Back to top
 • ca  cabal, n m
 • es  caudal
 • fr  débit
 • en  flow

Definition
Quantitat de fluid que circula per la secció d'un conducte en una unitat de temps determinada.
 • ca  cabalímetre, n m
 • es  caudalómetro
 • fr  débitmètre
 • en  flow meter

Definition
Aparell de mesura del cabal d'un fluid que circula per una canonada.
 • ca  caldera solar, n f
 • es  caldera solar
 • fr  chaudière solaire
 • en  solar boiler

Definition
Dipòsit de fluid termòfor, situat normalment dalt de la torre d'una central heliotèrmica, que s'escalfa per la radiació solar captada i concentrada mitjançant sistemes diversos.
calefacció solar calefacció solar

 • ca  calefacció solar, n f
 • es  calefacción solar
 • fr  chauffage solaire
 • en  solar heating

Definition
Operació consistent en l'escalfament d'un espai mitjançant l'aprofitament de l'assolellament amb sistemes solars passius o actius.
 • ca  calor de fusió, n f
 • es  calor de fusión
 • fr  chaleur de fusion
 • en  fusion heat

Definition
Calor latent corresponent al pas de l'unitat de massa d'una substància de l'estat líquid al sòlid o del sòlid al líquid a una temperatura constant.
calor de reacció calor de reacció

 • ca  calor de reacció, n f
 • es  calor de reacción
 • fr  chaleur de réaction
 • en  reaction heat

Definition
Energia tèrmica cedida o absorbida en una reacció química.
calor de vaporització calor de vaporització

 • ca  calor de vaporització, n f
 • es  calor de vaporización
 • fr  chaleur de vaporisation
 • en  vaporization heat

Definition
Calor latent corresponent al pas de la unitat de massa d'una substància de l'estat líquid al gasós a temperatura constant.
calor específica calor específica

 • ca  calor específica, n f
 • es  calor específico
 • fr  chaleur spécifique
 • en  specific heat
 • en  specific warmness

Definition
Energia tèrmica que ha de rebre la unitat de massa o de volum d'una substància perquè la seva temperatura s'elevi un grau.
calor instantània calor instantània

 • ca  calor instantània, n f
 • es  calor instantáneo
 • fr  chaleur instantanée
 • en  instantaneous heat

Definition
Energia tèrmica aparent que entra dins un recinte, avaluada a partir de l'augment de temperatura que hi provoca, i que depèn de la capacitat d'emmagatzematge tèrmic de la seva estructura.
 • ca  calor latent, n f
 • es  calor latente
 • fr  chaleur latente
 • en  latent heat

Definition
Energia tèrmica cedida o absorbida per la unitat de massa d'una substància en un canvi de fase a temperatura constant.