Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Diccionari de seguretat alimentària

Presentación
pagès | pagesa pagès | pagesa

Conceptes generals

 • ca  agricultor | agricultora, n m, f
 • ca  camperol | camperola, n m, f sin. compl.
 • ca  llaurador | llauradora, n m, f sin. compl.
 • ca  pagès | pagesa, n m, f sin. compl.
 • es  agricultor | agricultora, n m, f
 • es  campesino | campesina, n m, f
 • es  labrador | labradora, n m, f
 • es  paisano | paisana, n m, f
 • fr  agriculteur | agricultrice, n m, f
 • fr  exploitant agricole | exploitante agricole, n m, f
 • en  farmer, n
 • en  peasant, n

Conceptes generals

Definición
Persona que es dedica al conreu de la terra.
part interessada part interessada

Anàlisi del risc

 • ca  part interessada, n f
 • es  grupo de interés, n m
 • es  parte interesada, n f
 • fr  partie intéressée, n f
 • fr  partie prenante, n f
 • en  interested party, n
 • en  stakeholder, n

Anàlisi del risc

Definición
Persona física o jurídica que es pot veure afectada o percebre's com a afectada per una decisió o una activitat d'una organització.
 • ca  partida, n f
 • es  partida, n f
 • fr  envoi, n m
 • en  consignment, n

Conceptes generals

Definición
Quantitat d'un gènere que pot ser tractat o transportat d'una manera conjunta i unitària.
pasteurització pasteurització

Conceptes generals

 • ca  pasteurització, n f
 • es  pasteurización, n f
 • fr  pasteurisation, n f
 • en  pasteurization, n

Conceptes generals

Definición
Tècnica de conservació d'aliments per inactivació consistent a escalfar un aliment, generalment líquid, a temperatures inferiors als 100ºC durant un període de temps curt i a refredar-lo ràpidament.

Nota

 • 1. La pasteurització elimina la totalitat dels microorganismes patògens, però no elimina la totalitat de microorganismes, per això els aliments pasteuritzats tenen una vida útil més curta.
 • 2. L'origen del terme pasteurització prové del microbiòleg i químic francès Louis Pasteur, inventor d'aquesta tècnica.
 • ca  punt de control crític, n m
 • ca  PCC, n m sigla
 • es  punto crítico de control, n m
 • es  punto de control crítico, n m
 • es  PCC, n m sigla
 • fr  point de contrôle critique, n m
 • fr  point de contrôle de maîtrise, n m
 • fr  CCP, n m sigla
 • fr  PCC, n m sigla
 • en  critical control point, n
 • en  CCP, n sigla

Anàlisi del risc

Definición
Punt de control en què es considera necessari aplicar un control específic per a verificar que un perill alimentari es redueix a un nivell acceptable.

Nota

 • 1. La determinació dels punts de control crítics és una de les fases de l'anàlisi de perills i punts de control crític i es duu a terme per mitjà d'un arbre de decisions.
 • 2. Per a cada punt de control crític cal definir un límit crític i una mesura correctora.
 • ca  reacció en cadena per la polimerasa, n f
 • ca  PCR, n f sigla
 • es  reacción en cadena por la polimerasa, n f
 • es  PCR, n f sigla
 • fr  amplification en chaîne par polymérase, n f
 • fr  réaction de polymérisation en chaîne, n f
 • fr  réaction en chaîne par polymérase, n f
 • fr  ACP, n f sigla
 • fr  PCR, n f sigla
 • en  polymerase chain reaction, n
 • en  PCR, n sigla

Anàlisi del risc

Definición
Tècnica molecular que permet efectuar múltiples còpies d'una seqüència curta d'RNA o de DNA per a facilitar l'anàlisi o la detecció d'una seqüència específica de l'àcid nucleic d'un organisme en un substrat.

Nota

 • 1. La reacció en cadena per la polimerasa és una tècnica comuna en els laboratoris de seguretat alimentària que permet detectar i identificar microorganismes a partir del seu material genètic.
 • 2. La sigla PCR correspon a la denominació anglesa polymerase chain reaction ('reacció en cadena per la polimerasa').
PCR en temps real PCR en temps real

Anàlisi del risc

 • ca  reacció en cadena per la polimerasa en temps real, n f
 • ca  PCR en temps real, n f sin. compl.
 • ca  PCR quantitativa en temps real, n f sin. compl.
 • ca  RQ-PCR, n f sigla
 • es  PCR en tiempo real, n f
 • es  reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, n f
 • es  RQ-PCR, n f sigla
 • fr  amplification en chaîne par polymérase en temps réel, n f
 • fr  PCR en temps réel, n f
 • fr  réaction en chaîne par polymérase en temps réel, n f
 • en  real-time PCR, n
 • en  real-time polymerase chain reaction, n
 • en  real-time quantitative polymerase chain reaction, n
 • en  RQ-PCR, n sigla

Anàlisi del risc

Definición
Tècnica molecular basada en la reacció en cadena per la polimerasa que permet efectuar múltiples còpies i quantificar simultàniament una seqüència específica d'una mostra de DNA.

Nota

 • La sigla RQ-PCR correspon a la denominació anglesa real-time quantitative polymerase chain reaction ('reacció en cadena per la polimerasa en temps real').
PCR quantitativa en temps real PCR quantitativa en temps real

Anàlisi del risc

 • ca  reacció en cadena per la polimerasa en temps real, n f
 • ca  PCR en temps real, n f sin. compl.
 • ca  PCR quantitativa en temps real, n f sin. compl.
 • ca  RQ-PCR, n f sigla
 • es  PCR en tiempo real, n f
 • es  reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, n f
 • es  RQ-PCR, n f sigla
 • fr  amplification en chaîne par polymérase en temps réel, n f
 • fr  PCR en temps réel, n f
 • fr  réaction en chaîne par polymérase en temps réel, n f
 • en  real-time PCR, n
 • en  real-time polymerase chain reaction, n
 • en  real-time quantitative polymerase chain reaction, n
 • en  RQ-PCR, n sigla

Anàlisi del risc

Definición
Tècnica molecular basada en la reacció en cadena per la polimerasa que permet efectuar múltiples còpies i quantificar simultàniament una seqüència específica d'una mostra de DNA.

Nota

 • La sigla RQ-PCR correspon a la denominació anglesa real-time quantitative polymerase chain reaction ('reacció en cadena per la polimerasa en temps real').
percentil percentil

Anàlisi del risc

 • ca  percentil, n m
 • ca  centil, n m sin. compl.
 • es  centil, n m
 • es  percentil, n m
 • fr  centile, n m
 • en  centile, n
 • en  percentile, n

Anàlisi del risc

Definición
Cadascuna de les divisions produïdes per cent parts exactament iguals en una sèrie de valors numèrics continus que permet, un cop ordenats de menor a major, visualitzar la posició en la qual es troba un percentatge determinat.
percepció de risc percepció de risc

Anàlisi del risc

 • ca  percepció de risc, n f
 • es  percepción de riesgo, n f
 • fr  perception du risque, n f
 • en  risk perception, n

Anàlisi del risc

Definición
Punt de vista a través del qual un consumidor interpreta i valora els possibles efectes d'un risc alimentari.