Back to top

Diccionari d’energia solar

Presentation
angle horari de l'ocàs angle horari de l'ocàs

 • ca  angle horari de l'ocàs, n m
 • es  ángulo horario del ocaso
 • fr  angle horaire du coucher
 • en  sunset hour angle

Definition
Angle horari corresponent al moment de la posta de sol.
angle horari de l'ortus angle horari de l'ortus

 • ca  angle horari de l'ortus, n m
 • es  ángulo horario del orto
 • fr  angle horaire du lever
 • en  sunrise hour angle

Definition
Angle horari corresponent al moment de la sortida del sol.
 • ca  angle sòlid, n m
 • es  ángulo sólido
 • fr  angle solide
 • en  solid angle

Definition
Angle format per diversos plans que es tallen mútuament i que concorren en un punt.
 • ca  distància zenital, n f
 • ca  angle zenital, n m sin. compl.
 • es  ángulo cenital
 • es  distancia cenital
 • fr  angle zénithale
 • fr  distance zénithale
 • en  zenith angle
 • en  zenith distance

Definition
Angle comprès entre la recta que uneix el sol amb el punt considerat i la vertical al pla horitzontal d'aquest punt.

Note

 • Angle complementari de l'altura solar.
 • ca  àngstrom, n m
 • es  ángstrom
 • fr  angström
 • en  angström
 • sbl  Å

Definition
Unitat de mesura de la longitud d'ona de la radiació electromagnètica en el SI que equival a 10-10 metres.
 • ca  ànode, n m
 • es  ánodo
 • fr  anode
 • en  anode

Definition
Elèctrode receptor de càrregues negatives en tots aquells dispositius a l'interior dels quals hi ha un medi no electrolític que esdevé conductor sota determinades condicions.
ànode fotoelèctric ànode fotoelèctric

 • ca  ànode fotoelèctric, n m
 • ca  fotoànode, n m sin. compl.
 • es  ánodo fotoeléctrico
 • es  ánodo fotoelectrónico
 • es  fotoánodo
 • fr  anode photoélectronique
 • fr  photoanode
 • en  photoanode
 • en  photoelectric anode

Definition
Ànode recobert de material fotosensible, normalment superfícies de semiconductors o fotosensibilitzadors adsorbits.
 • ca  anticongelant, n m
 • es  anticongelante
 • fr  antigel
 • en  antifreeze

Definition
Substància que s'afegeix a un líquid, o en els captadors solars al termòfor, per rebaixar-ne el punt de congelació.
 • ca  anticongelant, adj
 • es  anticongelante
 • fr  antigel
 • en  antifreeze

Definition
Dit de les substàncies, els materials, els cossos, etc. que tenen la propietat de rebaixar el punt de congelació d'un líquid.
 • ca  antireflector, n m
 • es  antirreflectante
 • es  antirreflector
 • es  capa antirreflectora
 • fr  couche antiréfléchissante
 • en  antireflection coating
 • en  antireflective layer

Definition
Substància que, dipositada en forma d'una capa molt fina sobre una superfície, té la propietat de disminuir la reflexió de la radiació incident i d'augmentar la quantitat de llum transmesa o absorbida.