Back to top
Vuelva a la lista de diccionarios online

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics

Terminologia i fraseologia dels productes informàtics - Presentación

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2011)

 

Per ajudar en la presa de decisions lingüístiques i terminològiques durant el procés de creació o traducció de productes informàtics en català, us presentem un conjunt de fitxes que apleguen la fraseologia més habitual en aquest sector d’activitat i alguna terminologia associada. Hi trobareu:

Més de 3.650 fitxes que recullen exemples d’unitats fraseològiques, en català i anglès, d’ús habitual en la creació i traducció de productes informàtics.  En aquest cas, la frase catalana és una proposta d’entre les diferents redaccions adequades possibles .

Més de 350 fitxes terminològiques corresponents a àmbits d’interès des de la perspectiva del sector de la localització, i que no es recullen en la resta de diccionaris en línia del TERMCAT relacionats amb el sector TIC.

Per a la formulació de les frases s’han seguit les orientacions que es presenten en el document Localització de productes informàtics i s’ha prioritzat la terminologia aprovada o proposada pel TERMCAT. Convé destacar, però, que es tracta d’exemples, i que per tant una mateixa estructura en anglès pot tenir diferents redaccions adequades possibles en català, que dependran del tipus de producte, dels criteris d’estil propis de la institució implicada en la traducció o de la intenció comunicativa que es vulgui transmetre. Sempre, però, convé mantenir una coherència entre els criteris emprats al llarg d’un mateix producte.

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de tots els termes i unitats fraseològiques (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari). També es pot fer clic a l’opció Accés temàtic i filtrar només les unitats terminològiques o les fraseològiques.

 

Equip de treball
Bibliografia

 

Autoria i edició:    

Logo Termcat

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia i fraseologia dels productes informàtics [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/123>

 

Última actualización: 12-01-2024