Back to top
acolliment de menors acolliment de menors

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment de menors, n m
 • es  acogida de menores

Serveis i prestacions

Definición
Mesura de protecció de menors que es troben en situació de possible desemparament o de risc social que consisteix a confiar-los provisionalment a una persona, una família o un centre d'acolliment.
acolliment de persones grans acolliment de persones grans

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment de persones grans, n m
 • es  acogida de personas mayores

Serveis i prestacions

Definición
Vinculació d'una persona o una parella a una altra persona o parella més jove, la qual es compromet a tenir-ne cura, a conviure-hi i a prestar-li assistència en sentit ampli, en condicions semblants a les relacions de parentiu.

Nota

 • L'acolliment de persones grans es regula mitjançant un contracte civil que s'anomena pacte d'acolliment.
acolliment en centre residencial acolliment en centre residencial

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment residencial, n m
 • ca  acolliment en centre residencial, n m sin. compl.
 • es  acogimiento en centro residencial
 • es  acogimiento residencial

Serveis i prestacions

Definición
Servei temporal o permanent que té una funció substitutòria de la llar i que ofereix atenció integral a persones en situació de desemparament, risc social o dependència.
acolliment en unitat convivencial d'acció educativa acolliment en unitat convivencial d'acció educativa

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment en unitat convivencial d'acció educativa, n m
 • ca  acolliment familiar especialitzat, n m sin. compl.
 • ca  acolliment professional, n m sin. compl.
 • es  acogida en unidad convivencial de acción educativa
 • es  acogida profesional
 • es  acogimiento familiar especializado

Serveis i prestacions

Definición
Acolliment familiar, com a protecció d'infants i adolescents tutelats que requereixen una atenció especialitzada, que duu a terme una unitat convivencial d'acció educativa.

Nota

 • Els destinataris d'un acolliment en unitat convivencial d'acció educativa són infants i adolescents en règim de guarda o tutela de l'Administració amb proposta d'acolliment familiar simple.
acolliment familiar acolliment familiar

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment familiar, n m
 • es  acogida familiar

Serveis i prestacions

Definición
Acolliment de menors que consisteix a confiar-los provisionalment a una família acollidora.
acolliment familiar d'urgència i diagnòstic acolliment familiar d'urgència i diagnòstic

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment familiar d'urgència i diagnòstic, n m
 • es  acogida familiar de urgencia y diagnóstico

Serveis i prestacions

Definición
Acolliment familiar que dura mentre s'analitza la situació de l'infant o l'adolescent i l'evolució de la seva família i es determina la mesura de protecció adequada.
acolliment familiar especialitzat acolliment familiar especialitzat

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment en unitat convivencial d'acció educativa, n m
 • ca  acolliment familiar especialitzat, n m sin. compl.
 • ca  acolliment professional, n m sin. compl.
 • es  acogida en unidad convivencial de acción educativa
 • es  acogida profesional
 • es  acogimiento familiar especializado

Serveis i prestacions

Definición
Acolliment familiar, com a protecció d'infants i adolescents tutelats que requereixen una atenció especialitzada, que duu a terme una unitat convivencial d'acció educativa.

Nota

 • Els destinataris d'un acolliment en unitat convivencial d'acció educativa són infants i adolescents en règim de guarda o tutela de l'Administració amb proposta d'acolliment familiar simple.
acolliment familiar permanent acolliment familiar permanent

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment familiar permanent, n m
 • es  acogimiento familiar permanente

Serveis i prestacions

Definición
Acolliment familiar de durada indefinida per a infants i adolescents en situació definitiva de desemparament quan l'adopció no és possible o no es considera l'opció més favorable a l'interès del menor.
acolliment familiar preadoptiu acolliment familiar preadoptiu

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment familiar preadoptiu, n m
 • ca  acolliment preadoptiu, n m
 • ca  preadopció, n f sin. compl.
 • es  acogida familiar preadoptiva
 • es  acogida preadoptiva
 • es  preadopción

Serveis i prestacions

Definición
Acolliment familiar que es preveu com una fase prèvia a l'adopció de l'infant o l'adolescent.
acolliment familiar simple acolliment familiar simple

Serveis i prestacions

 • ca  acolliment familiar simple, n m
 • ca  acolliment simple, n m
 • es  acogida familiar simple
 • es  acogida simple

Serveis i prestacions

Definición
Acolliment familiar que es preveu que acabi amb el retorn de l'infant o l'adolescent a la seva família biològica.