Back to top
 • ca  gelosia, n f
 • es  celotipia
 • fr  jalousie
 • en  jealousy

Educació especial

Definición
Sentiment d'enveja o de refús envers una persona que gaudeix d'alguna cosa o d'algú que voldríem per a nosaltres.
generació generació

Pedagogia social > Sociologia de l'educació

 • ca  generació, n f
 • es  generación
 • fr  génération
 • en  generation

Pedagogia social > Sociologia de l'educació

Definición
Conjunt de les persones que viuen en una mateixa època, dins un mateix període de temps i que generalment reben una educació i unes influències culturals i socials semblants.
generalització generalització

Didàctica > Aprenentatge

 • ca  generalització, n f
 • es  generalización
 • fr  généralisation
 • en  generalisation

Didàctica > Aprenentatge

Definición
Operació cognitiva que consisteix en la formació d'una regla o principi general a partir de l'observació d'exemples particulars.
gènere gènere

Pedagogia general > Antropologia de l'educació

 • ca  gènere, n m
 • es  género
 • fr  genre
 • en  gender

Pedagogia general > Antropologia de l'educació

Definición
Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els sexes que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i comportamentals a dones i homes, variables segons la societat i l'època històrica.
geni geni

Educació especial > Altes capacitats intel·lectuals

 • ca  geni, n m
 • es  genio
 • fr  génie
 • en  genius

Educació especial > Altes capacitats intel·lectuals

Definición
Persona dotada d'una capacitat, preparació i desenvolupament mentals extraordinaris respecte a la mitjana d'altres individus de la mateixa edat per a crear o inventar una obra artística o científica admirable.
gerontologia educativa gerontologia educativa

Pedagogia social > Educació social

 • ca  gerontologia educativa, n f
 • es  gerontología educativa
 • fr  gérontologie éducative
 • en  educational gerontology

Pedagogia social > Educació social

Definición
Atenció educativa directa a la gent gran amb la finalitat de potenciar-ne el creixement psicològic i la qualitat de vida, i informació i educació a la societat amb la finalitat de promoure el canvi d'actituds envers aquesta etapa del cicle vital i de desfer estereotips negatius.
gestaltisme gestaltisme

Pedagogia general > Filosofia de l'educació

 • ca  gestaltisme, n m
 • ca  psicologia de la forma, n f sin. compl.
 • ca  psicologia de la Gestalt, n f sin. compl.
 • es  gestaltismo
 • es  psicología de la forma
 • es  psicología de la Gestalt
 • fr  gestaltisme
 • fr  théorie de la forme
 • fr  théorie de la Gestalt
 • en  Gestalt psychology
 • en  Gestalt theory
 • en  Gestaltism

Pedagogia general > Filosofia de l'educació

Definición
Teoria de la psicologia que concep els processos psíquics com a conjunts unificats i indestriables, i no com a addicions d'activitats o elements separats.

Nota

 • Els principals representants del gestaltisme són Kurt Lewin, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka i Max Wertheimer.
gestió d'un centre educatiu gestió d'un centre educatiu

Organització i gestió educatives > Direcció d'institucions educatives

 • ca  gestió d'un centre educatiu, n f
 • es  gestión de un centro educativo
 • fr  gestion d'établissement d'enseignement
 • fr  gestion d'établissement scolaire
 • en  management of educational institution

Organització i gestió educatives > Direcció d'institucions educatives

Definición
Conjunt d'accions, pròpies dels àmbits acadèmic, administratiu, de govern, dels serveis complementaris i del sistema relacional, orientades a l'assoliment dels objectius institucionals i portades a terme per tots els estaments de la comunitat educativa.
gestió de conflictes gestió de conflictes

Pedagogia social > Sociologia de l'educació

 • ca  gestió de conflictes, n f
 • ca  gestió positiva de conflictes, n f
 • ca  resolució de conflictes, n f
 • es  gestión de conflictos
 • es  gestión positiva de conflictos
 • es  resolución de conflictos
 • fr  règlement de conflits
 • fr  résolution de conflits
 • en  conflict management
 • en  conflict resolution
 • en  settlement of conflicts

Pedagogia social > Sociologia de l'educació

Definición
Àmbit teòric i conjunt de tècniques que consideren el conflicte com un problema puntual que ha de ser solucionat per a retornar a una suposada situació anterior.

Nota

 • Tot i que les tres denominacions catalanes s'utilitzen com a sinònimes, hi ha un matís conceptual, ja que resolució de conflictes implica una solució del problema, mentre que gestió de conflictes o gestió positiva de conflictes implica la gestió d'un problema que no té solució, com per exemple, un divorci dels pares.
gestió de la informació gestió de la informació

Tecnologia de l'educació > Tecnologies de la informació i la comunicació

 • ca  gestió de la informació, n f
 • ca  infonomia, n f
 • es  infonomía
 • fr  gestion de l'information
 • en  information management

Tecnologia de l'educació > Tecnologies de la informació i la comunicació

Definición
Conjunt d'actuacions relacionades amb la selecció, la interpretació, l'anàlisi i la distribució de la informació en una organització, i amb el disseny i el desenvolupament de sistemes d'informació.