Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de sociologia i ciències socials

Presentation
fàbrica fàbrica

Treball > Establiments de producció

 • ca  fàbrica, n f
 • es  fábrica, n f
 • fr  usine, n f
 • en  factory, n

Treball > Establiments de producció

Definition
Conjunt d'instal·lacions industrials, incloent-hi edificis o maquinària, destinades a la transformació o la conservació de primeres matèries o a la producció d'objectes a partir d'elements més simples.
facció facció

Classes, grups i categories socials > Grups socials

 • ca  facció, n f
 • es  facción, n f
 • fr  faction, n f
 • en  faction, n

Classes, grups i categories socials > Grups socials

Definition
Grup de persones, semiclandestí o no institucionalitzat formalment, reunides per a una acció ofensiva, generalment política, contra el grup socialment dominant en un moment determinat.
fàctic -a fàctic -a

Metodologia > Bases epistemològiques

 • ca  fàctic -a, adj
 • es  fáctico -ca, adj
 • en  factual, adj

Metodologia > Bases epistemològiques

Definition
Relatiu o pertanyent als fets que són demostrables o comprovables i, per tant, no qüestionables.
factor de producció factor de producció

Estructura econòmica i política > Economia i sistemes socioeconòmics > Sistemes de producció i distribució

 • ca  factor de producció, n m
 • es  factor de producción, n m
 • fr  facteur de production, n m
 • en  factor of production, n

Estructura econòmica i política > Economia i sistemes socioeconòmics > Sistemes de producció i distribució

Definition
Cadascun dels recursos que, combinats en unes proporcions determinades, permeten la producció de béns i serveis.

Note

 • 1. Segons l'economia clàssica, els factors de producció bàsics són els recursos naturals, el treball i el capital.
 • 2. En les economies avançades, la terra tendeix a incloure's en el factor capital, la qual cosa ha contribuït a subestimar la importància dels recursos mediambientals de naturalesa pública, i la tecnologia i el coneixement científic es consideren de vegades un factor de producció independent, que és el que permet combinar de manera òptima treball i capital. En els nous models d'economia sostenible i circular, els factors i recursos mediambientals s'estan reconeixent finalment també com a factors de producció amb costos i beneficis que cal comptabilitzar i distribuir.
factor de risc factor de risc

Modernització i globalització > Globalització i societat del risc > Seguretat i risc

 • ca  factor de risc, n m
 • es  factor de riesgo, n m
 • fr  facteur de risque, n m
 • en  risk factor, n

Modernització i globalització > Globalització i societat del risc > Seguretat i risc

Definition
Variable que determina la importància dels riscos econòmics, biològics o naturals a què està exposada una població, segons la percepció d'una comunitat.
falansteri falansteri

Classes, grups i categories socials > Organitzacions formals

 • ca  falansteri, n m
 • es  falansterio, n m
 • en  phalanstery, n

Classes, grups i categories socials > Organitzacions formals

Definition
Edifici que albergava una unitat laboral integrada per cent famílies, en el sistema polític i econòmic de Charles Fourier.
fallada del mercat fallada del mercat

Perspectiva sociològica > Paradigmes teòrics > Orientacions econòmiques

 • ca  fallada del mercat, n f
 • es  fallo del mercado, n m
 • en  market failure, n

Perspectiva sociològica > Paradigmes teòrics > Orientacions econòmiques

Definition
Situació en què el sistema de mercat competitiu porta a una assignació de recursos en què no es compleix l'eficiència.

Note

 • 1. Les causes principals de fallada del mercat són el monopoli, el monopoli natural i altres formes de competència imperfecta, els béns col·lectius o públics, les externalitats, les condicions de reproducció de la força de treball, els mercats incomplets i la informació asimètrica.
 • 2. L'existència de fallades del mercat constitueix una justificació teòrica per a la intervenció del sector públic a l'economia per raons d'eficiència assignativa.
 • 3. Vegeu també eficiència.
falsa consciència falsa consciència

Cultura i identitat > Ideologia i cosmovisió

 • ca  falsa consciència, n f
 • es  falsa conciencia, n f
 • en  false consciousness, n

Cultura i identitat > Ideologia i cosmovisió

Definition
Consciència distorsionada d'un individu que ignora les condicions objectives en les quals viu.

Note

 • El terme falsa consciència forma part del marxisme.
falsabilitat falsabilitat

Metodologia > Eines metodològiques

 • ca  falsabilitat, n f
 • es  falsabilidad, n f
 • fr  falsifiabilité, n f
 • en  falsifiability, n

Metodologia > Eines metodològiques

Definition
Criteri de demarcació entre ciència i no ciència que s'utilitza per a contrastar les teories i sosté que a la ciència no hi ha veritats verificables sinó enunciats susceptibles de contrastació que resisteixen a la prova només provisionalment.
falsacionisme falsacionisme

Perspectiva sociològica > Paradigmes teòrics > Orientacions filosòfiques

 • ca  falsacionisme, n m
 • ca  refutacionisme, n m sin. compl.
 • es  falsacionismo, n m
 • es  refutacionismo, n m
 • fr  falsificationnisme, n m
 • fr  réfutationisme, n m
 • en  falsificationism, n
 • en  refutationism, n

Perspectiva sociològica > Paradigmes teòrics > Orientacions filosòfiques

Definition
Doctrina segons la qual una teoria o un enunciat només poden ser considerats científics si es poden invalidar mitjançant una observació o una experiència.

Note

 • El principal defensor del falsacionisme és el filòsof austríac Karl Popper.