Back to top
 • ca  eclíptica, n f
 • es  eclíptica
 • fr  écliptique
 • en  ecliptic

Definition
Cercle màxim de l'esfera celest definit pel moviment aparent del sol o pel moviment real de la terra entorn del sol.
efecte d'hivernacle efecte d'hivernacle

 • ca  efecte d'hivernacle, n m
 • es  efecto de invernadero
 • fr  effet de serre
 • en  greenhouse effect

Definition
Fenomen que consisteix en l'escalfament que es produeix quan la radiació solar penetra dins d'un espai tancat a través d'un tancament transparent o translúcid a aquesta radiació però opac a la radiació tèrmica generada a l'interior, de longitud d'ona més llarga.
efecte de bresca efecte de bresca

 • ca  efecte de bresca, n m
 • es  efecto de panal de miel
 • fr  effet de nid d'abeille
 • en  honeycomb effect

Definition
Fenomen que consisteix en la reducció o l'eliminació del moviment de convecció dins d'una cambra d'aire o entre la coberta i l'absorbidor d'un captador solar i en la reducció o l'eliminació de la reemissió de radiació infraroja quan s'hi disposa una bresca.
efecte fotoelèctric efecte fotoelèctric

 • ca  efecte fotoelèctric, n m
 • es  efecto fotoeléctrico
 • fr  effet photoélectrique
 • en  photoelectric effect

Definition
Fenomen que consisteix en l'alliberament d'electrons d'una substància quan s'exposa a la llum o, en general, a una radiació electromagnètica de la qual absorbeix fotons.
efecte fotoelectroquímic efecte fotoelectroquímic

 • ca  efecte fotoelectroquímic, n m
 • es  efecto fotoelectroquímico
 • fr  effet photoélectrochimique
 • en  photoelectrochemical effect

Definition
Fenomen que, en un sistema elèctrode-electròlit, consisteix en un canvi en el potencial de l'elèctrode si el circuit és obert, o en un canvi en el flux del corrent si el circuit és tancat, quan s'exposen a la llum l'elèctrode, la solució electrolítica o una membrana fotosensitiva que hi ha dins de la solució.
efecte fotovoltaic efecte fotovoltaic

 • ca  efecte fotovoltaic, n m
 • es  efecto fotovoltaico
 • fr  effet photovoltaïque
 • en  photovoltaic effect

Definition
Efecte fotoelèctric que consisteix en la producció d'una força electromotriu entre dues peces de material diferent en contacte quan s'exposen a la llum o, en general, a una radiació electromagnètica.
 • ca  efecte Fresnel, n m
 • es  efecto Fresnel
 • fr  effet Fresnel
 • en  Fresnel effect

Definition
Efecte que consisteix en la concentració de la llum, per reflexió o refracció, quan aquesta incideix sobre una lent de Fresnel, que actua de concentrador.
 • ca  efecte Peltier, n m
 • es  efecto Peltier
 • fr  effet Peltier
 • en  Peltier effect

Definition
Fenomen que consisteix en el refredament i l'escalfament respectiu de dos conductors elèctrics connectats, quan un corrent elèctric circula entre tots dos.
 • ca  efecte termoelèctric, n m
 • ca  efecte Seebeck, n m sin. compl.
 • es  efecto Seebeck
 • es  efecto termoeléctrico
 • fr  effet Seebeck
 • fr  effet thermoélectrique
 • en  Seebeck effect
 • en  thermoelectric effect

Definition
Fenomen que consisteix en la generació d'una força electromotriu entre dos metalls o dos semiconductors diferents units o soldats, quan hi ha una diferència de temperatura entre tots dos.
efecte termoelèctric efecte termoelèctric

 • ca  efecte termoelèctric, n m
 • ca  efecte Seebeck, n m sin. compl.
 • es  efecto Seebeck
 • es  efecto termoeléctrico
 • fr  effet Seebeck
 • fr  effet thermoélectrique
 • en  Seebeck effect
 • en  thermoelectric effect

Definition
Fenomen que consisteix en la generació d'una força electromotriu entre dos metalls o dos semiconductors diferents units o soldats, quan hi ha una diferència de temperatura entre tots dos.