcula dividint la suma del capital social d'una societat i les seves reserves entre el nombre total d'accions d'aquesta societat.

Note

 • 1. El valor comptable d'una acció sovint es calcula restant del numerador els elements de la societat no convertibles en efectiu, com ara les despeses amortitzables. 2. El valor comptable d'una acció acostuma a ser molt inferior a la cotització d'aquesta acció, perquè no té en compte els elements de la societat no convertibles en efectiu però que contribueixen al seu valor, com ara el prestigi o les relacions laborals.
valor cotitzat valor cotitzat

Actius financers

 • ca  valor cotitzat, n m
 • es  valor cotizado
 • fr  valeur cotée
 • fr  valeur inscrite à la cote
 • en  listed security

Actius financers

Definition
Valor admès a negociació en un mercat organitzat.
valor de reemborsament valor de reemborsament

Actius financers

 • ca  preu d'amortització, n m
 • ca  valor de reemborsament, n m
 • es  precio de amortización
 • es  valor de reembolso
 • fr  prix de rachat
 • fr  prix de remboursement
 • fr  valeur de rachat
 • fr  valeur de remboursement
 • en  call price
 • en  redemption price
 • en  redemption value

Actius financers

Definition
Preu de cobrament d'un actiu de renda fixa al venciment.
valor de renda fixa valor de renda fixa

Actius financers

 • ca  actiu de renda fixa, n m
 • ca  valor de renda fixa, n m
 • es  título de deuda
 • es  título de renta fija
 • es  valor de renta fija
 • fr  titre à revenu fixe
 • fr  valeur à revenu fixe
 • en  debt security
 • en  fixed income security
 • en  fixed-interest security

Actius financers

Definition
Valor que dona dret a percebre una renda fixa, emès per una entitat pública, una entitat privada o una empresa sobre el propi deute per a aconseguir finançament, segons la classificació dels valors pel tipus de rendibilitat que proporcionen.

Note

 • Els actius de renda fixa són els bons, les obligacions, els pagarés i les lletres del tresor.
valor de renda variable valor de renda variable

Actius financers

 • ca  actiu de renda variable, n m
 • ca  valor de renda variable, n m
 • es  título de renta variable
 • es  valor de renta variable
 • fr  titre à revenu variable
 • fr  valeur à revenu variable
 • en  dividend-bearing security
 • en  equity security
 • en  variable income security

Actius financers

Definition
Valor que dona dret a percebre una renda variable, segons la classificació dels valors pel tipus de rendibilitat que proporcionen.

Note

 • Els actius de renda variable són les accions, les participacions i els warrants.