Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de seguretat alimentària

Presentation
objectiu d'innocuïtat dels aliments objectiu d'innocuïtat dels aliments

Anàlisi del risc

 • ca  objectiu d'innocuïtat dels aliments, n m
 • ca  OIA, n m sigla
 • es  objetivo de la inocuidad de los alimentos, n m
 • es  OIA, n m sigla
 • fr  objectif de sécurité alimentaire, n m
 • fr  OSA, n m sigla
 • en  food safety objective, n
 • en  FSO, n sigla

Anàlisi del risc

Definition
Objectiu de freqüència o concentració màxima en què es pot trobar un perill alimentari en un aliment en el moment del consum, que proporciona el nivell adequat de protecció o contribueix a assolir-lo.
objectiu de rendiment objectiu de rendiment

Anàlisi del risc

 • ca  objectiu de rendiment, n m
 • ca  OR, n m sigla
 • es  objetivo de rendimiento, n m
 • es  OR, n m sigla
 • fr  objectif de performance, n m
 • fr  OP, n m sigla
 • en  performance objective, n
 • en  PO, n sigla

Anàlisi del risc

Definition
Objectiu de freqüència o concentració màxima en què es pot trobar un perill alimentari en un aliment durant una fase determinada de la cadena alimentària abans del moment del consum, que permet establir un objectiu d'innocuïtat dels aliments o el nivell adequat de protecció, o bé contribueix a assolir-los.
objectiu específic objectiu específic

Anàlisi del risc

 • ca  objectiu específic, n m
 • es  objetivo específico, n m
 • fr  objectif spécifique, n m
 • en  specific goal, n

Anàlisi del risc

Definition
Objectiu expressat d'una manera concreta, precisa i quantificable, amb els corresponents indicadors, criteris d'èxit i horitzó temporal, orientat a assolir una part dels objectius generals d'una organització.

Note

 • Els objectius operatius concreten les accions que ha de dur a terme una organització per a assolir els objectius específics previstos.
objectiu general objectiu general

Anàlisi del risc

 • ca  objectiu general, n m
 • ca  meta, n f sin. compl.
 • es  meta, n f
 • fr  but, n m
 • en  goal, n

Anàlisi del risc

Definition
Objectiu genèric que es marca una organització amb la intenció d'assolir la seva missió.

Note

 • Els objectius generals es concreten en objectius específics.
objectiu operatiu objectiu operatiu

Anàlisi del risc

 • ca  objectiu operatiu, n m
 • es  objetivo operativo, n m
 • fr  objectif opérationnel, n m
 • en  operational goal, n
 • en  operational objective, n

Anàlisi del risc

Definition
Objectiu expressat d'una manera concreta, precisa i quantificable, amb els corresponents indicadors, criteris d'èxit i horitzó temporal, que concreta les accions que ha de dur a terme una organització per a assolir els objectius específics previstos.
ocratoxina A ocratoxina A

Perills alimentaris

 • ca  ocratoxina A, n f
 • ca  OTA, n f sigla
 • es  ocratoxina A, n f
 • es  OTA, n f sigla
 • fr  ochratoxine A, n f
 • fr  OTA, n f sigla
 • en  ochratoxin A, n
 • en  OTA, n sigla
 • for  C20H18ClNO6

Perills alimentaris

Definition
Ocratoxina produïda per determinades espècies de fongs dels gèneres Aspergillus i Penicillium, principalment Aspergillus ochraceus, Penicillium verrucosum i Aspergillus de la secció Nigri, especialment l'agregat Aspergillus carbonarius.

Note

 • 1. Formació: Es produeix sobretot durant l'emmagatzematge dels aliments i, en menor mesura, en els cultius.
 • 2. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, a cereals i llegums contaminats, i també al consum d'aliments processats (com ara el cafè, el cacau, el vi i altres begudes alcohòliques), la fruita seca, la fruita dessecada i el suc de raïm.
 • 3. Efectes en la salut humana: Pot ser molt persistent en el cos humà i es relaciona amb efectes adversos sobre el sistema renal, el sistema immunitari i el sistema nerviós. Està classificada com a possible agent cancerigen en les persones i se li atribueix la capacitat de provocar malformacions en els fetus.
 • 5. La sigla OTA correspon a les inicials dels dos formants de la denominació ocratoxina i a la lletra A, que indica de quin tipus d'ocratoxina es tracta.
ocratoxines ocratoxines

Perills alimentaris

 • ca  ocratoxines, n f pl
 • es  ocratoxinas, n f pl
 • fr  ochratoxines, n f pl
 • en  ochratoxins, n pl

Perills alimentaris

Definition
Família de micotoxines produïdes per determinades espècies de fongs dels gèneres Aspergillus i Penicillium.

Note

 • 1. Formació: Es poden formar en els cultius i en l'emmagatzematge de cereals i llegums.
 • 2. Dins de la família de les ocratoxines, la més freqüent i la més tòxica és l'ocratoxina A.
 • ca  objectiu d'innocuïtat dels aliments, n m
 • ca  OIA, n m sigla
 • es  objetivo de la inocuidad de los alimentos, n m
 • es  OIA, n m sigla
 • fr  objectif de sécurité alimentaire, n m
 • fr  OSA, n m sigla
 • en  food safety objective, n
 • en  FSO, n sigla

Anàlisi del risc

Definition
Objectiu de freqüència o concentració màxima en què es pot trobar un perill alimentari en un aliment en el moment del consum, que proporciona el nivell adequat de protecció o contribueix a assolir-lo.
olis minerals olis minerals

Perills alimentaris

 • ca  olis minerals, n m pl
 • es  aceites minerales, n m pl
 • fr  huiles minérales, n f pl
 • en  mineral oils, n pl

Perills alimentaris

Definition
Conjunt de productes compostos de mescles d'hidrocarburs de llargues cadenes de carbonis que s'obtenen principalment de la destil·lació del petroli cru o bé se sintetitzen a partir de carbó, gas natural o biomassa.

Note

 • 1. Utilització: Els olis minerals tenen diverses aplicacions, per exemple, com a lubricants de maquinària industrial o com a components de productes en la indústria cosmètica i la indústria farmacèutica. En la indústria alimentària estan autoritzats per a l'ús en materials de contacte amb els aliments.
 • 2. Els olis minerals constitueixen un grup heterogeni de moltes mescles complexes d'hidrocarburs, els quals reben el nom genèric de hidrocarburs d'olis minerals (mineral oil hydrocarbons, MOH) i són les substàncies que es detecten com a residus en els aliments.
 • 3. Tipus: Els hidrocarburs d'olis minerals es classifiquen en funció de la longitud de les seves cadenes de carboni i de la viscositat que aquesta longitud els confereix, i presenten un perfil de toxicitat diferent en funció d'aquestes característiques. S'agrupen en dues categories: els hidrocarburs saturats d'olis minerals (mineral oil saturated hydrocarbons, MOSH), de cadena lineal, i els hidrocarburs aromàtics d'olis minerals (mineral oil aromatic hydrocarbons, MOAH), de cadena cíclica.
 • 4. Efectes en la salut humana: S'ha observat que els efectes adversos dels olis minerals sobre la salut de les persones varien en funció de la naturalesa més o menys viscosa dels hidrocarburs que els componen. Així, els hidrocarburs aromàtics d'olis minerals (MOAH) poden actuar com a agents cancerígens i genotòxics, mentre que els hidrocarburs saturats d'olis minerals (MOSH) poden acumular-se en els teixits i causar dany hepàtic.
 • ca  organisme modificat genèticament, n m
 • ca  OMG, n m sigla
 • es  organismo genéticamente modificado, n m
 • es  organismo modificado genéticamente, n m
 • es  OGM, n m sigla
 • es  OMG, n m sigla
 • fr  organisme génétiquement modifié, n m
 • fr  OGM, n m sigla
 • en  genetically engineered organism, n
 • en  genetically modified organism, n
 • en  GEO, n sigla
 • en  GMO, n sigla

Anàlisi del risc

Definition
Organisme viu al qual s'ha canviat el patrimoni gènic mitjançant tècniques d'enginyeria genètica, ja sigui per la modificació dels gens propis o per la introducció de gens aliens, amb l'objectiu de donar-li propietats noves.

Note

 • L'organisme modificat genèticament en el genoma del qual s'ha introduït DNA d'una altra espècie s'anomena organisme transgènic.