Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de seguretat alimentària

Presentation
pagès | pagesa pagès | pagesa

Conceptes generals

 • ca  agricultor | agricultora, n m, f
 • ca  camperol | camperola, n m, f sin. compl.
 • ca  llaurador | llauradora, n m, f sin. compl.
 • ca  pagès | pagesa, n m, f sin. compl.
 • es  agricultor | agricultora, n m, f
 • es  campesino | campesina, n m, f
 • es  labrador | labradora, n m, f
 • es  paisano | paisana, n m, f
 • fr  agriculteur | agricultrice, n m, f
 • fr  exploitant agricole | exploitante agricole, n m, f
 • en  farmer, n
 • en  peasant, n

Conceptes generals

Definition
Persona que es dedica al conreu de la terra.
paràsit paràsit

Perills alimentaris

 • ca  paràsit, n m
 • es  parásito, n m
 • fr  parasite, n m
 • en  parasite, n

Perills alimentaris

Definition
Organisme que viu temporalment o permanentment damunt o dins d'un altre organisme d'una espècie diferent, al qual perjudica, per a obtenir-ne els recursos necessaris per a la seva subsistència.

Note

 • Els paràsits més rellevants en seguretat alimentària són els nematodes Anisakis, Ascaris lumbricoides, Eustrongylides, Trichuris trichiura i Trichinella; els cestodes Diphyllobothrium i Taenia, i els protozous Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Toxoplasma gondii.
part interessada part interessada

Anàlisi del risc

 • ca  part interessada, n f
 • es  grupo de interés, n m
 • es  parte interesada, n f
 • fr  partie intéressée, n f
 • fr  partie prenante, n f
 • en  interested party, n
 • en  stakeholder, n

Anàlisi del risc

Definition
Persona física o jurídica que es pot veure afectada o percebre's com a afectada per una decisió o una activitat d'una organització.
partida partida

Conceptes generals

 • ca  partida, n f
 • es  partida, n f
 • fr  envoi, n m
 • en  consignment, n

Conceptes generals

Definition
Quantitat d'un gènere que pot ser tractat o transportat d'una manera conjunta i unitària.
pasteurització pasteurització

Conceptes generals

 • ca  pasteurització, n f
 • es  pasteurización, n f
 • fr  pasteurisation, n f
 • en  pasteurization, n
 • en  pasteurisation, n var. ling.

Conceptes generals

Definition
Tècnica de conservació d'aliments per inactivació consistent a escalfar un aliment, generalment líquid, a temperatures inferiors als 100ºC durant un període de temps curt i a refredar-lo ràpidament.

Note

 • 1. La pasteurització elimina la totalitat dels microorganismes patògens, però no elimina la totalitat de microorganismes, per això els aliments pasteuritzats tenen una vida útil més curta.
 • 2. L'origen del terme pasteurització prové del microbiòleg i químic francès Louis Pasteur, inventor d'aquesta tècnica.
 • ca  patulina, n f
 • ca  PAT, n f sigla
 • es  patulina, n f
 • es  PAT, n f sigla
 • fr  patuline, n f
 • fr  PAT, n f sigla
 • en  patulin, n
 • en  PAT, n sigla
 • for  C7H6O4

Perills alimentaris

Definition
Micotoxina produïda principalment pel fong Penicillium expansum, i també per determinades espècies de fongs dels gèneres Penicillium, Aspergillus, Paecylomyces i Byssochlamys.

Note

 • 1. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum de poma i els seus derivats (sucs, compotes, conserves, etc.), excepte els derivats fermentats, com ara la sidra, ja que la fermentació alcohòlica destrueix la patulina. També hi pot haver exposició pel consum d'altres fruites, com ara la pera, el préssec, l'albercoc, el codony, el plàtan, el raïm, i els seus derivats. Secundàriament, es pot detectar en pinsos, verdures i cereals.
 • 2. Efectes en la salut humana: Pot produir efectes gastrointestinals aguts i dany renal, i, tot i que no és bioacumulable en l'organisme, l'exposició a llarg termini pot produir trastorns immunitaris, neurotòxics i gastrointestinals molt greus.
patogen patogen

Perills alimentaris

 • ca  patogen, n m
 • es  patógeno, n m
 • fr  pathogène, n m
 • en  pathogen, n

Perills alimentaris

Definition
Organisme patogen.

Note

 • 1. Els patògens principals són els bacteris, els fongs, els paràsits i els virus.
 • 2. La ingesta d'un aliment específic que conté un patogen pot desencadenar una malaltia transmesa per aliments.
patogen -ògena patogen -ògena

Perills alimentaris

 • ca  patogen -ògena, adj
 • es  patógeno -na, adj
 • fr  pathogène, adj
 • en  pathogenic, adj

Perills alimentaris

Definition
Que causa o pot causar una malaltia o una alteració a una planta, un animal o l'ésser humà.
patulina patulina

Perills alimentaris

 • ca  patulina, n f
 • ca  PAT, n f sigla
 • es  patulina, n f
 • es  PAT, n f sigla
 • fr  patuline, n f
 • fr  PAT, n f sigla
 • en  patulin, n
 • en  PAT, n sigla
 • for  C7H6O4

Perills alimentaris

Definition
Micotoxina produïda principalment pel fong Penicillium expansum, i també per determinades espècies de fongs dels gèneres Penicillium, Aspergillus, Paecylomyces i Byssochlamys.

Note

 • 1. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum de poma i els seus derivats (sucs, compotes, conserves, etc.), excepte els derivats fermentats, com ara la sidra, ja que la fermentació alcohòlica destrueix la patulina. També hi pot haver exposició pel consum d'altres fruites, com ara la pera, el préssec, l'albercoc, el codony, el plàtan, el raïm, i els seus derivats. Secundàriament, es pot detectar en pinsos, verdures i cereals.
 • 2. Efectes en la salut humana: Pot produir efectes gastrointestinals aguts i dany renal, i, tot i que no és bioacumulable en l'organisme, l'exposició a llarg termini pot produir trastorns immunitaris, neurotòxics i gastrointestinals molt greus.
 • ca  bifenils policlorats, n m pl
 • ca  policlorobifenils, n m pl
 • ca  PCB, n m pl sigla
 • es  bifenilos policlorados, n m pl
 • es  policlorobifenilos, n m pl
 • es  PCB, n m pl sigla
 • fr  biphényles polychlorés, n m pl
 • fr  polychlorobiphényles, n m pl
 • fr  PCB, n m pl sigla
 • en  polychlorinated biphenyls, n pl
 • en  polychlorobiphenyls, n pl
 • en  PCB, n pl sigla

Perills alimentaris

Definition
Conjunt de compostos organoclorats sintètics formats per dos anells de fenil enllaçats i entre dos i deu àtoms de clor que substitueixen els hidrògens.

Note

 • 1. Els bifenils policlorats s'han utilitzat com a refrigerants o lubricants en transformadors i altres aparells elèctrics, i també com a olis hidràulics i com a components en la fabricació de pintures. El seu ús està prohibit des de 1986.
 • 2. Tipus de contaminant: Es consideren contaminants orgànics persistents. Són molt resistents a la degradació química i biològica, per la qual cosa són molt persistents en el medi ambient i són objecte de bioacumulació i bioamplificació al llarg de la cadena tròfica. Específicament, s'acumulen en els teixits grassos dels animals, especialment del peix i el marisc, en els quals poden arribar a concentracions molt elevades.
 • 3. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum de peix, marisc, carn i llet i productes làctics.
 • 4. Efectes en la salut humana: Afecten principalment el sistema nerviós. Els grups de risc més vulnerables als efectes tòxics dels bifenils policlorats són els fetus i els nadons.
 • 5. Alguns bifenils policlorats poden adoptar una estructura química molt semblant a la de les dioxines, la qual cosa els confereix unes propietats toxicològiques també molt semblants. Els compostos d'aquesta categoria es coneixen amb el nom de bifenils policlorats similars a les dioxines i són els bifenils policlorats més tòxics.
 • 6. La sigla PCB correspon a les denominacions angleses polychlorinated biphenyl i polychlorobiphenyl ('bifenil policlorat').