Back to top
filtre de Kalman desodorat filtre de Kalman desodorat

Fuente de la imagen del término

La informació d'aquesta fitxa procedeix de la Neoloteca, el diccionari en línia de termes normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Els termes normalitzats han estat objecte d'un estudi exhaustiu que en garanteix l'adequació terminològica i s'han sotmès a l'aprovació del Consell Supervisor, un òrgan permanent i col·legiat amb representants de l'Institut d'Estudis Catalans i el TERMCAT, i especialistes dels diversos àmbits del coneixement.

 • ca  filtre de Kalman desodorat, n m
 • ca  FKD, n m sigla
 • es  filtro de Kalman no perfumado, n m
 • es  filtro de Kalman sin perfume, n m
 • fr  filtre de Kalman inodore, n m
 • fr  filtre de Kalman non parfumé, n m
 • fr  filtre de Kalman sans parfum, n m
 • en  unscented Kalman filter, n
 • en  UKF, n sigla

<Matemàtiques > Estadística>, <Física>

Definición
Variant del filtre de Kalman aplicable a problemes altament no lineals i introduïda com a alternativa sense derivades al filtre de Kalman estès, que es basa en la propagació de la informació del model a través de la no linealitat mitjançant la tècnica de linealització estadística.

Nota

 • El filtre de Kalman desodorat va ser desenvolupat pel científic nord-americà Jeffrey K. Uhlmann.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes filtre de Kalman desodorat (sigla: FKD), filtre de Kalman, filtre de Kalman estès (sigla: FKE) i filtre de Kalman-Bucy (sigla: FKB):


  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la forma filtre de Kalman desodorat i la sigla corresponent FKD. Com a termes semànticament relacionats, s'aproven també la denominació de base filtre de Kalman i les formes filtre de Kalman estès, amb la sigla FKE, i filtre de Kalman-Bucy, amb la sigla FKB.


  Criteris aplicats

  Pel que fa a la denominació de base filtre de Kalman:

  ·És una forma lingüísticament adequada, construïda sobre el nucli filtre, que en matemàtiques designa l'"operador algèbric que, aplicat a una successió de mesures d'una magnitud, en forneix una estimació de valor real, de totes o només d'una part" (GDLC-E(1)), i el sintagma de Kalman, basat en el cognom del científic que va desenvolupar aquest filtre, Rudolf Emil Kálmán, d'origen hongarès i nacionalitzat nord-americà.

  ·És la designació habitual del concepte i ja es documenta en nombroses fonts catalanes, tant especialitzades com enciclopèdiques i terminològiques.

  ·Els especialistes confirmen l'ús d'aquesta forma i hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la designació anàloga.

  ·Entre filtre de Kálmán (a partir de la forma hongaresa originària del cognom del desenvolupador) i filtre de Kalman (a partir de la forma anglicitzada del cognom), totes dues documentades, s'opta per filtre de Kalman d'acord amb la forma més estesa internacionalment. Cal tenir en compte que Rudolf Emil Kálmán es va nacionalitzar nord-americà i que, segons consta en fonts diverses, ell mateix simplificava sovint el seu cognom i l'escrivia sense el diacrític que indica el so [a:] en hongarès. No és estrany actualment en terminologia científica, d'altra banda, l'adaptació de noms i cognoms procedents d'altres llengües seguint el patró de l'anglès (particularment, en el cas de llengües amb altres alfabets o amb grafies inexistents en anglès).

  Pel que fa a la sigla FK:

  ·És la sigla corresponent a la denominació catalana (filtre de Kalman).

  ·Encara que la sigla anglesa té més difusió, la forma catalana també es documenta en textos especialitzats.

  ·Té el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües romàniques també es documenta la sigla corresponent a la denominació en la llengua pròpia.

  Quant a filtre de Kalman desodorat:

  ·És una alternativa catalana a la forma anglesa unscented Kalman filter i a la forma híbrida filtre de Kalman unscented, totes dues utilitzades entre els especialistes.

  ·És una forma lingüísticament adequada, construïda sobre la base del terme superordinat filtre de Kalman, també normalitzat.

  ·Encara que estrictament no és un calc de la forma anglesa (perquè unscented significa 'sense perfum' i desodorat, en canvi, s'aplica a allò a què s'ha llevat l'olor o a què s'ha neutralitzat la mala olor), s'hi basa i, d'alguna manera, hi remet. Cal tenir en compte que, segons el mateix inventor del filtre (Jeffrey K. Uhlmann), la denominació anglesa en aquest cas és completament atzarosa i no respon a cap motivació semàntica, de manera que la forma catalana proposada pot considerar-se igualment vàlida encara que no tradueixi exactament el sentit de la forma d'origen.

  ·És la forma proposada pels especialistes.

  Pel que fa a la sigla FKD:

  ·És la sigla corresponent a la denominació catalana (filtre de Kalman desodorat).

  ·Encara que actualment no té ús i és més coneguda la sigla anglesa, els especialistes hi donen el vistiplau i creuen que, si es difon al costat de la denominació catalana desenvolupada, pot utilitzar-se i implantar-se sense dificultats.

  Pel que fa a filtre del Kalman estès i a filtre de Kalman-Bucy:

  ·Són formes lingüísticament adequades, construïdes sobre la base del terme superordinat filtre de Kalman, també normalitzat.

  ·Des del punt de vista semàntic, la forma filtre de Kalman estès es basa en el fet que aquest filtre és una extensió del filtre de Kalman, perquè també és aplicable a problemes no lineals (el filtre de Kalman es limita a sistemes lineals); la forma filtre de Kalman-Bucy, al seu torn, pren el nom dels seus desenvolupadors, Rudolf Emil Kálmán i Richard Snowden Bucy.

  ·Són les designacions habituals d'aquests conceptes i ja es documenten en nombroses fonts catalanes especialitzades.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitzen designacions anàlogues.

  Finalment, quant a les sigles FKE i FKB:

  ·Són les sigles corresponents a les denominacions catalanes filtre de Kalman estès i filtre de Kalman-Bucy, respectivament.

  ·Encara que les sigles angleses tenen més difusió, els especialistes hi donen el vistiplau i creuen que tenen possibilitats d'implantació.

  ·En altres llengües romàniques també es documenten les sigles corresponents a les denominacions pròpies.


  Formes desestimades

  Com a alternatives a la forma anglesa unscented Kalman filter, s'han valorat també i s'han desestimat per motius diversos les formes següents:

  -filtre de Kalman sense perfum i filtre del Kalman no perfumat (calcs estrictes de la denominació anglesa originària): Els especialistes s'han mostrat més partidaris de la forma filtre de Kalman desodorat, per motius d'economia i tenint en compte que semànticament també remet al terme de partida.

  -filtre de Kalman inodor (calc també de la forma anglesa): Els especialistes han descartat aquesta solució per les connotacions escatològiques que creuen que pot tenir.

  -filtre de Kalman-Uhlmann (motivada perquè aquest filtre va ser desenvolupat per Jeffrey Ulhman a partir del filtre de Kalman): Els especialistes consideren que s'allunya massa de la forma originària i no s'identificaria amb el concepte; a banda que tampoc no es documenta, també cal tenir en compte que, segons recullen algunes fonts, el mateix Uhlmann va recórrer expressament a una forma aleatòria com unscented per evitar que s'afegís el seu nom a filtre de Kalman.


  (1)Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2018. <www.diccionari.cat/&gt;

  [Acta 648, 20 de març de 2019]