Back to top
activitat bàsica de la vida quotidiana activitat bàsica de la vida quotidiana

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat bàsica de la vida diària, n f
 • ca  activitat bàsica de la vida quotidiana, n f sin. compl.
 • ca  ABVD, n f sigla
 • ca  ABVQ, n f sigla
 • es  actividad básica de la vida cotidiana
 • es  actividad básica de la vida diaria
 • es  ABVC sigla
 • es  ABVD sigla
 • fr  activité de la vie quotidienne de base
 • fr  AVQ de base
 • en  basic activity of daily living
 • en  BADL sigla

Marc de referència > Conceptes clau

Definición
Activitat de la vida diària associada amb l'acompliment de les tasques elementals que permeten a una persona de viure amb una independència raonable.

Nota

 • Entre les activitats bàsiques de la vida diària hi ha la cura personal, les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat fonamental, el reconeixement de persones i objectes, l'orientació, la comprensió i l'acompliment d'ordres o tasques senzilles.
activitat de la vida diària activitat de la vida diària

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat de la vida diària, n f
 • ca  activitat de la vida quotidiana, n f sin. compl.
 • ca  AVD, n f sigla
 • ca  AVQ, n f sigla
 • es  actividad de la vida cotidiana
 • es  actividad de la vida diaria
 • es  AVC sigla
 • es  AVD sigla
 • fr  activité de la vie quotidienne
 • fr  AVQ sigla
 • en  activity of daily living
 • en  ADL sigla

Marc de referència > Conceptes clau

Definición
Activitat orientada al manteniment i la cura propis que una persona realitza habitualment i que li permet viure de manera independent al seu entorn habitual i complir el seu rol social.
activitat de la vida quotidiana activitat de la vida quotidiana

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat de la vida diària, n f
 • ca  activitat de la vida quotidiana, n f sin. compl.
 • ca  AVD, n f sigla
 • ca  AVQ, n f sigla
 • es  actividad de la vida cotidiana
 • es  actividad de la vida diaria
 • es  AVC sigla
 • es  AVD sigla
 • fr  activité de la vie quotidienne
 • fr  AVQ sigla
 • en  activity of daily living
 • en  ADL sigla

Marc de referència > Conceptes clau

Definición
Activitat orientada al manteniment i la cura propis que una persona realitza habitualment i que li permet viure de manera independent al seu entorn habitual i complir el seu rol social.
activitat física activitat física

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat física, n f
 • es  actividad física
 • fr  activité physique
 • en  physical activity

Marc de referència > Conceptes clau

Definición
Activitat que comporta moviment corporal i una despesa energètica suplementària, que generalment genera una millora de la salut i de la condició física.

Nota

 • L'activitat física sol tenir una funció lúdica, esportiva, social o terapèutica.
activitat instrumental de la vida diària activitat instrumental de la vida diària

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat instrumental de la vida diària, n f
 • ca  activitat instrumental de la vida quotidiana, n f sin. compl.
 • ca  AIVD, n f sigla
 • ca  AIVQ, n f sigla
 • es  actividad instrumental de la vida cotidiana
 • es  actividad instrumental de la vida diaria
 • es  AIVC sigla
 • es  AIVD sigla
 • fr  activité instrumentale de la vie quotidienne
 • fr  AIVQ sigla
 • en  instrumental activity of daily living
 • en  IADL sigla

Marc de referència > Conceptes clau

Definición
Activitat de la vida diària orientada al manteniment del funcionament d'una persona i la seva independència, que no és bàsica per a la cura personal i implica la presa de decisions o la interrelació amb el medi.

Nota

 • Les activitats instrumentals de la vida diària són més complexes que les activitats bàsiques de la vida diària i requereixen més autonomia personal. Inclouen, per exemple, anar a comprar, ocupar-se dels altres, controlar la medicació, o fer neteja i altres tasques de la llar.
activitat instrumental de la vida quotidiana activitat instrumental de la vida quotidiana

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  activitat instrumental de la vida diària, n f
 • ca  activitat instrumental de la vida quotidiana, n f sin. compl.
 • ca  AIVD, n f sigla
 • ca  AIVQ, n f sigla
 • es  actividad instrumental de la vida cotidiana
 • es  actividad instrumental de la vida diaria
 • es  AIVC sigla
 • es  AIVD sigla
 • fr  activité instrumentale de la vie quotidienne
 • fr  AIVQ sigla
 • en  instrumental activity of daily living
 • en  IADL sigla

Marc de referència > Conceptes clau

Definición
Activitat de la vida diària orientada al manteniment del funcionament d'una persona i la seva independència, que no és bàsica per a la cura personal i implica la presa de decisions o la interrelació amb el medi.

Nota

 • Les activitats instrumentals de la vida diària són més complexes que les activitats bàsiques de la vida diària i requereixen més autonomia personal. Inclouen, per exemple, anar a comprar, ocupar-se dels altres, controlar la medicació, o fer neteja i altres tasques de la llar.
activitat motriu activitat motriu

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

 • ca  activitat motriu, n f
 • es  actividad motriz

Coneixement aplicat > Eines i metodologies d'estudi

Definición
Conjunt de funcions i tasques de mobilitat.

Nota

 • L'activitat motriu es considera un criteri d'aplicabilitat en la valoració de la situació de dependència d'infants fins als tres anys.
actuació correctora actuació correctora

Marc de referència > Conceptes clau

 • ca  acció correctora, n f
 • ca  actuació correctora, n f sin. compl.
 • ca  mesura correctora, n f sin. compl.
 • es  acción correctora
 • es  actuación correctora
 • es  medida correctora

Marc de referència > Conceptes clau

Definición
Acció establerta i implementada per a esmenar o modificar les causes que poden afavorir o crear situacions de necessitat social o de necessitat personal bàsica.
actuació de caràcter domèstic actuació de caràcter domèstic

Serveis i prestacions

 • ca  actuació de caràcter domèstic, n f
 • es  actuación de carácter doméstico

Serveis i prestacions

Definición
Actuació d'ajuda a domicili adreçada fonamentalment al manteniment i la cura de la llar i a facilitar activitats de la vida diària.

Nota

 • Una actuació de caràcter domèstic pot ser, per exemple, la neteja de la llar, la preparació d'àpats o la realització de la compra.
actuació de caràcter personal actuació de caràcter personal

Serveis i prestacions

 • ca  actuació de caràcter personal, n f
 • es  actuación de carácter personal

Serveis i prestacions

Definición
Actuació adreçada a promoure l'autonomia personal i fomentar les habilitats funcionals i cognitives necessàries per a la realització de les activitats de la vida diària i de relació amb la comunitat.